Tehnician in hotelarie

Click pe imagine pentru a vizualiza filmul:

6

Prezentare TEHNICIAN IN HOTELARIE

AI URMARIT FILMUL CU ATENTIE? CLICK AICI SI TESTEAZA-TI CUNOSTINTELE!

 

teh

 

 

Funcțiile suportului  video

Utilizarea suportului video în cadrul activității didactice poate fi foarte utilă pentru diferite faze de formare.
Fazele cele mai importante au fost identificate ca fiind: orientarea, activitatea frontală în clasă, activitatea didactică propriu-zisă/învățarea individuală și evaluarea/autoevaluarea.

Profesorul poate folosi suportul video în modul și în momentul în care consideră că este cel  mai bine pentru integrarea tuturor funcțiilor didactice. Cu siguranță, este esențial să se echilibreze în mod corespunzător momentul de expunere a videoclipurilor, ținând cont de caracteristicile cursantului, de  nevoile sale dar  și de  conformitatea celor propuse vizual cu ceea ce este necesar în practica profesională.

În continuare vom analiza cele patru etape:

Orientarea

Scopul etapei de orientare este de a sprijini procesul de alegere din partea beneficiarului. Modalitățile optime pentru ca participantul să obțină mai multe beneficii de la vizionarea clipurilor video sunt cu siguranță: vizualizarea integrală a clipurilor video simultan cu comentariile generale privind același videoclip. Aceste comentarii sunt concepute pentru a explica conținutul care se vizualizează de către participant și pentru a sublinia care sunt oportunitățile de creștere profesională individuală precum și cerințele solicitate pentru figurile profesionale care sunt reprezentate.

Cu cât este prezentat mai mult material, pe aceeași zonă de ocupare a forței de muncă, cu atât vor exista mai multe posibilități ca metoda didactică utilizată să aibă efect.

Un astfel de sprijin pentru alegerea personală oferă simultan o imagine de ansamblu asupra șanselor de ocupare a persoanei, un cadru ierarhic funcțional al  relațiilor de muncă  și o idee despre  procesele de producție în care profesionistul în cauză poate fi utilizat.

Activitatea frontală

Această etapă captează atenția grupului de participanți prin introducerea temei lecției și prin rezumarea subiectelor discutate anterior.

Modalitatea cea mai bună pentru ca această etapă să obțină maximum de  eficiență este cea de a alege și de a dezbate doar câte o competență pe rând pentru a o putea aborda în totalitate.

În scopul de a exploata cât mai bine această fază, proiecția trebuie pregătită din timp pentru a evita orice inconveniente care ar putea duce la distragerea clasei.

Activitatea didactică propriu-zisă/învățarea individuală

Obiectivul acestei etape este acela de a explica exemplificările utilizate în teorie reducând sarcina cognitivă și contextualizând conceptele exprimate.

Transferul cel mai important al acestei activități este simularea practicii, susținând dinamica de comunicare a clasei.

Modalitatea cea mai bună pentru a face ca un videoclip să aibă un impact mai mare este acela de a recurge la importanța comentariilor legate de vizualizarea videoclipului.

Vizualizarea pasivă de către cursanți ar fi total inutilă. În acest scop, videoclipul are pauze pentru a-i permite profesorului să facă comentarii.

Fiecare video care reprezintă prestații profesionale diferite face referire la situații optime ale profesiei, dar și la erori și inexactități. Astfel, cursanții sunt stimulați de profesor să aibă o viziune activă și ulterior își vor îndrepta atenția către identificarea și sublinierea modalităților operaționale care sunt reprezentate în videoclip.

Prin urmare, se vor putea reconstrui fluxurile de lucru normal, relațiile funcționale dintre profilurile profesionale diferite și identificarea output-urilor fiecărui proces de producție.

Prin vizualizarea videoclipului se poate prelungi perioada de atenție a clasei și se pot crea ocazii de participare directă a cursanților, inclusiv într-un mediu teoretic. Acest lucru se va putea obține dacă profesorul va ști să echilibreze cât mai bine timpul reușind să-l împartă în vizualizarea videoclipurilor, comentarii și discuții.

În situația în care video clipul este vizualizat individual, după finalizarea cursurilor, există avantajul alegerii momentului celui mai propice și al temporizării celei mai eficace. Neexistând presiunea timpului, vizualizarea poate deveni mult mai reflexivă, inducându-i subiectului raționamente comparative și legături teoretice care fixează mult mai bine contextul de lucru real.

Evaluarea/autoevaluarea

Această fază are scopul de a verifica în mod indirect ceea ce se învață în clasă și oferă suport și completare pentru testing și pentru verificările pe parcurs și finale.

Modalitățile de evaluare a cursantului prin intermediul videoclipurilor sunt multiple. Cursantului i se poate solicita să identifice instrumente speciale sau modalități de producție sau să identifice și să comenteze o greșeală sau să sugereze un punct de discuție cu clasa.

Videoclipurile pot fi oprite în punctele critice solicitând identificarea și comentarea motivului pentru care a fost oprit. O altă metodă poate fi aceea de a întrerupe o secvență operațională solicitând cursanților să presupună cum decurg imaginile după oprire.

În orice caz, testul video este o completare a diverselor probe de verificare a cunoștințelor. Permite o evaluare imediată a proceselor de lucru privind procedurile operaționale, facilitând contextualizarea testului. Pentru ca testingul video să fie mai eficient, trebuie acordată o atenție deosebită fazelor de stop, go și rewind.

În cazul autoevaluării, aceeași lipsă a presiunii din faza anterioară poate stimula conștientizarea responsabilă a punctelor critice din propria activitate zilnică și a nevoii de îmbunătățire a propriilor competențe.

Structura suportului video

Fiecare film include:

 • Un text citit sau o mărturie. Textul constă dintr-o introducere la profilul profesional, la specificația si descrierea sa generală, completată cu o introducere în competențele specifice analizate. Mărturia poate servi la clarificarea calității prestaţiei.
 • Secvența video. Obiectul secvenței video sunt principalele etape ale activităţii specializării prezentate, alese datorită importanței deosebite, semnificației sau dificultăţii.
 • Evidenţierea competențelor descrise în film. Facilitează dobândirea fiecărei competențe.

Există mai multe piste audio:

 • Prima pistă: textul în limba italiană, citit de o voce în limba italiană
 • A doua pistă: traducere a aceluiași text, citit de o voce în limba română
 • A treia pistă: comentariul explicativ, care însoțește imaginile operaționale
 • A patra pistă: comentariul muzical de fundal și/sau reproducerea sunetului legat de activitatea în sine.

Conținutul suportului video

Pentru profilul profesional de recepţioner au fost alese următoarele competenţe principale:

1)  Efectuarea Check-out-ului pentru client.

Pentru Check-out-ul clientului sunt evidențiate următoarele competențe:

a) Verificarea satisfacţiei clientului;

b) Înregistrarea plecării, retrăgând cardul și/sau cheile;

c) Calcularea cheltuielilor totale, inclusiv cheltuielile auxiliare care nu fac obiectul rezervării;

d) Întocmirea documentului fiscal pentru serviciile hoteliere;

e) Efectuarea și înregistrarea încasării sumei datorate;

f) Organizarea transportului eventual al clientului.

a)Pentru verificarea satisfacţiei clientului, se va ţine cont de următoarele competenţe în ceea ce privește cunoștinţele:

 • Cunoașterea unor limbi străine;
 • Stăpânirea comunicării interpersonale;
 • Tipurile de clienți;
 • Tipurile de camere;
 • Tipurile de contracte hoteliere;
 • Tipurile de servicii hoteliere;
 • Noţiuni de negociere

Următoarele competenţe în ceea ce privește capacitatea:

 • Comunicarea cu clientul;
 • Utilizarea limbilor străine;
 • Executarea procedurii de check-out

Următoarele competenţe în ceea ce privește comportamentul:

 • Atenția la calitatea serviciilor;
 • Atenția la satisfacerea clientului;
 • Atenția la cerinţele interlocutorului;
 • Flexibilitatea programului;
 • Autonomia în organizare
 • Autonomia în gestionarea timpului;
 • Grija pentru imaginea personală;
 • Aptitudini pentru comunicare interpersonală;
 • Orientarea către responsabilitate;
 • Orientare către gestionarea conflictelor;
 • Comportament politicos;
 • Orientare către ascultare;
 • Orientare către răbdare;
 • Confidențialitatea în gestionarea datelor cu caracter personal

b) Pentru înregistrarea plecării, se va ţine cont de următoarele competenţe în ceea ce privește cunoștinţele:

 • Tipurile de camere;
 • Tipurile de contracte hoteliere;
 • Funcţionarea software-ului – de gestiune;
 • Tipuri de servicii hoteliere;
 • Procedura de check-out

Următoarele competenţe în ceea ce privește capacitatea:

 • Utilizarea software-ului de gestiune;
 • Gestionarea cardului magnetic;
 • Executarea procedurii de check-out

Următoarele competenţe în ceea ce privește comportamentul:

 • Atenţia la calitatea serviciilor;
 • Atenție la satisfacerea clientului;
 • Atenție la ordine;
 • Autonomia în organizare;
 • Autonomia în gestionarea timpului;
 • Capacitatea de a se conforma reglementărilor;
 • Flexibilitatea programului;
 • Orientarea către responsabilitate;
 • Respectarea procedurilor;
 • Respectarea reglementărilor

c) Pentru calcularea cheltuielilor totale, se va ţine cont de următoarele competenţe în ceea ce privește cunoștinţele:

 • Tipurile de camere;
 • Tipurile de contracte hoteliere;
 • Funcţionarea software-ului de gestiune;
 • Noţiuni de contabilitate hotelieră;
 • Tipuri de servicii hoteliere;
 • Procedura de check-out hotelier;
 • Tipurile de prețuri.

Următoarele competenţe în ceea ce privește capacitatea:

 • Utilizarea software-ului de gestiune;
 • Executarea procedurii de check-out hotelier;
 • Aplicarea standardelor de siguranță alimentară;
 • Aplicarea normelor de igienă a produselor alimentare.

Următoarele competenţe în ceea ce privește comportamentul:

 • Atenţia la calitatea serviciilor;
 • Atenția la satisfacerea clientului;
 • Atenția la ordine;
 • Autonomia în organizare;
 • Autonomia în gestionarea timpului;
 • Capacitatea de a se conforma reglementărilor;
 • Flexibilitatea programului;
 • Orientarea către responsabilitate;
 • Respectarea procedurilor;
 • Respectarea reglementărilor.

d) Pentru întocmirea documentului fiscal, se va ţine cont de următoarele competenţe în ceea ce privește cunoștinţele:

 • Tipurile de camere;
 • Tipurile de contracte hoteliere;
 • Funcţionarea software-ului de gestiune;
 • Noţiuni de contabilitate hotelieră;
 • Tipuri de servicii hoteliere;
 • Noţiuni de comunicare interpersonală;
 • Procedura de check-out hotelier;
 • Tipurile de prețuri.

Următoarele competenţe în ceea ce privește capacitatea:

 • Utilizarea software-ului de gestiune;
 • Evaluarea clientului;
 • Executarea procedurii de check-out hotelier;
 • Aplicarea standardelor de siguranță alimentară;
 • Aplicarea normelor de igienă a produselor alimentare;
 • Comunicarea cu clientul.

Următoarele competenţe în ceea ce privește comportamentul:

 • Atenţia la calitatea serviciilor;
 • Atenția la satisfacerea clientului;
 • Atenția la ordine;
 • Autonomia în organizare;
 • Autonomia în gestionarea timpului;
 • Capacitatea de a se conforma reglementărilor;
 • Flexibilitatea programului;
 • Orientarea către responsabilitate;
 • Respectarea procedurilor;
 • Respectarea reglementărilor.

e) Pentru a efectua și a înregistra încasarea, trebuie să se țină seama de următoarele competenţe în termeni de cunoștințe:

 • Funcţionarea software-ului de gestiune;
 • Noţiuni de contabilitate hotelieră;
 • Tipuri de servicii hoteliere;
 • Procedura de check-out hotelier;
 • Tipurile de sisteme de încasat.

Următoarele competenţe în ceea ce privește capacitatea:

 • Utilizarea software-ului de gestiune;
 • Utilizarea sistemelor încasat;
 • Executarea procedurii de check-out hotelier;

Următoarele competenţe în ceea ce privește comportamentul:

 • Atenţia la calitatea serviciilor;
 • Atenția la satisfacerea clientului;
 • Atenția la ordine;
 • Autonomia în organizare;
 • Autonomia în gestionarea timpului;
 • Capacitatea de a se conforma reglementărilor;
 • Flexibilitatea programului;
 • Orientarea către responsabilitate;
 • Respectarea procedurilor;
 • Respectarea reglementărilor.

f) Pentru organizarea transportului eventual al clientului, se va ţine cont de următoarele competenţe în ceea ce privește cunoștinţele:

 • Procedura de check-out hotelier;
 • Stăpânirea comunicării interpersonale;
 • Tipurile de clienți;
 • Tipurile de transport din teritoriu;
 • Tipurile de prețurile la mijloacele de transport din teritoriu;
 • Procedura de rezervare a taxiurilor.

Următoarele competenţe în ceea ce privește capacitatea:

 • Comunicarea cu clientul;
 • Gestionarea transportului pentru client;
 • Utilizarea limbilor străine;
 • Executarea procedurii de check-out hotelier;
 • Executarea procedurii de rezervare de taxi.

Următoarele competenţe în ceea ce privește comportamentul:

 • Atenția la calitatea serviciilor;
 • Atenția la satisfacerea clientului;
 • Atenția la cerinţele interlocutorului;
 • Flexibilitatea programului;
 • Autonomia în organizare
 • Autonomia în gestionarea timpului;
 • Grija pentru imaginea personală;
 • Aptitudini pentru comunicare interpersonală;
 • Orientarea către responsabilitate;
 • Orientare către gestionarea conflictelor;
 • Comportament politicos;
 • Orientare către ascultare;
 • Orientare către răbdare;
 • Confidențialitate în gestionarea datelor cu caracter personal
 • Orientare către rezolvarea problemelor.