Infirmiera

Click pe imagine pentru a vizualiza filmul:

12

Prezentare INFIRMIERA

AI URMARIT FILMUL CU ATENTIE? CLICK AICI SI TESTEAZA-TI CUNOSTINTELE!

 

inf

 

Funcțiile suportului  video

Utilizarea suportului video în cadrul activității didactice poate fi foarte utilă pentru diferite faze de formare.
Fazele cele mai importante au fost identificate ca fiind: orientarea, activitatea frontală în clasă, activitatea didactică propriu-zisă/învățarea individuală și evaluarea/autoevaluarea.

Profesorul poate folosi suportul video în modul și în momentul în care consideră că este cel  mai bine pentru integrarea tuturor funcțiilor didactice. Cu siguranță, este esențial să se echilibreze în mod corespunzător momentul de expunere a videoclipurilor, ținând cont de caracteristicile cursantului, de  nevoile sale dar  și de  conformitatea celor propuse vizual cu ceea ce este necesar în practica profesională.

În continuare vom analiza cele patru etape:

Orientarea

Scopul etapei de orientare este de a sprijini procesul de alegere din partea beneficiarului. Modalitățile optime pentru ca participantul să obțină mai multe beneficii de la vizionarea clipurilor video sunt cu siguranță: vizualizarea integrală a clipurilor video simultan cu comentariile generale privind același videoclip. Aceste comentarii sunt concepute pentru a explica conținutul care se vizualizează de către participant și pentru a sublinia care sunt oportunitățile de creștere profesională individuală precum și cerințele solicitate pentru figurile profesionale care sunt reprezentate.

Cu cât este prezentat mai mult material, pe aceeași zonă de ocupare a forței de muncă, cu atât vor exista mai multe posibilități ca metoda didactică utilizată să aibă efect.

Un astfel de sprijin pentru alegerea personală oferă simultan o imagine de ansamblu asupra șanselor de ocupare a persoanei, un cadru ierarhic funcțional al  relațiilor de muncă  și o idee despre  procesele de producție în care profesionistul în cauză poate fi utilizat.

Activitatea frontală

Această etapă captează atenția grupului de participanți prin introducerea temei lecției și prin rezumarea subiectelor discutate anterior.

Modalitatea cea mai bună pentru ca această etapă să obțină maximum de  eficiență este cea de a alege și de a dezbate doar câte o competență pe rând pentru a o putea aborda în totalitate.

În scopul de a exploata cât mai bine această fază, proiecția trebuie pregătită din timp pentru a evita orice inconveniente care ar putea duce la distragerea clasei.

Activitatea didactică propriu-zisă/învățarea individuală

Obiectivul acestei etape este acela de a explica exemplificările utilizate în teorie reducând sarcina cognitivă și contextualizând conceptele exprimate.

Transferul cel mai important al acestei activități este simularea practicii, susținând dinamica de comunicare a clasei.

Modalitatea cea mai bună pentru a face ca un videoclip să aibă un impact mai mare este acela de a recurge la importanța comentariilor legate de vizualizarea videoclipului.

Vizualizarea pasivă de către cursanți ar fi total inutilă. În acest scop, videoclipul are pauze pentru a-i permite profesorului să facă comentarii.

Fiecare video care reprezintă prestații profesionale diferite face referire la situații optime ale profesiei, dar și la erori și inexactități. Astfel, cursanții sunt stimulați de profesor să aibă o viziune activă și ulterior își vor îndrepta atenția către identificarea și sublinierea modalităților operaționale care sunt reprezentate în videoclip.

Prin urmare, se vor putea reconstrui fluxurile de lucru normal, relațiile funcționale dintre profilurile profesionale diferite și identificarea output-urilor fiecărui proces de producție.

Prin vizualizarea videoclipului se poate prelungi perioada de atenție a clasei și se pot crea ocazii de participare directă a cursanților, inclusiv într-un mediu teoretic. Acest lucru se va putea obține dacă profesorul va ști să echilibreze cât mai bine timpul reușind să-l împartă în vizualizarea videoclipurilor, comentarii și discuții.

În situația în care video clipul este vizualizat individual, după finalizarea cursurilor, există avantajul alegerii momentului celui mai propice și al temporizării celei mai eficace. Neexistând presiunea timpului, vizualizarea poate deveni mult mai reflexivă, inducându-i subiectului raționamente comparative și legături teoretice care fixează mult mai bine contextul de lucru real.

Evaluarea/autoevaluarea

Această fază are scopul de a verifica în mod indirect ceea ce se învață în clasă și oferă suport și completare pentru testing și pentru verificările pe parcurs și finale.

Modalitățile de evaluare a cursantului prin intermediul videoclipurilor sunt multiple. Cursantului i se poate solicita să identifice instrumente speciale sau modalități de producție sau să identifice și să comenteze o greșeală sau să sugereze un punct de discuție cu clasa.

Videoclipurile pot fi oprite în punctele critice solicitând identificarea și comentarea motivului pentru care a fost oprit. O altă metodă poate fi aceea de a întrerupe o secvență operațională solicitând cursanților să presupună cum decurg imaginile după oprire.

În orice caz, testul video este o completare a diverselor probe de verificare a cunoștințelor. Permite o evaluare imediată a proceselor de lucru privind procedurile operaționale, facilitând contextualizarea testului. Pentru ca testingul video să fie mai eficient, trebuie acordată o atenție deosebită fazelor de stop, go și rewind.

În cazul autoevaluării, aceeași lipsă a presiunii din faza anterioară poate stimula conștientizarea responsabilă a punctelor critice din propria activitate zilnică și a nevoii de îmbunătățire a propriilor competențe.

Structura suportului video

Fiecare film include:

 • Un text citit sau o mărturie. Textul constă dintr-o introducere la profilul profesional, la specificația si descrierea sa generală, completată cu o introducere în competențele specifice analizate. Mărturia poate servi la clarificarea calității prestaţiei.
 • Secvența video. Obiectul secvenței video sunt principalele etape ale activităţii specializării prezentate, alese datorită importanței deosebite, semnificației sau dificultăţii.
 • Evidenţierea competențelor descrise în film. Facilitează dobândirea fiecărei competențe.

Există mai multe piste audio:

 • Prima pistă: textul în limba italiană, citit de o voce în limba italiană
 • A doua pistă: traducere a aceluiași text, citit de o voce în limba română
 • A treia pistă: comentariul explicativ, care însoțește imaginile operaționale
 • A patra pistă: comentariul muzical de fundal și/sau reproducerea sunetului legat de activitatea în sine.

Conținutul suportului video

Pentru profilul profesional al asistentei medicale au fost alese următoarele macro-competențe:

 • Igienizarea mediului în care se află pacienții
 • Schimbarea lenjeriei de pe pat și a pacientului
 • Gestionarea mobilității și transportarea pacienților

1) Pentru igienizarea mediului în care se află pacienții sunt evidențiate următoarele competențe:

 1. Igienizarea și dezinfectarea cu rigurozitate a mediului în care locuiește pacientului, folosind detergenți specifici care elimină microbii prezenți pe suprafețe
 2. Colectarea deșeurilor, diferențierea și stocarea lor în mod frecvent și cu atenție pentru a preveni transmiterea infecțiilor.
 3. Curățarea și dezinfectarea obiectelor personale, cum ar fi masa, vesela, ustensilele folosite de pacient pentru a nu mai transmite boala
 4. Respectarea cu rigurozitate a normelor de securitate medicale și utilizarea mănușilor, a măștii și a altor protecții personale

a) Pentru igienizarea și dezinfectarea cu rigurozitate a mediului în care locuiește pacientului, folosind detergenți specifici care elimină microbii prezenți pe suprafețe

se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate igienico-sanitare
 • Tipuri de detergenți de mediu
 • Procedura de igienizare a mediului
 • Tipuri de instrumente pentru igienizarea mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de igienizare a mediului
 • Folosirea detergenților de mediu
 • Utilizarea instrumentelor pentru igienizarea mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție la curățenie
 • Respectarea procedurilor
 • Respectarea normelor de igienă
 • Atitudine către precizie
 • Orientare către răspundere

b) Pentru colectarea deșeurilor, diferențierea și stocarea lor în mod frecvent și cu atenție pentru a preveni transmiterea infecțiilor., se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate igienico-sanitare
 • Procedura de gestionare a deșeurilor spitalicești
 • Tipuri de deșeuri spitalicești

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de gestionare a deșeurilor spitalicești

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție la curățenie
 • Respectarea procedurilor
 • Respectarea normelor de igienă
 • Atitudine către precizie
 • Orientare către răspundere

c) Pentru curățarea și dezinfectarea obiectelor personale, cum ar fi masa, vesela, ustensilele folosite de pacient pentru a nu mai transmite boala, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate igienico-sanitare
 • Procedura de igienizare a mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de igienizare a mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție la curățenie
 • Respectarea procedurilor
 • Respectarea normelor de igienă
 • Atitudine către precizie
 • Orientare către răspundere

d) Pentru respectarea cu rigurozitate a normelor de securitate medicale și utilizarea mănușilor, a măștii și a altor protecții personale, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate igienico-sanitare
 • Procedura de securitate medicală personală
 • Tipuri de protecții personale igienico-sanitare

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de securitate medicală personală

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție la curățenie
 • Respectarea procedurilor
 • Respectarea normelor de igienă
 • Atitudine către precizie
 • Orientare către răspundere

2) Pentru schimbarea lenjeriei de pe pat și a pacientului sunt evidențiate următoarele competențe:

 1. Strângerea lenjeriei de pat și a pacientului, pe aceasta din urmă punând-o în saci sau recipiente identificate cu numele sau cu un cod care face referire la persoana în cauză.
 2. Respectarea procedurii igienico-sanitare de adunare, identificare, stocare și transportare a lenjeriei murdare, până la spălătorie pentru dezinfectarea articolelor
 3. Păstrarea lenjeriei curate într-un depozit din care este preluată și distribuită conform unui calendar precis de organizare sau în funcție de necesități.

a) Pentru strângerea lenjeriei de pat și a pacientului, pe aceasta din urmă punând-o în saci sau recipiente identificate cu numele sau cu un cod care face referire la persoana în cauză, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate igienico-sanitare
 • Procedura de strângere a lenjeriei murdare
 • Tipuri de lenjerie de pat din spital

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de strângere a lenjeriei murdare

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție la curățenie
 • Respectarea procedurilor
 • Respectarea normelor de igienă
 • Atitudine către precizie
 • Orientare către răspundere

b) Pentru respectarea procedurii igienico-sanitare de adunare, identificare, stocare și transportare a lenjeriei murdare, până la spălătorie pentru dezinfectarea articolelor, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate igienico-sanitare
 • Procedura de strângere a lenjeriei murdare
 • Procedura de stocare a lenjeriei murdare
 • Procedura de transportare a lenjeriei murdare

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de strângere a lenjeriei murdare
 • Realizarea procedurii de stocare a lenjeriei murdare
 • Realizarea procedurii de transportare a lenjeriei murdare

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție la curățenie
 • Respectarea procedurilor
 • Respectarea normelor de igienă
 • Atitudine către precizie
 • Orientare către răspundere

c) Pentru păstrarea lenjeriei curate într-un depozit din care este preluată și distribuită conform unui calendar precis de organizare sau în funcție de necesități, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate igienico-sanitare
 • Procedura de stocare a lenjeriei curate
 • Procedura de ridicare a lenjeriei curate
 • Tipuri de lenjerie de pat din spital

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de stocare a lenjeriei curate
 • Realizarea procedurii de ridicare a lenjeriei curate

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție la curățenie
 • Respectarea procedurilor
 • Respectarea normelor de igienă
 • Atitudine către precizie
 • Orientare către răspundere

3) Pentru gestionarea mobilității și transportarea pacienților sunt evidențiate următoarele competențe:

 1. Gestionarea tipului, a frecvenței, a intensității și a amplorii mișcării, cu rigurozitate, conform criteriilor stabilite de personalul medical
 2. Utilizarea ustensilelor sugerate de personalul medical pentru orice activitate de fizioterapie
 3. Adaptarea programului prescris de medici la necesitățile zilnice ale pacientului și la organizarea întregii sale zile.
 4. Alegerea mijloacelor ajutătoare de mers în caz de transport, în funcție de gradul de autonomie și de condițiile generale ale pacientului. De asemenea, pacientul va fi instruit cum să folosească mijloacele ajutătoare
 5. controlarea și curățarea regulată a mijloacelor de transport folosite, poziționarea lor astfel încât pacientul să ajungă ușor la ele.

a) Pentru gestionarea tipului, a frecvenței, a intensității și a amplorii mișcării, cu rigurozitate, conform criteriilor stabilite de personalul medical , se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de mobilități pentru pacienți
 • Criterii pentru evaluarea mobilității pacienților
 • Procedura de gestionare a mobilității pentru pacienți

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Interpretarea instrucțiunilor personalului medical
 • Realizarea procedurii de gestionare a mobilității pacienților

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Respectarea procedurilor
 • Atitudine către precizie
 • Orientare către răspundere
 • Îngrijirea pacientului

b) Pentru utilizarea ustensilelor sugerate de personalul medical pentru orice activitate de fizioterapie, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de activități de fizioterapie
 • Tipuri de ustensile pentru activități de fizioterapie
 • Procedura de utilizare a ustensilelor pentru activități de fizioterapie

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Interpretarea instrucțiunilor personalului medical
 • Realizarea procedurii de utilizare a ustensilelor pentru activități de fizioterapie

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Respectarea procedurilor
 • Atitudine către precizie
 • Orientare către răspundere
 • Îngrijirea pacientului

c) Pentru adaptarea programului prescris de medici la necesitățile zilnice ale pacientului și la organizarea întregii sale zile, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de mobilități pentru pacienți
 • Tipuri de activități de fizioterapie
 • Stăpânirea organizării spitalicești

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Interpretarea instrucțiunilor personalului medical
 • Gestionarea mobilităților pentru pacienți
 • Gestionarea activităților de fizioterapie

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atitudine către precizie
 • Orientare către răspundere
 • Îngrijirea pacientului

d) Pentru alegerea mijloacelor ajutătoare de mers în caz de transport, în funcție de gradul de autonomie și de condițiile generale ale pacientului. De asemenea, pacientul va fi instruit cum să folosească mijloacele ajutătoare de mers, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de mobilitate a pacienților
 • Tipuri de mijloace ajutătoare de mers ale pacienților
 • Criterii de evaluare a mijloacelor ajutătoare de mers ale pacienților
 • Criterii de evaluare a autonomiei motorii a pacienților
 • Funcționarea mijloacelor ajutătoare de mers ale pacienților
 • Procedura de instruire a pacienților pentru folosirea mijloacelor ajutătoare de mers
 • Stăpânirea comunicării eficiente

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Evaluarea mijloacelor ajutătoare de mers ale pacienților
 • Evaluarea autonomiei motorii a pacienților
 • Realizarea procedurii de instruire a pacienților pentru folosirea mijloacelor ajutătoare de mers
 • Realizarea comunicării eficiente

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Respectarea procedurilor
 • Atitudine către precizie
 • Orientare către răspundere
 • Îngrijirea pacientului

e) Pentru controlarea și curățarea regulată a mijloacelor de transport folosite, poziționarea lor astfel încât pacientul să ajungă ușor la ele, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de mijloace ajutătoare de mers ale pacienților
 • Funcționarea mijloacelor ajutătoare de mers ale pacienților
 • Procedura de igienizare a mijloacelor ajutătoare de mers ale pacienților
 • Procedura de control al funcționării mijloacelor ajutătoare de mers ale pacienților

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de control al funcționării mijloacelor ajutătoare de mers ale pacienților

Realizarea procedurii de igienizare a mijloacelor ajutătoare de mers ale pacienților Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Respectarea procedurilor
 • Atitudine către precizie
 • Orientare către răspundere