Camerista

 Click pe imagine pentru a vizualiza filmul:

3

Prezentare CAMERISTA

AI URMARIT FILMUL CU ATENTIE? CLICK AICI SI TESTEAZA-TI CUNOSTINTELE!

cam

 

Funcțiile suportului  video

Utilizarea suportului video în cadrul activității didactice poate fi foarte utilă pentru diferite faze de formare.
Fazele cele mai importante au fost identificate ca fiind: orientarea, activitatea frontală în clasă, activitatea didactică propriu-zisă/învățarea individuală și evaluarea/autoevaluarea.

Profesorul poate folosi suportul video în modul și în momentul în care consideră că este cel  mai bine pentru integrarea tuturor funcțiilor didactice. Cu siguranță, este esențial să se echilibreze în mod corespunzător momentul de expunere a videoclipurilor, ținând cont de caracteristicile cursantului, de nevoile sale dar  și de conformitatea celor propuse vizual cu ceea ce este necesar în practica profesională.

În continuare vom analiza cele patru etape:

Orientarea

Scopul etapei de orientare este de a sprijini procesul de alegere din partea beneficiarului. Modalitățile optime pentru ca participantul să obțină mai multe beneficii de la vizionarea clipurilor video sunt cu siguranță: vizualizarea integrală a clipurilor video simultan cu comentariile generale privind același videoclip. Aceste comentarii sunt concepute pentru a explica conținutul care se vizualizează de către participant și pentru a sublinia care sunt oportunitățile de creștere profesională individuală precum și cerințele solicitate pentru figurile profesionale care sunt reprezentate.

Cu cât este prezentat mai mult material, pe aceeași zonă de ocupare a forței de muncă, cu atât vor exista mai multe posibilități ca metoda didactică utilizată să aibă efect.

Un astfel de sprijin pentru alegerea personală oferă simultan o imagine de ansamblu asupra șanselor de ocupare a persoanei, un cadru ierarhic funcțional al  relațiilor de muncă  și o idee despre  procesele de producție în care profesionistul în cauză poate fi utilizat.

Activitatea frontală

Această etapă captează atenția grupului de participanți prin introducerea temei lecției și prin rezumarea subiectelor discutate anterior.

Modalitatea cea mai bună pentru ca această etapă să obțină maximum de  eficiență este cea de a alege și de a dezbate doar câte o competență pe rând pentru a o putea aborda în totalitate.

În scopul de a exploata cât mai bine această fază, proiecția trebuie pregătită din timp pentru a evita orice inconveniente care ar putea duce la distragerea clasei.

Activitatea didactică propriu-zisă/învățarea individuală

Obiectivul acestei etape este acela de a explica exemplificările utilizate în teorie reducând sarcina cognitivă și contextualizând conceptele exprimate.

Transferul cel mai important al acestei activități este simularea practicii, susținând dinamica de comunicare a clasei.

Modalitatea cea mai bună pentru a face ca un videoclip să aibă un impact mai mare este acela de a recurge la importanța comentariilor legate de vizualizarea videoclipului.

Vizualizarea pasivă de către cursanți ar fi total inutilă. În acest scop, videoclipul are pauze pentru a-i permite profesorului să facă comentarii.

Fiecare video care reprezintă prestații profesionale diferite face referire la situații optime ale profesiei, dar și la erori și inexactități. Astfel, cursanții sunt stimulați de profesor să aibă o viziune activă și ulterior își vor îndrepta atenția către identificarea și sublinierea modalităților operaționale care sunt reprezentate în videoclip.

Prin urmare, se vor putea reconstrui fluxurile de lucru normal, relațiile funcționale dintre profilurile profesionale diferite și identificarea output-urilor fiecărui proces de producție.

Prin vizualizarea videoclipului se poate prelungi perioada de atenție a clasei și se pot crea ocazii de participare directă a cursanților, inclusiv într-un mediu teoretic. Acest lucru se va putea obține dacă profesorul va ști să echilibreze cât mai bine timpul reușind să-l împartă în vizualizarea videoclipurilor, comentarii și discuții.

În situația în care video clipul este vizualizat individual, după finalizarea cursurilor, există avantajul alegerii momentului celui mai propice și al temporizării celei mai eficace. Neexistând presiunea timpului, vizualizarea poate deveni mult mai reflexivă, inducându-i subiectului raționamente comparative și legături teoretice care fixează mult mai bine contextul de lucru real.

Evaluarea/autoevaluarea

Această fază are scopul de a verifica în mod indirect ceea ce se învață în clasă și oferă suport și completare pentru testing și pentru verificările pe parcurs și finale.

Modalitățile de evaluare a cursantului prin intermediul videoclipurilor sunt multiple. Cursantului i se poate solicita să identifice instrumente speciale sau modalități de producție sau să identifice și să comenteze o greșeală sau să sugereze un punct de discuție cu clasa.

Videoclipurile pot fi oprite în punctele critice solicitând identificarea și comentarea motivului pentru care a fost oprit. O altă metodă poate fi aceea de a întrerupe o secvență operațională solicitând cursanților să presupună cum decurg imaginile după oprire.

În orice caz, testul video este o completare a diverselor probe de verificare a cunoștințelor. Permite o evaluare imediată a proceselor de lucru privind procedurile operaționale, facilitând contextualizarea testului. Pentru ca testingul video să fie mai eficient, trebuie acordată o atenție deosebită fazelor de stop, go și rewind.

În cazul autoevaluării, aceeași lipsă a presiunii din faza anterioară poate stimula conștientizarea responsabilă a punctelor critice din propria activitate zilnică și a nevoii de îmbunătățire a propriilor competențe.

Structura suportului video

Fiecare film include:

 • Un text citit sau o mărturie. Textul constă dintr-o introducere la profilul profesional, la specificația si descrierea sa generală, completată cu o introducere în competențele specifice analizate. Mărturia poate servi la clarificarea calității prestaţiei.
 • Secvența video. Obiectul secvenței video sunt principalele etape ale activităţii specializării prezentate, alese datorită importanței deosebite, semnificației sau dificultăţii.
 • Evidenţierea competențelor descrise în film. Facilitează dobândirea fiecărei competențe.

Există mai multe piste audio:

 • Prima pistă: textul în limba italiană, citit de o voce în limba italiană
 • A doua pistă: traducere a aceluiași text, citit de o voce în limba română
 • A treia pistă: comentariul explicativ, care însoțește imaginile operaționale
 • A patra pistă: comentariul muzical de fundal și/sau reproducerea sunetului legat de activitatea în sine.

Conținutul suportului video

Pentru profilul profesional de cameristă de etaj au fost alese următoarele competenţe principale:

1)  Curăţenia și igienizarea camerei ocupate;

2)  Pregătirea camerei pentru noul musafir.

1) Pentru curăţenia și igienizarea camerei ocupate sunt evidenţiate următoarele cerinţe:

a) Aerisirea camerei pentru a asigura o atmosferă proaspătă și sănătoasă.

b) Reglarea termostatului instalaţiei de aer condiționat, pentru a asigura confortul corect pentru client, evitând risipa de energie.

c) Golirea și curățarea coșurilor de gunoi.

d) Schimbarea lenjeriei de pat și a prosoapelor, în conformitate cu normele și cu frecvența impusă de categoria hotelului și directivele conducerii.

e) Acordarea celei mai mari atenţii bunurilor clienților atunci când sunt puse în ordine sau sunt mutate, în cazul în care împiedică în operaţiunile de curăţenie.

f) Ștergerea, cu o cârpă uscată, a prafului de pe tablouri și rame, de pe marginile și de la capul patului, de pe rafturi și pe picioarele mobilierului și de pe suportul pentru bagaje.

g) Curăţarea geamurilor și oglinzilor cu o cârpă și cu detergent special.

h) Curăţarea podelelor lavabile din marmură, ceramică sau din lemn cu detergenți și dezinfectanți specifici, folosind echipamentul adecvat.

i) Curăţarea covoarelor și a mochetelor folosind un aspirator cu bătător cu periile retrase, pentru a evita uzura excesivă a țesăturilor.

j) Aspirarea, pornind de la cel mai îndepărtat colț al camerei (faţă de ușă) și deplasându-se pe linii orizontale până la ușa de intrare în cameră.

a) Pentru aerisirea încăperii se va ţine cont de următoarele competenţe în ceea ce privește cunoștinţele:

 • Normele de securitate igienico – sanitare;
 • Procedura de eliberare a camerei de hotel.

Următoarele competenţe în ceea ce privește capacitatea:

 • Executarea procedurii de rearanjare a camerei de hotel.

Următoarele competenţe în ceea ce privește comportamentul:

 • Atenția la calitatea muncii;
 • Atenția la satisfacerea clientului;
 • Atenţia la curăţenie;
 • Respectarea procedurilor;
 • Respectarea regulilor de igienă.

b) Pentru reglarea termostatului, trebuie să se țină seama de următoarele competenţe în ceea ce privește cunoștințele:

 • Normele de securitate igienico – sanitare;
 • Procedura de rearanjare a camerei de hotel;
 • Funcţionarea termostatului.

Următoarele competenţe în ceea ce privește capacitatea:

 • Executarea procedurii de rearanjare a camerei de hotel;
 • Atenție la satisfacerea clientului.

Următoarele competenţe în ceea ce privește comportamentul:

 • Atenția la calitatea muncii;
 • Atenția la satisfacerea clientului;
 • Respectarea procedurilor;
 • Respectarea regulilor de igienă;
 • Capacitatea de a fi precisă.

c) Pentru golirea coșurilor de gunoi, trebuie să se țină seama de competenţe în ceea ce privește cunoașterea:

 • Normele de securitate igienico – sanitare;
 • Procedura de rearanjare a camerei de hotel.

Următoarele competenţe în ceea ce privește capacitatea:

 • Executarea procedurii de rearanjare a camerei de hotel.

Următoarele competenţe în ceea ce privește comportamentul:

 • Atenția la calitatea muncii;
 • Atenția la satisfacerea clientului;
 • Atenţia la curăţenie;
 • Atenția la ordine;
 • Respectarea procedurilor;
 • Respectarea regulilor de igienă;
 • Orientare către rapiditate.

d) Pentru a efectua schimbarea lenjeriei de pat și a prosoapelor trebuie să se țină seama de următoarele competenţe în ceea ce privește cunoștințele:

 • Normele de securitate igienico – sanitare;
 • Procedura de rearanjare a camerei de hotel;
 • Tipurile de lenjerie de pat;
 • Tipurile de prosoape.

Următoarele competenţe în ceea ce privește capacitatea:

 • Executarea procedurii de rearanjare a camerei de hotel.

Următoarele competenţe în ceea ce privește comportamentul:

 • Atenția la calitatea muncii;
 • Atenția la satisfacerea clientului;
 • Atenţia la curăţenie;
 • Atenția la ordine;
 • Respectarea procedurilor;
 • Respectarea regulilor de igienă;
 • Capacitatea de a fi precisă;
 • Autonomie în gestionarea timpului;
 • Autonomie în organizare;
 • Tendinţa de a fi rapidă.

e) Pentru a avea cea mai mare grijă de bunurile clienților, trebuie să se ţină cont de următoarele competenţe în ceea ce privește cunoștințele:

 • Normele de securitate igienico – sanitare;
 • Procedura de rearanjare a camerei de hotel.

Următoarele competenţe în ceea ce privește capacitatea:

 • Executarea procedurii de rearanjare a camerei de hotel

Următoarele competenţe în ceea ce privește comportamentul:

 • Atenţia la calitatea muncii
 • Atenția la satisfacerea clientului;
 • Atenția la ordine;
 • Respectarea procedurilor;
 • Respectarea regulilor de igienă;
 • Autonomie în gestionarea timpului;
 • Autonomie în organizare;
 • Tendinţa de a fi rapidă.

f) Pentru ștergerea de praf a tablourilor și a ramelor, marginilor și capătului patului, rafturilor si picioarelor de mobilier și suportului pentru bagaje, trebuie să se ţină cont de următoarele competenţe în ceea ce privește cunoștințele:

 • Normele de securitate igienico – sanitare;
 • Procedura de rearanjare a camerei de hotel;
 • Tipurile de instrumente pentru curăţarea încăperii.

Următoarele competenţe în ceea ce privește capacitatea:

 • Executarea procedurii de rearanjare a camerei de hotel
 • Utilizarea instrumentelor pentru curăţarea încăperii.

Următoarele competenţe în ceea ce privește comportamentul:

 • Atenţia la calitatea muncii;
 • Atenție la satisfacerea clientului;
 • Atenţia la curăţenie;
 • Atenție la ordine;
 • Respectarea procedurilor;
 • Respectarea regulilor de igienă;
 • Capacitatea de a fi precisă;
 • Autonomie în gestionarea timpului;
 • Autonomie în organizare;
 • Tendinţa de a fi rapidă.

g) Pentru curățarea ferestrelor și oglinzilor, trebuie să se ţină cont de următoarele competenţe în ceea ce privește cunoștințele:

 • Normele de securitate igienico – sanitare;
 • Procedura de rearanjare a camerei de hotel;
 • Tipurile de instrumente pentru curăţarea ambientului;
 • Tipurile de produse pentru curăţarea ambientului.

Următoarele competenţe în ceea ce privește capacitatea:

 • Executarea procedurii de rearanjare a camerei de hotel;
 • Utilizarea instrumentelor pentru curăţarea ambientului;
 • Utilizarea produselor de curățare a mediului.

Următoarele competenţe în ceea ce privește comportamentul:

 • Atenţia la calitatea muncii;
 • Atenție la satisfacerea clientului;
 • Atenţia la curăţenie;
 • Atenție la ordine;
 • Respectarea procedurilor;
 • Respectarea regulilor de igienă;
 • Capacitatea de a fi precisă;
 • Autonomie în managementul timpului
 • Autonomie în organizare;
 • Tendinţa de a fi rapidă

h) Pentru curățarea podelelor lavabile din marmură, ceramică sau lemn, trebuie să se ţină cont de următoarele competenţe în ceea ce privește cunoștințele:

 • Normele de securitate igienico – sanitare;
 • Procedura de rearanjare a camerei de hotel;
 • Procedura de curățare a podelelor;
 • Tipurile de instrumente pentru curăţarea ambientului;
 • Tipurile de produse pentru curăţarea ambientului.

Următoarele competenţe în ceea ce privește capacitatea:

 • Executarea procedurii de rearanjare a camerei de hotel
 • Utilizarea instrumentelor pentru curăţarea ambientului;
 • Utilizarea produselor pentru curăţarea ambientului.

Următoarele competenţe în ceea ce privește comportamentul:

 • Atenţia la calitatea muncii;
 • Atenție la satisfacerea clientului;
 • Atenţia la curăţenie;
 • Atenție la ordine;
 • Respectarea procedurilor;
 • Respectarea regulilor de igienă;
 • Capacitatea de a fi precisă;
 • Autonomie în gestionarea timpului;
 • Autonomie în organizare;
 • Tendinţa de a fi rapidă.

i) Pentru curățarea covoarelor și a mochetelor trebuie să se ţină cont de următoarele competenţe în ceea ce privește cunoștințele:

 • Normele de securitate igienico – sanitare;
 • Procedura de rearanjare a camerei de hotel;
 • Procedura de curăţare a mochetelor;
 • Tipuri de instrumente pentru curăţarea ambientului;
 • Tipuri de produse pentru curăţarea ambientului;
 • Funcţionarea instrumentelor pentru curăţarea mochetelor.

Următoarele competenţe în ceea ce privește capacitatea:

 • Executarea procedurii de rearanjare a camerei de hotel;
 • Utilizarea instrumentelor pentru refacerea mediului;
 • Utilizarea produselor pentru curăţarea ambientului;
 • Folosirea instrumentelor pentru curățarea covoarelor.

Următoarele competenţe în ceea ce privește comportamentul:

 • Atenţia la calitatea muncii;
 • Atenție la satisfacerea clientului;
 • Atenţia la curăţenie;
 • Atenție la ordine;
 • Respectarea procedurilor;
 • Respectarea regulilor de igienă;
 • Capacitatea de a fi precisă;
 • Autonomie în gestionarea timpului;
 • Autonomie în organizare;
 • Tendinţa de a fi rapidă.

j) Pentru folosirea aspiratorului, trebuie să se ţină cont de următoarele competenţe în ceea ce privește cunoștințele:

 • Normele de securitate igienico – sanitare;
 • Procedura de rearanjare a camerei de hotel;
 • Tipurile de instrumente pentru curăţarea ambientului;
 • Funcţionarea aspiratorului.

Următoarele competenţe în ceea ce privește capacitatea:

 • Executarea procedurii de rearanjare a camerei de hotel;
 • Utilizarea instrumentelor pentru curăţarea ambientului;
 • Utilizarea aspiratorului.

Următoarele competenţe în ceea ce privește comportamentul:

 • Atenţia la calitatea muncii;
 • Atenție la satisfacerea clientului;
 • Atenţia la curăţenie;
 • Atenție la ordine;
 • Respectarea procedurilor;
 • Respectarea regulilor de igienă;
 • Capacitatea de a fi precisă;
 • Autonomie în gestionarea timpului;
 • Autonomie în organizare;
 • Tendinţa de a fi rapidă.

2) Pentru pregătirea a camerei pentru noul musafir trebuie să se adauge următoarea competență:

– Curățarea dulapului și a interiorului sertarelor și a rafturilor, având grijă se rearanjeze umerașele pentru haine.

Pentru curățarea dulapului și a interiorului sertarelor, trebuie să se ţină cont de următoarele competenţe în ceea ce privește cunoștințele:

 • Normele de securitate igienico – sanitare;
 • Procedura de rearanjare a camerei de hotel;
 • Tipurile de instrumente pentru curăţarea ambientului;
 • Tipurile de produse pentru curăţarea ambientului.

Următoarele competenţe în ceea ce privește capacitatea:

 • Executarea procedurii de rearanjare a camerei de hotel;
 • Utilizarea instrumentelor pentru refacerea mediului;
 • Utilizarea produselor pentru curăţarea ambientului.

Următoarele competenţe în ceea ce privește comportamentul:

 • Atenţia la calitatea muncii;
 • Atenție la satisfacerea clientului;
 • Atenţia la curăţenie;
 • Atenție la ordine;
 • Respectarea procedurilor;
 • Respectarea regulilor de igienă;
 • Capacitatea de a fi precisă;
 • Autonomie în gestionarea timpului;
 • Autonomie în organizare;
 • Tendinţa de a fi rapidă.