Info proiect

Proiectul cu titlul: „CALIFICAREA ANGAJATILOR – PREMIZA A DEZVOLTARII CARIEREI” ID POSDRU 164/2.3/S/141815 este implementat de catre EURODEZVOLTARE SRL (furnizor autorizat de formare profesionala), in calitate de beneficiar, in parteneriat cu UNIUNEA JUDETEANA A SINDICATELOR SANITAS BACAU, SINDICATUL JUDETEAN SANITAS GALATI, SINDICATUL JUDETEAN SANITAS PRAHOVA si UNIONSERVICES SRL, in regiunile de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, Sud-Est, Sud-Muntenia si Nord-Est.
GRUPUL TINTA al proiectului este format din 2444 angajaţi.
In cadrul proiectului au fost organizate cursuri gratuite de formare profesionala pentru urmatoarele ocupatii: Bucatar, Camerista, Cofetar – Patiser, Ospatar, Tehnician in hotelarie, Administrator pensiune turistica , Agent de curatenie, Baby sitter, Ingrijitoare batrani, Ingrijitoare copii, Ingrijitoare bolnavi, Infirmiera, Tehnician masor.
Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie 2.3. “Acces si participare la formarea profesionala continua” si are ca obiectiv general cresterea competitivitatii a 2324 persoane angajate pe piata muncii din care 61% cu nivel scazut de calificare, necalificate sau cu calificari redundante, din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii.