Cofetar-Patiser – Profil profesional

Comentariile sunt închise pentru Cofetar-Patiser – Profil profesional
Cofetar-Patiser – Profil profesional

1. Scurtă prezentare a ocupației
Cofetarul-patiser este cel care produce (prepară, amestecă, fierbe, coace și decorează) diferite tipuri de dulciuri, pentru a le vinde publicului, lucrând în laboratoare, spații special amenajate în cofetării, restaurante, hoteluri, pe nave de croazieră, în industrie.
Astăzi, obiectivele profesionale ale cofetarului-patiser au evoluat, iar activitatea lui de cercetare și actualizare oferă, pe lângă o calitate mai înaltă a produselor, o estetică deosebită.
În Standardul Ocupațional al ANC meseria de cofetar-patiser este descrisă astfel: „Cofetarul – patiser prepară în laborator sau în unitățile industrializate, produsele de cofetărie – patiserie în vederea comercializării. După ce recepționează (cantitativ și calitativ) materiile prime şi auxiliare, le depozitează şi le conservă până la introducerea în fabricație. Apoi sortează, curăță, cerne şi dozează materiile prime, după care urmează prepararea aluaturilor, a cremelor şi a compozițiilor; după această etapă, se trece la modelarea şi coacerea preparatelor (foietaje), umplerea și asamblarea produselor de patiserie. Ultima parte a muncii cofetarului – patiser constă în finisarea produselor, glasarea şi decorarea lor. Cofetarul – patiser utilizează dispozitive de încălzire şi coacere (cuptoare, etuve, boilere) mașini de preparat și fabricat (malaxoare, laminor, dozatoare automate), echipamente frigorifice (frigidere, vitrine frigorifice, dulapuri şi camere frigorifice) şi alte ustensile cum ar fi: forme pentru decor, trusă de șprițuit, diverse vase, site, unelte, dulapuri, cântare, cazane, tăvi etc.”

2. Ce pregătire trebuie să aibă cofetarul- patiser?
Cofetarul-patiser trebuie să fie absolvent al învățământului minim obligatoriu și al unui curs de calificare – Cofetar-patiser.

3. Tip de curs: curs de calificare de nivel II

4. Durată: cursul are o durată de trei luni, cuprinzând 360 de ore de pregătire.

5. Planul de formare cuprinde următoarele module:
Fabricarea produselor de patiserie
Fabricarea produselor de cofetărie
Gestiune economică
Comportament și etică profesională
Noțiuni de igienă și legislația muncii
Utilaje, vase și ustensile folosite în laboratorul de cofetărie-patiserie

6. Cursul cuprinde două părți:
o parte teoretică, cu prezentări la clasă prin metode și mijloace moderne de formare, prezentări în power point, demonstrații, filme, studii de caz, dezbateri, suporturi de curs, materiale informative
un stagiu de practică în laboratorul în care lucrează cursantul sau într-o altă structură de producție a preparatelor de cofetărie-patiserie.

7. Evaluare: Cursantul este evaluat periodic și, dacă are situația școlară încheiată la toate modulele, poate participa la examenul final

8. Examenul final, desfășurat în prezența unei comisii ANC (CNFPA) cuprinde 2 probe:
un test teoretic cuprinzând toată problematica prezentată la curs
o probă practică, constând în pregătirea unui preparat de cofetărie-patiserie ales de examinatori.

9. Obținerea Certificatului de calificare:
Absolvirea cursului și reușita la examenul final se concretizează printr-un CERTIFICAT DE CALIFICARE, însoțit de suplimentul descriptiv al competențelor dobândite, certificat ANC cu recunoaștere la nivel național și european.