Ingrijitoare batrani

Click pe imagine pentru a vizualiza filmul:

9

Prezentare INGRIJITOARE BATRANI

 AI URMARIT FILMUL CU ATENTIE? CLICK AICI SI TESTEAZA-TI CUNOSTINTELE!

 

ibatrani

 

Funcțiile suportului  video

Utilizarea suportului video în cadrul activității didactice poate fi foarte utilă pentru diferite faze de formare.
Fazele cele mai importante au fost identificate ca fiind: orientarea, activitatea frontală în clasă, activitatea didactică propriu-zisă/învățarea individuală și evaluarea/autoevaluarea.

Profesorul poate folosi suportul video în modul și în momentul în care consideră că este cel  mai bine pentru integrarea tuturor funcțiilor didactice. Cu siguranță, este esențial să se echilibreze în mod corespunzător momentul de expunere a videoclipurilor, ținând cont de caracteristicile cursantului, de nevoile sale dar  și de  conformitatea celor propuse vizual cu ceea ce este necesar în practica profesională.

În continuare vom analiza cele patru etape:

Orientarea

Scopul etapei de orientare este de a sprijini procesul de alegere din partea beneficiarului. Modalitățile optime pentru ca participantul să obțină mai multe beneficii de la vizionarea clipurilor video sunt cu siguranță: vizualizarea integrală a clipurilor video simultan cu comentariile generale privind același videoclip. Aceste comentarii sunt concepute pentru a explica conținutul care se vizualizează de către participant și pentru a sublinia care sunt oportunitățile de creștere profesională individuală precum și cerințele solicitate pentru figurile profesionale care sunt reprezentate.

Cu cât este prezentat mai mult material, pe aceeași zonă de ocupare a forței de muncă, cu atât vor exista mai multe posibilități ca metoda didactică utilizată să aibă efect.

Un astfel de sprijin pentru alegerea personală oferă simultan o imagine de ansamblu asupra șanselor de ocupare a persoanei, un cadru ierarhic funcțional al  relațiilor de muncă  și o idee despre  procesele de producție în care profesionistul în cauză poate fi utilizat.

Activitatea frontală

Această etapă captează atenția grupului de participanți prin introducerea temei lecției și prin rezumarea subiectelor discutate anterior.

Modalitatea cea mai bună pentru ca această etapă să obțină maximum de  eficiență este cea de a alege și de a dezbate doar câte o competență pe rând pentru a o putea aborda în totalitate.

În scopul de a exploata cât mai bine această fază, proiecția trebuie pregătită din timp pentru a evita orice inconveniente care ar putea duce la distragerea clasei.

Activitatea didactică propriu-zisă/învățarea individuală

Obiectivul acestei etape este acela de a explica exemplificările utilizate în teorie reducând sarcina cognitivă și contextualizând conceptele exprimate.

Transferul cel mai important al acestei activități este simularea practicii, susținând dinamica de comunicare a clasei.

Modalitatea cea mai bună pentru a face ca un videoclip să aibă un impact mai mare este acela de a recurge la importanța comentariilor legate de vizualizarea videoclipului.

Vizualizarea pasivă de către cursanți ar fi total inutilă. În acest scop, videoclipul are pauze pentru a-i permite profesorului să facă comentarii.

Fiecare video care reprezintă prestații profesionale diferite face referire la situații optime ale profesiei, dar și la erori și inexactități. Astfel, cursanții sunt stimulați de profesor să aibă o viziune activă și ulterior își vor îndrepta atenția către identificarea și sublinierea modalităților operaționale care sunt reprezentate în videoclip.

Prin urmare, se vor putea reconstrui fluxurile de lucru normal, relațiile funcționale dintre profilurile profesionale diferite și identificarea output-urilor fiecărui proces de producție.

Prin vizualizarea videoclipului se poate prelungi perioada de atenție a clasei și se pot crea ocazii de participare directă a cursanților, inclusiv într-un mediu teoretic. Acest lucru se va putea obține dacă profesorul va ști să echilibreze cât mai bine timpul reușind să-l împartă în vizualizarea videoclipurilor, comentarii și discuții.

În situația în care video clipul este vizualizat individual, după finalizarea cursurilor, există avantajul alegerii momentului celui mai propice și al temporizării celei mai eficace. Neexistând presiunea timpului, vizualizarea poate deveni mult mai reflexivă, inducându-i subiectului raționamente comparative și legături teoretice care fixează mult mai bine contextul de lucru real.

Evaluarea/autoevaluarea

Această fază are scopul de a verifica în mod indirect ceea ce se învață în clasă și oferă suport și completare pentru testing și pentru verificările pe parcurs și finale.

Modalitățile de evaluare a cursantului prin intermediul videoclipurilor sunt multiple. Cursantului i se poate solicita să identifice instrumente speciale sau modalități de producție sau să identifice și să comenteze o greșeală sau să sugereze un punct de discuție cu clasa.

Videoclipurile pot fi oprite în punctele critice solicitând identificarea și comentarea motivului pentru care a fost oprit. O altă metodă poate fi aceea de a întrerupe o secvență operațională solicitând cursanților să presupună cum decurg imaginile după oprire.

În orice caz, testul video este o completare a diverselor probe de verificare a cunoștințelor. Permite o evaluare imediată a proceselor de lucru privind procedurile operaționale, facilitând contextualizarea testului. Pentru ca testingul video să fie mai eficient, trebuie acordată o atenție deosebită fazelor de stop, go și rewind.

În cazul autoevaluării, aceeași lipsă a presiunii din faza anterioară poate stimula conștientizarea responsabilă a punctelor critice din propria activitate zilnică și a nevoii de îmbunătățire a propriilor competențe.

Structura suportului video

Fiecare film include:

 • Un text citit sau o mărturie. Textul constă dintr-o introducere la profilul profesional, la specificația si descrierea sa generală, completată cu o introducere în competențele specifice analizate. Mărturia poate servi la clarificarea calității prestaţiei.
 • Secvența video. Obiectul secvenței video sunt principalele etape ale activităţii specializării prezentate, alese datorită importanței deosebite, semnificației sau dificultăţii.
 • Evidenţierea competențelor descrise în film. Facilitează dobândirea fiecărei competențe.

Există mai multe piste audio:

 • Prima pistă: textul în limba italiană, citit de o voce în limba italiană
 • A doua pistă: traducere a aceluiași text, citit de o voce în limba română
 • A treia pistă: comentariul explicativ, care însoțește imaginile operaționale
 • A patra pistă: comentariul muzical de fundal și/sau reproducerea sunetului legat de activitatea în sine.

Conținutul suportului video

Pentru profilul profesional al îngrijitoarei au fost alese următoarele macro-competențe:

 1. Îngrijirea bătrânului
 2. Îngrijirea bătrânului în activitățile domestice
 3. Gestionarea mobilității și a transportării bătrânului

1) Pentru îngrijirea bătrânului sunt evidențiate următoarele competențe:

a. Ajutarea bătrânului pentru a se ridica din pat, pentru igiena personală și pentru a se îmbrăca

b. Îngrijirea persoanei pentru servirea meselor respectând normele igienice și dieta prescrisă, cu o atenție specială pentru nivelul de hidratare a bătrânului, care trebuie stimulat să bea

c. Garantarea integrității alimentelor, valoarea lor nutrițională și gustul mâncării

d. Măsurarea greutății, a înălțimii și a temperaturii corporale a bătrânului

e. Măsurarea ritmului cardiac și a presiunii arteriale, informând imediat familia și aplicând intervenția de salvare, în cazul în care se identifică date anormale

a) Pentru ajutarea bătrânului pentru a se ridica din pat, pentru igiena personală și pentru a se îmbrăca se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Elemente de psihologie pentru persoanele în vârstă
 • Elemente de anatomie
 • Stăpânirea comunicării eficiente
 • Procedura de ridicare din pat a bătrânului
 • Procedura igienei personale a bătrânului
 • Procedura de îmbrăcare a bătrânului

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de comunicare eficientă
 • Realizarea procedurii de ridicare din pat a bătrânului
 • Realizarea procedurii igienei personale a bătrânului
 • Realizarea procedurii de îmbrăcare a bătrânului

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Respectarea procedurilor
 • Îngrijirea pacientului
 • Orientare către răspundere
 • Atitudinea către organizare
 • Atitudine către comunicarea interpersonală

b) Pentru îngrijirea persoanei pentru servirea meselor respectând normele igienice și dieta prescrisă, cu o atenție specială pentru nivelul de hidratare a bătrânului, care trebuie stimulat să bea, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate igienico-sanitare
 • Elemente de psihologie pentru persoanele în vârstă
 • Procedura de servire a mâncării bătrânilor
 • Elementele științei alimentației
 • Stăpânirea comunicării eficiente

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de servire a mâncării pentru bătrâni
 • Interpretarea directivelor medicale
 • Realizarea comunicării eficiente

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Respectarea procedurilor
 • Respectarea normelor de igienă
 • Orientare către răspundere
 • Îngrijirea pacientului
 • Atitudine către comunicarea interpersonală
 • Autonomie în organizare

c) Pentru garantarea integrității alimentelor, valoarea lor nutrițională și gustul mâncării, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate igienico-sanitare
 • Elementele științei alimentației
 • Criterii de evaluare a integrității alimentelor
 • Criterii de evaluare a valorii nutriționale a alimentelor
 • Criterii de evaluare a reputației alimentelor

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Evaluarea integrității alimentelor
 • Evaluarea valorii nutriționale a alimentelor
 • Evaluarea reputației alimentelor

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Respectarea normelor de igienă
 • Orientare către răspundere
 • Îngrijirea pacientului

d) Pentru măsurarea greutății, a înălțimii și a temperaturii corporale a bătrânului, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Elemente de psihologie pentru persoanele în vârstă
 • Elemente de anatomie
 • Procedura de măsurare a temperaturii corpului
 • Procedura măsurării înălțimii persoanei
 • Procedura măsurării greutății persoanei
 • Funcționarea cântarului pentru persoane
 • Funcționarea termometrului pentru persoane

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de măsurare a temperaturii corpului
 • Realizarea procedurii măsurării înălțimii persoanei
 • Realizarea procedurii măsurării greutății persoanei
 • Utilizarea cântarului pentru persoane
 • Utilizarea termometrului pentru persoane

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Respectarea procedurilor
 • Atitudine către precizie
 • Orientare către răspundere
 • Îngrijirea pacientului

e) Pentru măsurarea ritmului cardiac și a presiunii arteriale, informând imediat familia și aplicând intervenția de salvare, în cazul în care se identifică date anormale, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Elemente de psihologie pentru persoanele în vârstă
 • Elemente de anatomie
 • Procedura de măsurare a ritmului cardiac
 • Procedura de măsurare a presiunii arteriale
 • Funcționarea dispozitivului de măsurare a ritmului cardiac
 • Funcționarea dispozitivului de măsurare a presiunii arteriale
 • Criterii de evaluare a ritmului cardiac
 • Criterii de evaluare a presiunii arteriale
 • Procedura de activare a salvării medicale
 • Stăpânirea comunicării eficiente

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de măsurare a ritmului cardiac
 • Realizarea procedurii de măsurare a presiunii arteriale
 • Realizarea procedurii de activare a salvării medicale
 • Utilizarea dispozitivului de măsurare a ritmului cardiac
 • Utilizarea dispozitivului de măsurare a presiunii arteriale
 • Realizarea comunicării eficiente

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Respectarea procedurilor
 • Atitudine către precizie
 • Orientare către răspundere
 • Atitudine către comunicarea interpersonală
 • Autonomie în organizare
 • Îngrijirea pacientului

2) Pentru îngrijirea bătrânului în activitățile domestice

a. Aranjarea mesei

b. Redactarea listei de cumpărături și efectuarea achizițiilor necesare

c. Organizarea garderobei, spălat, călcat și aranjarea lenjeriei și a hainelor

d. Curățenie la domiciliu, verificând buna funcționare a instalațiilor sanitare, a electrocasnicelor, a cuptoarelor și a altor eventuale surse de risc

a) Pentru aranjarea mesei, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de elemente pentru a aranja masa
 • Procedura pentru a aranja masa

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii pentru aranjarea mesei

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Respectarea procedurilor
 • Autonomie în organizare

b) Pentru redactarea listei de cumpărături și efectuarea achizițiilor necesare, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Elementele științei alimentației
 • Tipuri de alimente pentru bătrâni
 • Procedura de achiziție a tipurilor de alimente

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de achiziție a tipurilor de alimente

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Respectarea procedurilor
 • Autonomie în organizare

c) Pentru organizarea garderobei, spălat, călcat și aranjarea lenjeriei și a hainelor, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de articole de îmbrăcăminte
 • Procedura de spălare a articolelor de îmbrăcăminte
 • Procedura de călcat a articolelor de îmbrăcăminte
 • Organizarea garderobei

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de spălare a articolelor de îmbrăcăminte
 • Realizarea procedurii de călcat a articolelor de îmbrăcăminte
 • Gestionarea garderobei

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Respectarea procedurilor
 • Autonomie în organizare

d) Pentru curățenie la domiciliu, verificând buna funcționare a instalațiilor sanitare, a electrocasnicelor, a cuptoarelor și a altor eventuale surse de risc, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de detergenți pentru curățarea mediului
 • Tipuri de materiale pentru curățarea mediului
 • Tipuri de echipamente pentru curățarea mediului
 • Funcționarea instalațiilor sanitare
 • Funcționarea electrocasnicelor
 • Criterii de evaluare a funcționării instalațiilor sanitare
 • Criterii de evaluare a funcționării instalațiilor sanitare
 • Procedura de curățare a mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de curățare a mediului
 • Evaluarea funcționării instalațiilor sanitare

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Respectarea procedurilor
 • Autonomie în organizare
 • Atenție pentru ordine
 • Atenție la curățenie
 • Atenție pentru igienă

3) Pentru gestionarea mobilității și a transportării bătrânului sunt evidențiate următoarele competențe:

a. Însoțirea pacientului pentru mișcarea sa, folosind, dacă este necesar, mijloacele ajutătoare cum ar fi cârje, scaune cu rotile sau mergătoare

b. controlarea și curățarea regulată a mijloacelor de transport folosite, poziționarea lor astfel încât pacientul să ajungă ușor la ele

c. Stimularea pacientului pentru a participa la activități de socializare ținând cont de timpul disponibil, de condițiile sale și de eventualele recomandări medicale.

d. Alegerea activităților de socializare (jocuri de societate, muzică, plimbări în aer liber sau altele) ținând cont de gusturile și dorințele persoanei îngrijite

a) Pentru Însoțirea pacientului pentru mișcarea sa, folosind, dacă este necesar, mijloacele ajutătoare cum ar fi cârje, scaune cu rotile sau mergătoare, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de mobilitate pentru bătrâni
 • Criterii pentru evaluarea mobilității bătrânilor
 • Procedura de gestionare a mobilității bătrânilor
 • Elemente de psihologie pentru persoanele în vârstă
 • Stăpânirea comunicării eficiente
 • Tipuri de mijloace ajutătoare de mers pentru bătrâni
 • Funcționarea mijloacelor ajutătoare de mers pentru bătrâni

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea comunicării eficiente
 • Realizarea procedurii gestionare a mobilității bătrânilor

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Respectarea procedurilor
 • Atitudine către precizie
 • Orientare către răspundere
 • Îngrijirea pacientului
 • Atitudinea către organizare
 • Atitudine către comunicarea interpersonală

b) Pentru controlarea și curățarea regulată a mijloacelor de transport folosite, poziționarea lor astfel încât pacientul să ajungă ușor la ele, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate igienico-sanitare
 • Tipuri de mijloace ajutătoare de mers pentru bătrâni
 • Funcționarea mijloacelor ajutătoare de mers pentru bătrâni
 • Criterii de evaluare a funcționării mijloacelor ajutătoare de mers pentru bătrâni
 • Procedura de curățare a mijloacelor ajutătoare de mers pentru bătrâni

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Evaluarea funcționării mijloacelor ajutătoare de mers pentru bătrâni
 • Realizarea procedurii de curățare a mijloacelor ajutătoare de mers pentru bătrâni

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Respectarea procedurilor
 • Atitudine către precizie
 • Orientare către răspundere
 • Îngrijirea pacientului
 • Atitudinea către organizare

c) Pentru stimularea pacientului pentru a participa la activități de socializare ținând cont de timpul disponibil, de condițiile sale și de eventualele recomandări medicale se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de socializare pentru bătrâni
 • Tipuri de petrecere a timpului liber pentru bătrâni
 • Stăpânirea comunicării eficiente
 • Elemente de psihologie pentru persoanele în vârstă
 • Criterii de evaluare a condițiilor fizice ale bătrânului
 • Criterii de evaluare a condițiilor psihologice ale bătrânului

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Interpretarea directivelor medicale
 • Realizarea comunicării eficiente
 • Evaluarea condițiilor fizice ale bătrânului
 • Evaluarea condițiilor psihologice ale bătrânului

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Orientare către răspundere
 • Îngrijirea pacientului
 • Atitudinea către organizare
 • Atitudine către comunicarea interpersonală

d) Pentru alegerea activităților de socializare (jocuri de societate, muzică, plimbări în aer liber sau altele) ținând cont de gusturile și dorințele persoanei îngrijite, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de socializare pentru bătrâni
 • Elemente de psihologie pentru persoanele în vârstă
 • Criterii de evaluare a activităților de socializare pentru bătrâni

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Evaluarea activităților de socializare pentru bătrâni

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Orientare către răspundere
 • Îngrijirea pacientului
 • Atitudinea către organizare
 • Atitudine către comunicarea interpersonală