Tehnician masor

Click pe imagine pentru a vizualiza filmul:

13

Prezentare TEHNICIAN MASOR

AI URMARIT FILMUL CU ATENTIE? CLICK AICI SI TESTEAZA-TI CUNOSTINTELE!

 

tmaseur

 

Funcțiile suportului  video

Utilizarea suportului video în cadrul activității didactice poate fi foarte utilă pentru diferite faze de formare.
Fazele cele mai importante au fost identificate ca fiind: orientarea, activitatea frontală în clasă, activitatea didactică propriu-zisă/învățarea individuală și evaluarea/autoevaluarea.

Profesorul poate folosi suportul video în modul și în momentul în care consideră că este cel  mai bine pentru integrarea tuturor funcțiilor didactice. Cu siguranță, este esențial să se echilibreze în mod corespunzător momentul de expunere a videoclipurilor, ținând cont de caracteristicile cursantului, de  nevoile sale dar  și de  conformitatea celor propuse vizual cu ceea ce este necesar în practica profesională.

În continuare vom analiza cele patru etape:

Orientarea

Scopul etapei de orientare este de a sprijini procesul de alegere din partea beneficiarului. Modalitățile optime pentru ca participantul să obțină mai multe beneficii de la vizionarea clipurilor video sunt cu siguranță: vizualizarea integrală a clipurilor video simultan cu comentariile generale privind același videoclip. Aceste comentarii sunt concepute pentru a explica conținutul care se vizualizează de către participant și pentru a sublinia care sunt oportunitățile de creștere profesională individuală precum și cerințele solicitate pentru figurile profesionale care sunt reprezentate.

Cu cât este prezentat mai mult material, pe aceeași zonă de ocupare a forței de muncă, cu atât vor exista mai multe posibilități ca metoda didactică utilizată să aibă efect.

Un astfel de sprijin pentru alegerea personală oferă simultan o imagine de ansamblu asupra șanselor de ocupare a persoanei, un cadru ierarhic funcțional al  relațiilor de muncă  și o idee despre  procesele de producție în care profesionistul în cauză poate fi utilizat.

Activitatea frontală

Această etapă captează atenția grupului de participanți prin introducerea temei lecției și prin rezumarea subiectelor discutate anterior.

Modalitatea cea mai bună pentru ca această etapă să obțină maximum de  eficiență este cea de a alege și de a dezbate doar câte o competență pe rând pentru a o putea aborda în totalitate.

În scopul de a exploata cât mai bine această fază, proiecția trebuie pregătită din timp pentru a evita orice inconveniente care ar putea duce la distragerea clasei.

Activitatea didactică propriu-zisă/învățarea individuală

Obiectivul acestei etape este acela de a explica exemplificările utilizate în teorie reducând sarcina cognitivă și contextualizând conceptele exprimate.

Transferul cel mai important al acestei activități este simularea practicii, susținând dinamica de comunicare a clasei.

Modalitatea cea mai bună pentru a face ca un videoclip să aibă un impact mai mare este acela de a recurge la importanța comentariilor legate de vizualizarea videoclipului.

Vizualizarea pasivă de către cursanți ar fi total inutilă. În acest scop, videoclipul are pauze pentru a-i permite profesorului să facă comentarii.

Fiecare video care reprezintă prestații profesionale diferite face referire la situații optime ale profesiei, dar și la erori și inexactități. Astfel, cursanții sunt stimulați de profesor să aibă o viziune activă și ulterior își vor îndrepta atenția către identificarea și sublinierea modalităților operaționale care sunt reprezentate în videoclip.

Prin urmare, se vor putea reconstrui fluxurile de lucru normal, relațiile funcționale dintre profilurile profesionale diferite și identificarea output-urilor fiecărui proces de producție.

Prin vizualizarea videoclipului se poate prelungi perioada de atenție a clasei și se pot crea ocazii de participare directă a cursanților, inclusiv într-un mediu teoretic. Acest lucru se va putea obține dacă profesorul va ști să echilibreze cât mai bine timpul reușind să-l împartă în vizualizarea videoclipurilor, comentarii și discuții.

În situația în care video clipul este vizualizat individual, după finalizarea cursurilor, există avantajul alegerii momentului celui mai propice și al temporizării celei mai eficace. Neexistând presiunea timpului, vizualizarea poate deveni mult mai reflexivă, inducându-i subiectului raționamente comparative și legături teoretice care fixează mult mai bine contextul de lucru real.

Evaluarea/autoevaluarea

Această fază are scopul de a verifica în mod indirect ceea ce se învață în clasă și oferă suport și completare pentru testing și pentru verificările pe parcurs și finale.

Modalitățile de evaluare a cursantului prin intermediul videoclipurilor sunt multiple. Cursantului i se poate solicita să identifice instrumente speciale sau modalități de producție sau să identifice și să comenteze o greșeală sau să sugereze un punct de discuție cu clasa.

Videoclipurile pot fi oprite în punctele critice solicitând identificarea și comentarea motivului pentru care a fost oprit. O altă metodă poate fi aceea de a întrerupe o secvență operațională solicitând cursanților să presupună cum decurg imaginile după oprire.

În orice caz, testul video este o completare a diverselor probe de verificare a cunoștințelor. Permite o evaluare imediată a proceselor de lucru privind procedurile operaționale, facilitând contextualizarea testului. Pentru ca testingul video să fie mai eficient, trebuie acordată o atenție deosebită fazelor de stop, go și rewind.

În cazul autoevaluării, aceeași lipsă a presiunii din faza anterioară poate stimula conștientizarea responsabilă a punctelor critice din propria activitate zilnică și a nevoii de îmbunătățire a propriilor competențe.

Structura suportului video

Fiecare film include:

 • Un text citit sau o mărturie. Textul constă dintr-o introducere la profilul profesional, la specificația si descrierea sa generală, completată cu o introducere în competențele specifice analizate. Mărturia poate servi la clarificarea calității prestaţiei.
 • Secvența video. Obiectul secvenței video sunt principalele etape ale activităţii specializării prezentate, alese datorită importanței deosebite, semnificației sau dificultăţii.
 • Evidenţierea competențelor descrise în film. Facilitează dobândirea fiecărei competențe.

Există mai multe piste audio:

 • Prima pistă: textul în limba italiană, citit de o voce în limba italiană
 • A doua pistă: traducere a aceluiași text, citit de o voce în limba română
 • A treia pistă: comentariul explicativ, care însoțește imaginile operaționale
 • A patra pistă: comentariul muzical de fundal și/sau reproducerea sunetului legat de activitatea în sine.

Conținutul suportului video

Pentru profilul profesional al maseurului  au fost alese următoarele macro-competențe:

 • Pregătirea mediului
 • Masaj limfatic
 • Masaj somatic
 • Masaj reflexogen
 • Pentru pregătirea mediului sunt evidențiate următoarele competențe:
 1. Garantarea curățeniei și a igienei și absența riscului de transmitere a bolilor de la pacient la pacient
 2. Crearea unui mediu plăcut și relaxant controlând temperatura și umiditatea, reglând intensitatea luminii și garantând un  fundal muzical adecvat terapiei și personalității persoanei care urmează a fi masată
 3. Utilizarea aparatelor (aparate de vibromasaj sau tensiometre).
 4. Efectuarea întreținerii mobilierului și a echipamentelor
 5. Aprovizionarea salonului cu materiale și lenjerie dezinfectată

a) Pentru garantarea curățeniei și a igienei mediului, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate igienico-sanitare
 • Procedura de igienizare a mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de igienizare a mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Atenție la curățenie
 • Respectarea procedurilor
 • Respectarea normelor de igienă

b) Pentru crearea unui mediu plăcut, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Procedura de controlare a temperaturii și a umidității mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii controlare a temperaturii și a umidității mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Respectarea procedurilor

c) Pentru utilizarea aparatelor, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Funcționarea aparatelor pentru masaje

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Utilizarea aparatelor pentru masaje

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție către satisfacerea clientului

d) Pentru efectuarea întreținerii, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate igienico-sanitare
 • Procedura de întreținere a aparatelor de masaj
 • Tipuri de aparate pentru masaje

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de întreținere a aparatelor de masaj

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Respectarea procedurilor
 • Atitudine către precizie

e) Pentru aprovizionarea salonului cu materiale, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de materiale pentru masaje
 • Criterii de evaluare a materialelor pentru masaje

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Evaluarea materialelor pentru masaje
 • Utilizarea materialelor pentru masaje

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție către satisfacerea clientului

2) Pentru masajul limfatic sunt evidențiate următoarele competențe:

 1. Aplicarea tehnicilor și a procedurilor specifice pentru limfodrenaj
 2. Pornind de la o analiză a distribuirii limfei în corp și de la condițiile speciale ale persoanei, identificarea modalităților adecvate de aplicare a masajului limfodrenant
 3. Evaluarea condițiilor persoanei pentru a identifica indicațiile și contraindicațiile pentru aplicarea drenajului limfatic – trebuie să aibă cunoștințe de anatomie, fiziologie și fiziopatologie a circulației limfonodurilor;

a) Pentru aplicarea tehnicilor de limfodrenaj, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de masaj limfatic
 • Procedura de masaj limfatic
 • Criterii de evaluare a masajului limfatic

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de masaj limfatic
 • Evaluarea masajului limfatic

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Respectarea procedurilor

b) Pentru identificarea modalităților corecte de aplicare a masajului limfodrenant, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de masaj limfatic
 • Procedura de masaj limfatic
 • Criterii de evaluare a masajului limfatic

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Evaluarea masajului limfatic

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție către satisfacerea clientului

c. Pentru evaluarea condițiilor persoanei, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de clienți
 • Cunoștințe de anatomie
 • Cunoștințe despre fiziologia sistemului musculo-scheletic
 • Cunoștințe despre sistemul cardiovascular
 • Cunoștințe despre sistemul respirator
 • Criterii de evaluare a sistemului musculo-scheletic
 • Criterii de evaluare a sistemului cardiovascular
 • Criterii de evaluare a sistemului respirator

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de masaj limfatic
 • Evaluarea sistemului musculo-scheletic
 • Evaluarea sistemului cardiovascular
 • Evaluarea sistemului respirator

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție către satisfacerea clientului

3) Pentru masajul somatic sunt evidențiate următoarele competențe:

 • Aplicarea tehnicilor de masaj în funcție de două tipuri de acțiune: acțiune directă sau mecanică cu care stimulul fizic este produs direct pe țesuturi și organe; acțiunea indirectă sau neuro-reflexivă cu care se stimulează receptorii nervoși ai pielii, porțiunea conjunctivală, mușchi, tendoane, ligamente și capsula articulară
 • Efleurajul superficial efectuat cu mâna sau cu ambele mâini care alunecă pe piele, cu degetele lungi unite și cu degetul mare îndepărtat
 • Efleurajul sprijinit efectuat la fel ca și efleurajul superficial dar cu o presiune mai mare.
 • Pișcare cu primele degete cu mâinile care, în mod alternat, ridică un pliu de piele.
 • Fricțiune efectuată cu mâna, cu degetele lungi unite și cu degetul mare îndepărtat sau doar cu degetele, prin rotații, fără a aluneca, pe piele, astfel încât țesutul subcutanat să alunece pe țesutul subiacent
 • Frământarea, denumită și petrisaj, efectuată cu o compresie a mușchiului prin presiunea mâinii și prin contrapresiunii osului subiacent, prin presiunea unei mâini și prin contrapresiunea celeilalte, prin presiunea degetului mare și prin contrapresiunea degetelor lungi ale aceleași mâini sau ale celeilalte mâini
 • Baterea efectuată cu o mână care apucă mușchiul între degetul mare și degetele lungi unite și aplică o mișcare transversală comparativ cu segmentul osos subiacent de tipul ”înainte și înapoi”.
 • Rularea efectuată cu mâinile, cu degetele lungi super întinse și cu degetul mare îndepărtat, care cuprind mușchiul și îi aplică răsuciri “înainte și înapoi” în jurul axei osului.
 • Tapotamentul executat cu mâinile, cu degetele ușor îndoite și cu degetul mare îndepărtat care percutează alternativ mușchiul
 • Percuția ulnară și cu pumnul efectuată cu mâinile, cu degetele ușor îndoite pentru percuția ulnară, sau îndoite pentru percuția cu pumnul, care percutează alternativ mușchiul
 • Vibrația se execută imprimă profund o undă în direcția sus → jos sau tangențial cu pielea.

a. Pentru aplicarea tehnicilor de masa, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

. Cunoștințe de anatomie

. Tipuri de masaje

. Cunoștințe despre fiziologia sistemului musculo-scheletic

. Cunoștințe despre sistemul cardiovascular

. Cunoștințe despre sistemul respirator

. Criterii pentru evaluarea tipurilor de masaje

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

            . Evaluarea tipurilor de masaje

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție către satisfacerea clientului

b. Pentru efleurajul superficial, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

. Cunoștințe de anatomie

. Procedura efleurajului superficial

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

            . executarea procedurii de efleuraj superficial

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție către satisfacerea clientului

c. Pentru efleurajul sprijinit, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

. Cunoștințe de anatomie

. Procedura efleuraj sprijinit

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

            . executarea procedurii de efleuraj sprijinit

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

Atenție către calitatea muncii

Atenție către satisfacerea clientului

d. Pentru pișcare, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

. Cunoștințe de anatomie

. Procedura efleurajului superficial

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

            . executarea procedurii de efleuraj superficial

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

Atenție către calitatea muncii

Atenție către satisfacerea clientului

e. Pentru fricțiune, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

. Cunoștințe de anatomie

. Procedura efleurajului superficial

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

            . executarea procedurii de efleuraj superficial

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

Atenție către calitatea muncii

Atenție către satisfacerea clientului

f. Pentru frământare, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

. Cunoștințe de anatomie

. Procedura efleurajului superficial

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

            . Executarea procedurii de efleuraj superficial

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

Atenție către calitatea muncii

Atenție către satisfacerea clientului

g. Pentru batere, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

. Cunoștințe de anatomie

. Procedura efleurajului superficial

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

            . Executarea procedurii de efleuraj superficial

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

. Atenție către calitatea muncii

. Atenție către satisfacerea clientului

h. Pentru rulare, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

. Cunoștințe de anatomie

. Procedura efleurajului superficial

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

            . Executarea procedurii de efleuraj superficial

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

. Atenție către calitatea muncii

. Atenție către satisfacerea clientului

i. Pentru tapotament, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

. Cunoștințe de anatomie

. Procedura efleurajului superficial

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

            . Executarea procedurii de efleuraj superficial

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

. Atenție către calitatea muncii

. Atenție către satisfacerea clientului

j. Pentru percuția ulnară, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

. Cunoștințe de anatomie

. Procedura efleurajului superficial

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

            . Executarea procedurii de efleuraj superficial

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

. Atenție către calitatea muncii

. Atenție către satisfacerea clientului

k. Pentru vibrație, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

. Cunoștințe de anatomie

. Procedura efleurajului superficial

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

            . Executarea procedurii de efleuraj superficial

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

. Atenție către calitatea muncii

. Atenție către satisfacerea clientului

4) Pentru masajul reflexogen sunt evidențiate următoarele competențe:

 1. Evaluarea morfologică și funcțională a picioarelor sau a mâinilor pentru a identifica punctele reflexe legate de bolile persoanei și evaluarea tehnicilor de masaj care urmează a se aplica
 2. Stimularea și comprimarea punctelor specifice reflexe pe picioare sau mâini, în strânsă legătură energetică cu organele și aparatelor, pentru a restabili echilibrul energetic al corpului
 3. Pregătirea cu atenție a mâinilor și a picioarelor persoanei inclusiv printr-un masaj dorsal pentru a induce relaxarea
 4. Executarea masajului punctelor reflexe pentru a îmbunătăți condițiile persoanei și pentru a reduce durerea în acele zone și organe precise ale corpului
 5. Verificarea frecventă a efectelor masajului practicat

a) Pentru evaluarea morfologică a mâinilor și a picioarelor, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Cunoștințe de anatomie
 • Tipuri de masaj reflexogen
 • Criterii de evaluare a morfologiei picioarelor și a mâinilor
 • Cunoștințe despre biomecanica picioarelor și a mâinilor
 • Cunoștințe privind punctele meridiane energetice ale corpului
 • Cunoștințe privind punctele reflexive ale picioarelor și manipulare
 • Cunoștințe privind fiziologia sistemului nervos

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Evaluarea morfologiei picioarelor și a mâinilor

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție către satisfacerea clientului

b) Pentru stimularea punctelor reflexe ale mâinilor și ale picioarelor, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Cunoștințe de anatomie
 • Tipuri de masaj reflexogen
 • Criterii de evaluare a morfologiei picioarelor și a mâinilor
 • Cunoștințe despre biomecanica picioarelor și a mâinilor
 • Cunoștințe privind punctele meridiane energetice ale corpului
 • Cunoștințe privind punctele reflexive ale picioarelor și ale mâinilor
 • Cunoștințe privind fiziologia sistemului nervos
 • Procedura de stimulare a punctelor reflexive ale mâinilor și ale picioarelor

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Evaluarea morfologiei picioarelor și a mâinilor
 • Realizarea procedurii stimulare a punctelor reflexive ale mâinilor și ale picioarelor

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție către satisfacerea clientului

c) Pentru masajul dorsal, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Cunoștințe de anatomie
 • Tipuri de masaj reflexogen
 • Cunoștințe de anatomie
 • Criterii de evaluare a morfologiei picioarelor și a mâinilor
 • Cunoștințe despre biomecanica picioarelor și a mâinilor
 • Cunoștințe privind punctele meridiane energetice ale corpului
 • Cunoștințe privind punctele reflexive ale picioarelor și ale mâinilor
 • Cunoștințe privind fiziologia sistemului nervos
 • Procedura de masaj dorsal

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Evaluarea morfologiei picioarelor și a mâinilor
 • Realizarea procedurii de masaj dorsal

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție către satisfacerea clientului

d) Pentru masajul punctelor reflexe, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Cunoștințe de anatomie
 • Tipuri de masaj reflexogen
 • Criterii de evaluare a morfologiei picioarelor și a mâinilor
 • Cunoștințe despre biomecanica picioarelor și a mâinilor
 • Cunoștințe privind punctele meridiane energetice ale corpului
 • Cunoștințe privind punctele reflexe ale picioarelor și ale mâinilor
 • Cunoștințe privind fiziologia sistemului nervos
 • Procedura masajului punctelor reflexe

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Evaluarea morfologiei picioarelor și a mâinilor
 • Realizarea procedurii masajului punctelor reflexe

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție către satisfacerea clientului

e) Pentru verificarea efectelor masajului, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Cunoștințe de anatomie
 • Tipuri de masaj reflexogen
 • Criterii de evaluare a morfologiei picioarelor și a mâinilor
 • Cunoștințe despre biomecanica picioarelor și a mâinilor
 • Cunoștințe privind punctele meridiane energetice ale corpului
 • Cunoștințe privind punctele reflexive ale picioarelor și ale mâinilor
 • Cunoștințe privind fiziologia sistemului nervos
 • Criterii de evaluare a efectelor eficienței masajului

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Evaluarea morfologiei picioarelor și a mâinilor
 • Evaluarea efectelor eficiente ale masajului

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție către satisfacerea clientului