Cofetar-Patiser

 Click pe imagine pentru a vizualiza filmul:

5

Prezentare COFETAR-PATISER

AI URMARIT FILMUL CU ATENTIE? CLICK AICI SI TESTEAZA-TI CUNOSTINTELE!

 

cof

 

Funcțiile suportului  video

Utilizarea suportului video în cadrul activității didactice poate fi foarte utilă pentru diferite faze de formare.
Fazele cele mai importante au fost identificate ca fiind: orientarea, activitatea frontală în clasă, activitatea didactică propriu-zisă/învățarea individuală și evaluarea/autoevaluarea.

Profesorul poate folosi suportul video în modul și în momentul în care consideră că este cel  mai bine pentru integrarea tuturor funcțiilor didactice. Cu siguranță, este esențial să se echilibreze în mod corespunzător momentul de expunere a videoclipurilor, ținând cont de caracteristicile cursantului, de  nevoile sale dar  și de  conformitatea celor propuse vizual cu ceea ce este necesar în practica profesională.

În continuare vom analiza cele patru etape:

Orientarea

Scopul etapei de orientare este de a sprijini procesul de alegere din partea beneficiarului. Modalitățile optime pentru ca participantul să obțină mai multe beneficii de la vizionarea clipurilor video sunt cu siguranță: vizualizarea integrală a clipurilor video simultan cu comentariile generale privind același videoclip. Aceste comentarii sunt concepute pentru a explica conținutul care se vizualizează de către participant și pentru a sublinia care sunt oportunitățile de creștere profesională individuală precum și cerințele solicitate pentru figurile profesionale care sunt reprezentate.

Cu cât este prezentat mai mult material, pe aceeași zonă de ocupare a forței de muncă, cu atât vor exista mai multe posibilități ca metoda didactică utilizată să aibă efect.

Un astfel de sprijin pentru alegerea personală oferă simultan o imagine de ansamblu asupra șanselor de ocupare a persoanei, un cadru ierarhic funcțional al  relațiilor de muncă  și o idee despre  procesele de producție în care profesionistul în cauză poate fi utilizat.

Activitatea frontală

Această etapă captează atenția grupului de participanți prin introducerea temei lecției și prin rezumarea subiectelor discutate anterior.

Modalitatea cea mai bună pentru ca această etapă să obțină maximum de  eficiență este cea de a alege și de a dezbate doar câte o competență pe rând pentru a o putea aborda în totalitate.

În scopul de a exploata cât mai bine această fază, proiecția trebuie pregătită din timp pentru a evita orice inconveniente care ar putea duce la distragerea clasei.

Activitatea didactică propriu-zisă/învățarea individuală

Obiectivul acestei etape este acela de a explica exemplificările utilizate în teorie reducând sarcina cognitivă și contextualizând conceptele exprimate.

Transferul cel mai important al acestei activități este simularea practicii, susținând dinamica de comunicare a clasei.

Modalitatea cea mai bună pentru a face ca un videoclip să aibă un impact mai mare este acela de a recurge la importanța comentariilor legate de vizualizarea videoclipului.

Vizualizarea pasivă de către cursanți ar fi total inutilă. În acest scop, videoclipul are pauze pentru a-i permite profesorului să facă comentarii.

Fiecare video care reprezintă prestații profesionale diferite face referire la situații optime ale profesiei, dar și la erori și inexactități. Astfel, cursanții sunt stimulați de profesor să aibă o viziune activă și ulterior își vor îndrepta atenția către identificarea și sublinierea modalităților operaționale care sunt reprezentate în videoclip.

Prin urmare, se vor putea reconstrui fluxurile de lucru normal, relațiile funcționale dintre profilurile profesionale diferite și identificarea output-urilor fiecărui proces de producție.

Prin vizualizarea videoclipului se poate prelungi perioada de atenție a clasei și se pot crea ocazii de participare directă a cursanților, inclusiv într-un mediu teoretic. Acest lucru se va putea obține dacă profesorul va ști să echilibreze cât mai bine timpul reușind să-l împartă în vizualizarea videoclipurilor, comentarii și discuții.

În situația în care video clipul este vizualizat individual, după finalizarea cursurilor, există avantajul alegerii momentului celui mai propice și al temporizării celei mai eficace. Neexistând presiunea timpului, vizualizarea poate deveni mult mai reflexivă, inducându-i subiectului raționamente comparative și legături teoretice care fixează mult mai bine contextul de lucru real.

Evaluarea/autoevaluarea

Această fază are scopul de a verifica în mod indirect ceea ce se învață în clasă și oferă suport și completare pentru testing și pentru verificările pe parcurs și finale.

Modalitățile de evaluare a cursantului prin intermediul videoclipurilor sunt multiple. Cursantului i se poate solicita să identifice instrumente speciale sau modalități de producție sau să identifice și să comenteze o greșeală sau să sugereze un punct de discuție cu clasa.

Videoclipurile pot fi oprite în punctele critice solicitând identificarea și comentarea motivului pentru care a fost oprit. O altă metodă poate fi aceea de a întrerupe o secvență operațională solicitând cursanților să presupună cum decurg imaginile după oprire.

În orice caz, testul video este o completare a diverselor probe de verificare a cunoștințelor. Permite o evaluare imediată a proceselor de lucru privind procedurile operaționale, facilitând contextualizarea testului. Pentru ca testingul video să fie mai eficient, trebuie acordată o atenție deosebită fazelor de stop, go și rewind.

În cazul autoevaluării, aceeași lipsă a presiunii din faza anterioară poate stimula conștientizarea responsabilă a punctelor critice din propria activitate zilnică și a nevoii de îmbunătățire a propriilor competențe.

Structura suportului video

Fiecare film include:

 • Un text citit sau o mărturie. Textul constă dintr-o introducere la profilul profesional, la specificația si descrierea sa generală, completată cu o introducere în competențele specifice analizate. Mărturia poate servi la clarificarea calității prestaţiei.
 • Secvența video. Obiectul secvenței video sunt principalele etape ale activităţii specializării prezentate, alese datorită importanței deosebite, semnificației sau dificultăţii.
 • Evidenţierea competențelor descrise în film. Facilitează dobândirea fiecărei competențe.

Există mai multe piste audio:

 • Prima pistă: textul în limba italiană, citit de o voce în limba italiană
 • A doua pistă: traducere a aceluiași text, citit de o voce în limba română
 • A treia pistă: comentariul explicativ, care însoțește imaginile operaționale
 • A patra pistă: comentariul muzical de fundal și/sau reproducerea sunetului legat de activitatea în sine.

Conținutul suportului video

Pentru profilul profesional al patiserului au fost alese următoarele macro-competențe:

 • Gestionarea, conservarea și depozitarea produselor alimentare
 • prepararea produselor de patiserie/cafeterie
 • Prepararea semifabricatelor de patiserie
 • Decorarea produselor de patiserie

1) Pentru gestionarea, conservarea și depozitarea produselor alimentare sunt evidențiate următoarele competențe:

 1. Transportarea în laboratoare a produselor, a materiilor prime și a semifabricatelor, folosind mijloace și recipiente adecvate pentru a garanta igiena în fiecare etapă de prelucrare
 2. Respectarea normelor de igienă, securitate la locul de muncă și alimentară și cele privind protecția mediului.
 3. Stocarea materiilor prime și semifabricate în frigidere și cămări igienizate în mod adecvat
 4. Respectarea fiecărui tip de produs, a normelor de conservare prevăzute în funcție de sensibilitatea la aer și lumină și de valorile tolerate ale temperaturii și ale umidității.
 5. Stocarea materialelor și poziționarea echipamentelor inclusiv în legătură cu organizarea producției, sau cu cantitățile, fazele și fluxurile de prelucrare

a) Pentru transportarea în laboratoare a produselor, a materiilor prime și a semifabricatelor, folosind mijloace și recipiente adecvate pentru a garanta igiena în fiecare etapă de prelucrare, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de produse pentru patiserie
 • Norme de securitate igienico-sanitare
 • Norme de igienă a produselor alimentare
 • Tipuri de materii prime pentru patiserie
 • Tipuri de semifabricate pentru patiserie
 • Organizarea magaziei pentru produse alimentare
 • Tipuri de recipiente pentru produsele de patiserie
 • Procedura de stocare a produselor pentru patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de stocare a produselor pentru patiserie
 • Aplicarea normelor de securitate igienico-sanitare
 • Aplicarea normelor de igienă a produselor alimentare

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Autonomie în organizare
 • Orientare către răspundere
 • Atitudine către respectarea normelor
 • Orientare către precizie

b) Pentru respectarea normelor de igienă, securitate la locul de muncă și alimentară și cele privind protecția mediului se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate igienico-sanitare
 • Norme de igienă a produselor alimentare
 • Norme de securitate a mediului
 • Proceduri de securitate igienico-sanitară
 • Proceduri de securitate alimentară
 • Procedura de securitate a mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de securitate igienico-sanitară
 • Realizarea procedurii de securitate alimentară
 • Realizarea procedurii de securitate a mediului
 • Aplicarea normelor de securitate igienico-sanitare
 • Aplicarea normelor de igienă a produselor alimentare

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție la ordine
 • Autonomie în organizare
 • Atitudine către respectarea normelor
 • Orientare către răspundere
 • Respectarea procedurilor
 • Respectarea normelor
 • Orientare către precizie

c) Pentru stocarea materiilor prime și semifabricate în frigidere și cămări igienizate în mod adecvat, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de produse pentru patiserie
 • Norme de securitate igienico-sanitare
 • Norme de igienă a produselor alimentare
 • Tipuri de materii prime pentru patiserie
 • Tipuri de semifabricate pentru patiserie
 • Organizarea magaziei pentru produse alimentare
 • Procedura de stocare a produselor pentru patiserie
 • Tipuri de echipamente pentru conservarea produselor alimentare

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de stocare a produselor pentru patiserie
 • Aplicarea normelor de securitate igienico-sanitare
 • Aplicarea normelor de igienă a produselor alimentare

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție la ordine
 • Autonomie în organizare
 • Atitudine către respectarea normelor
 • Orientare către răspundere
 • Respectarea procedurilor
 • Respectarea normelor
 • Orientare către precizie

d) Pentru respectarea fiecărui tip de produs, a normelor de conservare prevăzute în funcție de sensibilitatea la aer și lumină și de valorile tolerate ale temperaturii și ale umidității, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de produse pentru patiserie
 • Norme de securitate igienico-sanitare
 • Norme de igienă a produselor alimentare
 • Tipuri de materii prime pentru patiserie
 • Tipuri de semifabricate pentru patiserie
 • Procedura de conservare a produselor pentru patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de conservare a produselor de patiserie
 • Aplicarea normelor de securitate igienico-sanitare
 • Aplicarea normelor de igienă a produselor alimentare

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție la ordine
 • Autonomie în organizare
 • Atitudine către respectarea normelor
 • Orientare către răspundere
 • Respectarea procedurilor
 • Orientare către precizie

e) Pentru stocarea materialelor și poziționarea echipamentelor inclusiv în legătură cu organizarea producției, sau cu cantitățile, fazele și fluxurile de prelucrare, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de produse pentru patiserie
 • Tipuri de materii prime pentru patiserie
 • Tipuri de semifabricate pentru patiserie
 • Procedura de producție a produselor de patiserie
 • Tipuri de echipamente pentru patiserie
 • Procedura de pregătire a zonei de lucru pentru patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de pregătire a zonei de lucru pentru patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție la ordine
 • Autonomie în organizare
 • Atitudine către respectarea normelor
 • Orientare către răspundere
 • Respectarea procedurilor
 • Orientare către precizie

2) Pentru prepararea produselor de patiserie/cafeterie sunt evidențiate următoarele competențe:

 1. Dozarea, pre-procesarea și alcătuirea materiilor prime cu semifabricate și produse pregătite urmărind atent rețetele
 2. Urmărirea procedurilor de codificare și a proceselor care pot fi controlate pentru a garanta uniformitatea produsului finit și standardizarea valorilor organoleptice
 3. Alegerea și folosirea ustensilelor de bucătărie și a echipamentelor specifice pentru activitatea desfășurată în cafeterie/patiserie.
 4. Utilizarea ustensilelor de bucătărie garantând respectarea standardelor de igienă și securitate alimentară
 5. Citirea și interpretarea indicațiilor furnizate de etichetele produselor utilizate pentru producție
 1. Pentru dozarea, pre-procesarea și alcătuirea materiilor prime cu semifabricate și produse pregătite urmărind atent rețetele se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:
 • Tipuri de produse pentru patiserie
 • Tipuri de materii prime pentru patiserie
 • Tipuri de semifabricate pentru patiserie
 • Procedura de dozare a produselor de patiserie
 • Procedura de pre-procesare a produselor pentru patiserie
 • Tipuri de rețete pentru patiserie
 • Procedura de realizare a rețetelor pentru patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de dozare a produselor de patiserie
 • Realizarea procedurii de pre-procesare a produselor pentru patiserie
 • Realizarea procedurii de realizare a rețetelor pentru patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea produsului
 • Atenție la ordine
 • Autonomie în organizare
 • Respectarea procedurilor
 • Orientare către precizie
 • Atitudine către gestionarea timpului

2. Pentru urmărirea procedurilor de codificare și a proceselor care pot fi controlate pentru a garanta uniformitatea produsului finit și standardizarea valorilor organoleptice, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de produse de patiserie
 • Tipuri de rețete pentru patiserie
 • Procedura de realizare a rețetelor pentru patiserie
 • Criterii de evaluare a uniformității produselor de patiserie
 • Criterii de evaluare a valorilor organoleptice ale produselor de patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Evaluarea uniformității produselor de patiserie
 • Evaluarea uniformității produselor de patiserie
 • Realizarea procedurii de realizare a rețetelor pentru patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea produsului
 • Respectarea procedurilor
 • Orientare către precizie

3. Pentru utilizarea ustensilelor de bucătărie garantând respectarea standardelor de igienă și securitate alimentară se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de echipamente pentru patiserie
 • Norme de securitate igienico-sanitare
 • Norme de igienă a produselor alimentare
 • Funcționarea echipamentelor pentru patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Aplicarea normelor de securitate igienico-sanitare
 • Aplicarea normelor de igienă a produselor alimentare
 • Utilizarea echipamentelor pentru patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea produsului
 • Autonomie în organizare
 • Atitudine către respectarea normelor
 • Orientare către răspundere
 • Respectarea procedurilor
 • Orientare către precizie

4. Pentru citirea și interpretarea indicațiilor furnizate de etichetele produselor utilizate pentru producție se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de produse pentru patiserie
 • Tipuri de materii prime pentru patiserie
 • Tipuri de semifabricate pentru patiserie
 • Procedura de interpretare a caracteristicilor produselor de patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de interpretare a caracteristicilor produselor de patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Orientare către răspundere
 • Respectarea procedurilor
 • Orientare către precizie

3) Pentru prepararea semifabricatelor de patiserie sunt evidențiate următoarele competențe:

 1. Stabilirea necesității de materie și secundare pe baza rețetei folosite în producție
 2. Dozarea atentă a cantităților necesare pentru fiecare produs, folosind instrumentele adecvate de măsurare, cum ar fi cântare, recipiente gradate
 3. Verificarea și garantarea calității ingredientelor utilizate printr-un control vizual, olfactiv, gustativ
 4. Utilizarea echipamentelor și a ustensilelor specifice pentru patiserie
 5. Respectarea modalităților de funcționare a fiecărui instrument așa cum este specificat în instrucțiunile de utilizare
 6. Setarea corectă a gradațiilor și a programărilor de utilizare a instrumentelor, controlându-le frecvent producția pentru a garanta securitatea și calitatea produsului procesat
 7. Conservarea semifabricatelor, înainte de utilizarea lor, inclusiv în legătură cu caracteristicile alimentare, în spații dedicate care le garantează condițiile igienica optime

a) Pentru stabilirea necesității de materie și secundare pe baza rețetei folosite în producție se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de produse pentru patiserie
 • Tipuri de materii prime pentru patiserie
 • Tipuri de semifabricate pentru patiserie
 • Tipuri de rețete de patiserie
 • Procedura de cuantificare a materiilor prime pentru rețetele de patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de cuantificare a materiilor prime pentru rețetele de patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea produsului
 • Orientare către răspundere
 • Respectarea procedurilor
 • Orientare către precizie

b) Pentru dozarea atentă a cantităților necesare pentru fiecare produs, folosind instrumentele adecvate de măsurare, cum ar fi cântare, recipiente gradate se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de produse pentru patiserie
 • Tipuri de materii prime pentru patiserie
 • Tipuri de semifabricate pentru patiserie
 • Procedura de dozare a produselor de patiserie
 • Tipuri de instrumente de măsurare a produselor pentru patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de dozare a produselor de patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea produsului
 • Orientare către răspundere
 • Respectarea procedurilor
 • Orientare către precizie

c) Pentru verificarea și garantarea calității ingredientelor utilizate printr-un control vizual, olfactiv, gustativ se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de produse pentru patiserie
 • Tipuri de materii prime pentru patiserie
 • Tipuri de semifabricate pentru patiserie
 • Criterii de evaluare a calității produselor pentru patiserie
 • Procedura de verificare a calității produselor pentru patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de verifica a calității produselor pentru patiserie
 • Evaluarea calității produselor pentru patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea produsului
 • Orientare către răspundere
 • Respectarea procedurilor
 • Orientare către precizie

d) pentru utilizarea echipamentelor și a ustensilelor specifice pentru patiserie se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de echipamente pentru patiserie
 • Tipuri de aparate pentru patiserie
 • Funcționarea echipamentelor pentru patiserie
 • Funcționarea aparatelor pentru patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Utilizarea echipamentelor pentru patiserie
 • Utilizarea aparatelor pentru patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Orientare către răspundere
 • Orientare către precizie

e) Pentru respectarea modalităților de funcționare a fiecărui instrument așa cum este specificat în instrucțiunile de utilizare, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de echipamente pentru patiserie
 • Tipuri de aparate pentru patiserie
 • Funcționarea echipamentelor pentru patiserie
 • Funcționarea aparatelor pentru patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Interpretarea instrucțiunilor de utilizare pentru patiserie
 • Interpretarea instrucțiunilor de utilizare a aparatelor pentru patiserie
 • Utilizarea aparatelor pentru patiserie
 • Utilizarea echipamentelor pentru patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Orientare către răspundere
 • Orientare către atenție
 • Orientare către precizie

f) pentru setarea corectă a gradațiilor și a programărilor de utilizare a instrumentelor, controlându-le frecvent producția pentru a garanta securitatea și calitatea produsului procesat, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate a mediului
 • Norme de securitate igienico-sanitare
 • Norme de igienă a produselor alimentare
 • Tipuri de aparate pentru patiserie
 • Funcționarea aparatelor pentru patiserie
 • Tipuri de produse de patiserie
 • Criterii de evaluare a calității produselor de patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Aplicarea normelor de securitate igienico-sanitare
 • Aplicarea normelor de igienă a produselor alimentare
 • Aplicarea normelor de securitate a mediului
 • Utilizarea aparatelor pentru patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție către calitatea produsului
 • Orientare către răspundere
 • Orientare către precizie
 • Orientare către atenție

g) Pentru conservarea semifabricatelor, înainte de utilizarea lor, inclusiv în legătură cu caracteristicile alimentare, în spații dedicate care le garantează condițiile igienica optime, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de semifabricate pentru patiserie
 • Procedura conservare a semifabricatelor pentru patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de conservare a semifabricatelor pentru patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție către calitatea produsului
 • Orientare către răspundere
 • Respectarea procedurilor
 • Orientare către precizie
 • Orientare către atenție

4) Per decorarea produselor de patiserie sunt evidențiate următoarele competențe:

 1. Realizarea elementelor de decor cu ustensile și instrumente specifice pentru fiecare tip de finisaj
 2. Realizarea decorațiunilor prevăzute de rețetă, respectând criteriile estetice și evitând imperfecțiunile care ar dăuna evaluării finale a produsului

a) pentru realizarea elementelor de decor cu ustensile și instrumente specifice pentru fiecare tip de finisaj, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de decorații pentru patiserie
 • Tipuri de echipamente pentru decorarea produselor de patiserie
 • Tipuri de instrumente pentru decorarea produselor de patiserie
 • Procedura de decorare a produselor de patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de decorare a produselor de patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea produsului
 • Orientare către răspundere
 • Respectarea procedurilor
 • Orientare către atenție
 • Orientare către estetică
 • Orientare către precizie

b) Realizarea decorațiunilor prevăzute de rețetă, respectând criteriile estetice și evitând imperfecțiunile care ar dăuna evaluării finale a produsului, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de decorații pentru patiserie
 • Tipuri de rețete de patiserie
 • Procedura de decorare a produselor de patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de decorare a produselor de patiserie

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea produsului
 • Orientare către răspundere
 • Respectarea procedurilor
 • Orientare către precizie
 • Orientare către atenție
 • Orientare către estetică