Ingrijitoare copii

Click pe imagine pentru a vizualiza filmul:

10

Prezentare INGRIJITOARE COPII

AI URMARIT FILMUL CU ATENTIE? CLICK AICI SI TESTEAZA-TI CUNOSTINTELE!

icopii

 

Funcțiile suportului  video

Utilizarea suportului video în cadrul activității didactice poate fi foarte utilă pentru diferite faze de formare.
Fazele cele mai importante au fost identificate ca fiind: orientarea, activitatea frontală în clasă, activitatea didactică propriu-zisă/învățarea individuală și evaluarea/autoevaluarea.

Profesorul poate folosi suportul video în modul și în momentul în care consideră că este cel  mai bine pentru integrarea tuturor funcțiilor didactice. Cu siguranță, este esențial să se echilibreze în mod corespunzător momentul de expunere a videoclipurilor, ținând cont de caracteristicile cursantului, de  nevoile sale dar  și de  conformitatea celor propuse vizual cu ceea ce este necesar în practica profesională.

În continuare vom analiza cele patru etape:

Orientarea

Scopul etapei de orientare este de a sprijini procesul de alegere din partea beneficiarului. Modalitățile optime pentru ca participantul să obțină mai multe beneficii de la vizionarea clipurilor video sunt cu siguranță: vizualizarea integrală a clipurilor video simultan cu comentariile generale privind același videoclip. Aceste comentarii sunt concepute pentru a explica conținutul care se vizualizează de către participant și pentru a sublinia care sunt oportunitățile de creștere profesională individuală precum și cerințele solicitate pentru figurile profesionale care sunt reprezentate.

Cu cât este prezentat mai mult material, pe aceeași zonă de ocupare a forței de muncă, cu atât vor exista mai multe posibilități ca metoda didactică utilizată să aibă efect.

Un astfel de sprijin pentru alegerea personală oferă simultan o imagine de ansamblu asupra șanselor de ocupare a persoanei, un cadru ierarhic funcțional al  relațiilor de muncă  și o idee despre  procesele de producție în care profesionistul în cauză poate fi utilizat.

Activitatea frontală

Această etapă captează atenția grupului de participanți prin introducerea temei lecției și prin rezumarea subiectelor discutate anterior.

Modalitatea cea mai bună pentru ca această etapă să obțină maximum de  eficiență este cea de a alege și de a dezbate doar câte o competență pe rând pentru a o putea aborda în totalitate.

În scopul de a exploata cât mai bine această fază, proiecția trebuie pregătită din timp pentru a evita orice inconveniente care ar putea duce la distragerea clasei.

Activitatea didactică propriu-zisă/învățarea individuală

Obiectivul acestei etape este acela de a explica exemplificările utilizate în teorie reducând sarcina cognitivă și contextualizând conceptele exprimate.

Transferul cel mai important al acestei activități este simularea practicii, susținând dinamica de comunicare a clasei.

Modalitatea cea mai bună pentru a face ca un videoclip să aibă un impact mai mare este acela de a recurge la importanța comentariilor legate de vizualizarea videoclipului.

Vizualizarea pasivă de către cursanți ar fi total inutilă. În acest scop, videoclipul are pauze pentru a-i permite profesorului să facă comentarii.

Fiecare video care reprezintă prestații profesionale diferite face referire la situații optime ale profesiei, dar și la erori și inexactități. Astfel, cursanții sunt stimulați de profesor să aibă o viziune activă și ulterior își vor îndrepta atenția către identificarea și sublinierea modalităților operaționale care sunt reprezentate în videoclip.

Prin urmare, se vor putea reconstrui fluxurile de lucru normal, relațiile funcționale dintre profilurile profesionale diferite și identificarea output-urilor fiecărui proces de producție.

Prin vizualizarea videoclipului se poate prelungi perioada de atenție a clasei și se pot crea ocazii de participare directă a cursanților, inclusiv într-un mediu teoretic. Acest lucru se va putea obține dacă profesorul va ști să echilibreze cât mai bine timpul reușind să-l împartă în vizualizarea videoclipurilor, comentarii și discuții.

În situația în care video clipul este vizualizat individual, după finalizarea cursurilor, există avantajul alegerii momentului celui mai propice și al temporizării celei mai eficace. Neexistând presiunea timpului, vizualizarea poate deveni mult mai reflexivă, inducându-i subiectului raționamente comparative și legături teoretice care fixează mult mai bine contextul de lucru real.

Evaluarea/autoevaluarea

Această fază are scopul de a verifica în mod indirect ceea ce se învață în clasă și oferă suport și completare pentru testing și pentru verificările pe parcurs și finale.

Modalitățile de evaluare a cursantului prin intermediul videoclipurilor sunt multiple. Cursantului i se poate solicita să identifice instrumente speciale sau modalități de producție sau să identifice și să comenteze o greșeală sau să sugereze un punct de discuție cu clasa.

Videoclipurile pot fi oprite în punctele critice solicitând identificarea și comentarea motivului pentru care a fost oprit. O altă metodă poate fi aceea de a întrerupe o secvență operațională solicitând cursanților să presupună cum decurg imaginile după oprire.

În orice caz, testul video este o completare a diverselor probe de verificare a cunoștințelor. Permite o evaluare imediată a proceselor de lucru privind procedurile operaționale, facilitând contextualizarea testului. Pentru ca testingul video să fie mai eficient, trebuie acordată o atenție deosebită fazelor de stop, go și rewind.

În cazul autoevaluării, aceeași lipsă a presiunii din faza anterioară poate stimula conștientizarea responsabilă a punctelor critice din propria activitate zilnică și a nevoii de îmbunătățire a propriilor competențe.

Structura suportului video

Fiecare film include:

 • Un text citit sau o mărturie. Textul constă dintr-o introducere la profilul profesional, la specificația si descrierea sa generală, completată cu o introducere în competențele specifice analizate. Mărturia poate servi la clarificarea calității prestaţiei.
 • Secvența video. Obiectul secvenței video sunt principalele etape ale activităţii specializării prezentate, alese datorită importanței deosebite, semnificației sau dificultăţii.
 • Evidenţierea competențelor descrise în film. Facilitează dobândirea fiecărei competențe.

Există mai multe piste audio:

 • Prima pistă: textul în limba italiană, citit de o voce în limba italiană
 • A doua pistă: traducere a aceluiași text, citit de o voce în limba română
 • A treia pistă: comentariul explicativ, care însoțește imaginile operaționale
 • A patra pistă: comentariul muzical de fundal și/sau reproducerea sunetului legat de activitatea în sine.

Conținutul suportului video

Pentru profilul profesional al asistentului maternal au fost alese următoarele macro-competențe:

 1. Stimularea abilităților copiilor
 2. Stimularea abilităților motorii ale copiilor

1) Pentru stimularea abilităților copiilor sunt evidențiate următoarele competențe:

a. Stimularea copiilor în procesele lor cognitive pentru a le mări cunoștințele și pentru a le stimula capacitățile de raționament și creativitate, prin activități specifice ludice, alese în funcție de vârstă și de aptitudinile copiilor pentru a fi atrăgătoare și captivante

b. Stimularea limbajului copiilor prin folosirea unui limbaj simplu, dar nu stâlcit și imitativ, cu întrebări și răspunsuri simple, potrivite pentru vârsta lor.

a) Pentru stimularea copiilor în procesele lor cognitive pentru a le mări cunoștințele și pentru a le stimula capacitățile de raționament și creativitate, prin activități specifice ludice, alese în funcție de vârstă și de aptitudinile copiilor pentru a fi atrăgătoare și captivante, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Stăpânirea psihologiei copiilor în creștere
 • Stăpânirea psihologiei aptitudinilor
 • Stăpânirea pedagogiei
 • Tipuri de activități ludice pentru stimularea raționamentului copiilor în creștere
 • Tipuri de activități ludice pentru stimularea creativității copiilor în creștere
 • Criterii de evaluare a activităților ludice pentru stimularea raționamentului copiilor în creștere
 • Criterii de evaluare a activităților ludice pentru stimularea creativității copiilor în creștere
 • Criterii de evaluare a profilului de aptitudini ale copiilor în creștere
 • Procedura de programare a activităților ludice pentru stimularea raționamentului copiilor în creștere
 • Procedura de programare a activităților ludice pentru stimularea creativității copiilor în creștere
 • Stăpânirea comunicării eficiente

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de programare a activităților ludice pentru stimularea raționamentului copiilor în creștere
 • Realizarea procedurii de programare a activităților ludice pentru stimularea creativității copiilor în creștere
 • Realizarea comunicării eficiente
 • Evaluarea activităților ludice pentru stimularea raționamentului copiilor în creștere
 • Evaluarea activităților ludice pentru stimularea creativității copiilor în creștere
 • Evaluarea profilului de aptitudini ale copiilor în creștere
 • Realizarea activităților ludice pentru stimularea raționamentului copiilor în creștere
 • Realizarea activităților ludice pentru stimularea creativității copiilor în creștere

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea serviciului
 • Respectarea procedurilor
 • Atitudine către comunicarea interpersonală
 • Atitudine către organizare
 • Atitudine către analiză
 • Orientare către răspundere

b) Pentru stimularea limbajului copiilor prin folosirea unui limbaj simplu, dar nu stâlcit și imitativ, cu întrebări și răspunsuri simple, potrivite pentru vârsta lor, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Stăpânirea psihologiei copiilor în creștere
 • Stăpânirea pedagogiei
 • Stăpânirea psihologiei limbajului
 • Stăpânirea comunicării eficiente
 • Tipuri de activități pentru stimularea limbajului copiilor în creștere

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea activităților pentru stimularea limbajului copiilor în creștere
 • Realizarea comunicării eficiente

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea serviciului
 • Atitudine către comunicarea interpersonală
 • Atitudine către organizare
 • Orientare către răspundere

2) Pentru stimularea aptitudinii motorii a copiilor sunt evidențiate următoarele competențe:

a. Îngrijirea activității motorii a copiilor cu un program de dezvoltare care ține cont de următorii factori: vârsta, aptitudinile, eventualele probleme psihofizice, mediul în care este activ, clima

îngrijirea posturii copiilor în pat, în șezut, când se joacă, mănâncă sau desfășoară alte activități, cu ajutorul unor tehnici adecvate și cu activități ludice specifice

 1. susținerea dezvoltării abilităților motorii ale copiilor prin folosirea echipamentelor de joc, garantând securitatea și autonomia lor, dar exercitând în mod discret un control pentru a le consolida nivelul de autostimă și pentru a le lăsa spațiu pentru creativitate

a) Pentru îngrijirea activității motorii a copiilor cu un program de dezvoltare care ține cont de următorii factori: vârsta, aptitudinile, eventualele probleme psihofizice, mediul în care este activ, clima, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Stăpânirea psihologiei copiilor în creștere
 • Stăpânirea psihologiei aptitudinilor
 • Stăpânirea pedagogiei
 • Stăpânirea anatomiei vârstei copiilor în creștere
 • Tipuri de activități pentru a stimula abilitatea motorie a copiilor în creștere
 • Criterii de evaluare a activităților pentru stimularea aptitudinilor motorii ale copiilor în creștere
 • Criterii de evaluare a profilului de aptitudini ale copiilor în creștere
 • Procedura de programare a activităților pentru stimularea aptitudinilor motorii ale copiilor în creștere
 • Stăpânirea comunicării eficiente

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de programare a activităților pentru stimularea aptitudinilor motorii ale copiilor în creștere
 • Realizarea comunicării eficiente
 • Evaluarea activităților pentru stimularea aptitudinilor motorii ale copiilor în creștere
 • Evaluarea profilului de aptitudini ale copiilor în creștere
 • Realizarea activităților pentru stimularea aptitudinilor motorii ale copiilor în creștere

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea serviciului
 • Respectarea procedurilor
 • Atitudine către comunicarea interpersonală
 • Atitudine către organizare
 • Orientare către răspundere
 • Atitudine către analiză

b) Pentru îngrijirea posturii copiilor în pat, în șezut, când se joacă, mănâncă sau desfășoară alte activități, cu ajutorul unor tehnici adecvate și cu activități ludice specifice, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Stăpânirea psihologiei copiilor în creștere
 • Stăpânirea pedagogiei
 • Stăpânirea anatomiei vârstei copiilor în creștere
 • Tipuri de activități pentru postura copiilor în creștere
 • Criterii de evaluare a activităților pentru postura copiilor în creștere
 • Procedura de programare a activităților pentru postura copiilor în creștere
 • Stăpânirea comunicării eficiente

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de programare a activității de postură a copiilor în creștere
 • Realizarea comunicării eficiente
 • Evaluarea activității pentru postura copiilor în creștere
 • Realizarea activităților pentru postura copiilor în creștere

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea serviciului
 • Respectarea procedurilor
 • Orientare către răspundere
 • Autonomie în organizare
 • Atitudine către comunicarea interpersonală

c) pentru susținerea dezvoltării abilităților motorii ale copiilor prin folosirea echipamentelor de joc, garantând securitatea și autonomia lor, dar exercitând în mod discret un control pentru a le consolida nivelul de autostimă și pentru a le lăsa spațiu pentru creativitate, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Stăpânirea psihologiei copiilor în creștere
 • Stăpânirea pedagogiei
 • Stăpânirea anatomiei vârstei copiilor în creștere
 • Tipuri de activități pentru a stimula abilitatea motorie a copiilor în creștere
 • Tipuri de instrumente pentru stimularea abilității motorii a copiilor în creștere
 • Criterii de evaluare a activităților pentru stimularea aptitudinilor motorii ale copiilor în creștere
 • Procedura de programare a activităților pentru stimularea aptitudinilor motorii ale copiilor în creștere
 • Stăpânirea comunicării eficiente

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de programare a activităților pentru stimularea aptitudinilor motorii ale copiilor în creștere
 • Realizarea comunicării eficiente
 • Evaluarea activităților pentru stimularea aptitudinilor motorii ale copiilor în creștere
 • Realizarea activităților pentru stimularea aptitudinilor motorii ale copiilor în creștere

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea serviciului
 • Respectarea procedurilor
 • Orientare către răspundere
 • Autonomie în organizare
 • Atitudine către comunicarea interpersonală
 • Orientare către răspundere