Bucatar

Click pe imagine pentru a vizualiza filmul:

2

Prezentare BUCATAR

AI URMARIT FILMUL CU ATENTIE? CLICK AICI SI TESTEAZA-TI CUNOSTINTELE!

 

buc

 

Funcțiile suportului  video

Utilizarea suportului video în cadrul activității didactice poate fi foarte utilă pentru diferite faze de formare.
Fazele cele mai importante au fost identificate ca fiind: orientarea, activitatea frontală în clasă, activitatea didactică propriu-zisă/învățarea individuală și evaluarea/autoevaluarea.

Profesorul poate folosi suportul video în modul și în momentul în care consideră că este cel  mai bine pentru integrarea tuturor funcțiilor didactice. Cu siguranță, este esențial să se echilibreze în mod corespunzător momentul de expunere a videoclipurilor, ținând cont de caracteristicile cursantului, de  nevoile sale dar  și de  conformitatea celor propuse vizual cu ceea ce este necesar în practica profesională.

În continuare vom analiza cele patru etape:

Orientarea

Scopul etapei de orientare este de a sprijini procesul de alegere din partea beneficiarului. Modalitățile optime pentru ca participantul să obțină mai multe beneficii de la vizionarea clipurilor video sunt cu siguranță: vizualizarea integrală a clipurilor video simultan cu comentariile generale privind același videoclip. Aceste comentarii sunt concepute pentru a explica conținutul care se vizualizează de către participant și pentru a sublinia care sunt oportunitățile de creștere profesională individuală precum și cerințele solicitate pentru figurile profesionale care sunt reprezentate.

Cu cât este prezentat mai mult material, pe aceeași zonă de ocupare a forței de muncă, cu atât vor exista mai multe posibilități ca metoda didactică utilizată să aibă efect.

Un astfel de sprijin pentru alegerea personală oferă simultan o imagine de ansamblu asupra șanselor de ocupare a persoanei, un cadru ierarhic funcțional al  relațiilor de muncă  și o idee despre  procesele de producție în care profesionistul în cauză poate fi utilizat.

Activitatea frontală

Această etapă captează atenția grupului de participanți prin introducerea temei lecției și prin rezumarea subiectelor discutate anterior.

Modalitatea cea mai bună pentru ca această etapă să obțină maximum de  eficiență este cea de a alege și de a dezbate doar câte o competență pe rând pentru a o putea aborda în totalitate.

În scopul de a exploata cât mai bine această fază, proiecția trebuie pregătită din timp pentru a evita orice inconveniente care ar putea duce la distragerea clasei.

Activitatea didactică propriu-zisă/învățarea individuală

Obiectivul acestei etape este acela de a explica exemplificările utilizate în teorie reducând sarcina cognitivă și contextualizând conceptele exprimate.

Transferul cel mai important al acestei activități este simularea practicii, susținând dinamica de comunicare a clasei.

Modalitatea cea mai bună pentru a face ca un videoclip să aibă un impact mai mare este acela de a recurge la importanța comentariilor legate de vizualizarea videoclipului.

Vizualizarea pasivă de către cursanți ar fi total inutilă. În acest scop, videoclipul are pauze pentru a-i permite profesorului să facă comentarii.

Fiecare video care reprezintă prestații profesionale diferite face referire la situații optime ale profesiei, dar și la erori și inexactități. Astfel, cursanții sunt stimulați de profesor să aibă o viziune activă și ulterior își vor îndrepta atenția către identificarea și sublinierea modalităților operaționale care sunt reprezentate în videoclip.

Prin urmare, se vor putea reconstrui fluxurile de lucru normal, relațiile funcționale dintre profilurile profesionale diferite și identificarea output-urilor fiecărui proces de producție.

Prin vizualizarea videoclipului se poate prelungi perioada de atenție a clasei și se pot crea ocazii de participare directă a cursanților, inclusiv într-un mediu teoretic. Acest lucru se va putea obține dacă profesorul va ști să echilibreze cât mai bine timpul reușind să-l împartă în vizualizarea videoclipurilor, comentarii și discuții.

În situația în care video clipul este vizualizat individual, după finalizarea cursurilor, există avantajul alegerii momentului celui mai propice și al temporizării celei mai eficace. Neexistând presiunea timpului, vizualizarea poate deveni mult mai reflexivă, inducându-i subiectului raționamente comparative și legături teoretice care fixează mult mai bine contextul de lucru real.

Evaluarea/autoevaluarea

Această fază are scopul de a verifica în mod indirect ceea ce se învață în clasă și oferă suport și completare pentru testing și pentru verificările pe parcurs și finale.

Modalitățile de evaluare a cursantului prin intermediul videoclipurilor sunt multiple. Cursantului i se poate solicita să identifice instrumente speciale sau modalități de producție sau să identifice și să comenteze o greșeală sau să sugereze un punct de discuție cu clasa.

Videoclipurile pot fi oprite în punctele critice solicitând identificarea și comentarea motivului pentru care a fost oprit. O altă metodă poate fi aceea de a întrerupe o secvență operațională solicitând cursanților să presupună cum decurg imaginile după oprire.

În orice caz, testul video este o completare a diverselor probe de verificare a cunoștințelor. Permite o evaluare imediată a proceselor de lucru privind procedurile operaționale, facilitând contextualizarea testului. Pentru ca testingul video să fie mai eficient, trebuie acordată o atenție deosebită fazelor de stop, go și rewind.

În cazul autoevaluării, aceeași lipsă a presiunii din faza anterioară poate stimula conștientizarea responsabilă a punctelor critice din propria activitate zilnică și a nevoii de îmbunătățire a propriilor competențe.

Structura suportului video

Fiecare film include:

 • Un text citit sau o mărturie. Textul constă dintr-o introducere la profilul profesional, la specificația si descrierea sa generală, completată cu o introducere în competențele specifice analizate. Mărturia poate servi la clarificarea calității prestaţiei.
 • Secvența video. Obiectul secvenței video sunt principalele etape ale activităţii specializării prezentate, alese datorită importanței deosebite, semnificației sau dificultăţii.
 • Evidenţierea competențelor descrise în film. Facilitează dobândirea fiecărei competențe.

Există mai multe piste audio:

 • Prima pistă: textul în limba italiană, citit de o voce în limba italiană
 • A doua pistă: traducere a aceluiași text, citit de o voce în limba română
 • A treia pistă: comentariul explicativ, care însoțește imaginile operaționale
 • A patra pistă: comentariul muzical de fundal și/sau reproducerea sunetului legat de activitatea în sine.

Conținutul suportului video

Pentru profilul profesional de bucătar au fost alese următoarele competenţe principale:

1)   Pregătirea materiilor prime și a semi-preparatelor;

2)   Realizarea de preparatelor culinare.

1) Pentru pregătirea materiilor prime și a semipreparatelor sunt evidenţiate următoarele cerinţe:

a) Stabilirea intrărilor necesare: meniu, comenzi recurente, reţete, lista de ingrediente necesare

b) Pregătirea materiilor prime și a semipreparatelor de bază, efectuând o primă prelucrare a produselor.

c) Efectuarea prefierberii sau a prelucrării termice care pot fi, eventual, necesare;

d) Reducerea deșeurilor și a micșorării produselor ca urmare a prelucrării lor;

e) Pregătirea ingredientele necesare pentru preparatele ulterioare.

a) Pentru stabilirea intrărilor necesare: meniul, comenzi recurente, rețete, lista ingredientelor necesare, se va ţine cont de următoarele elemente de competenţă în ceea ce privește cunoștinţele:

 • Noţiuni de știința alimentaţiei;
 • Tipuri de clienți;
 • Tipuri de rețete;
 • Tipuri de variații sezoniere ale meniului standard;
 • Tipuri de produse alimentare.

Următoarele competențe în ceea ce privește capacitatea:

 • Interpretarea cerinţelor clienților;
 • Interpretarea reţetei;
 • Evaluarea meniului;
 • Evaluarea variaţiilor sezoniere ale meniului standardul;
 • Evaluarea produselor alimentare.

Următoarele competențe în ceea ce privește comportamentul:

 • Atenția la calitatea produselor;
 • Atenţia la calitatea muncii;
 • Atenția la satisfacerea clientului;
 • Autonomia în organizare;
 • Autonomia în gestionarea timpului;
 • Orientarea către finalizare.

b) Pentru pregătirea materiilor prime și a semipreparatelor de bază, se va ţine cont de următoarele elemente de competenţă în ceea ce privește cunoștinţele:

 • Noţiuni de merceologie;
 • Noţiuni de știința alimentaţiei;
 • Standarde de siguranță alimentară;
 • Norme de igienă a produselor alimentare;
 • Parametrii de evaluare a integrității produselor alimentare;
 • Parametrii de evaluare a calității produselor alimentare;
 • Tipuri de produse alimentare;
 • Tipuri de semipreparate alimentare;
 • Tipuri de rețete de gătit.

Următoarele competențe în ceea ce privește capacitatea:

 • Evaluarea produselor alimentare;
 • Evaluarea semipreparatelor alimentare;
 • Evaluarea rețetelor de gătit;
 • Aplicarea standardelor de siguranță alimentară;
 • Aplicarea normelor de igienă alimentară.

Următoarele competențe în ceea ce privește comportamentul:

 • Atenția la calitatea produselor;
 • Atenţia la calitatea muncii;
 • Atenție la satisfacerea clientului;
 • Atenția la ordine;
 • Atenţia la curăţenie;
 • Autonomia în organizare
 • Autonomia în gestionarea timpului;
 • Orientarea către finalizare;
 • Capacitatea de a se conforma reglementărilor.

c) Pentru efectuarea prefierberii sau a prelucrării termice necesare, se va ţine cont de următoarele elemente de competenţă în ceea ce privește cunoștinţele:

 • Standardele de siguranță alimentară;
 • Normele de igienă alimentară;
 • Parametrii pentru evaluarea integrității produselor alimentare;
 • Parametrii pentru evaluarea calității produselor alimentare;
 • Noţiuni de știința alimentaţiei;
 • Tipuri de produse alimentare;
 • Tipuri de semipreparate alimentare;
 • Tipuri de rețete de gătit;
 • Tipuri de gătit;
 • Tipuri de prelucrări termice alimente.

Următoarele competențe în ceea ce privește capacitatea:

 • Evaluarea produselor alimentare;
 • Evaluarea semipreparatelor alimentare;
 • Evaluarea rețetelor de gătit;
 • Aplicarea standardelor de siguranță alimentară;
 • Aplicarea normelor de igienă alimentară;
 • Executarea prefierberilor;
 • Executarea prelucrărilor termice alimentare.

Următoarele competențe în ceea ce privește comportamentul:

 • Atenția la calitatea produselor;
 • Atenţia la calitatea muncii;
 • Atenția la satisfacerea clientului;
 • Atenția la ordine;
 • Atenţie la curăţenie;
 • Autonomia în organizare;
 • Autonomia în gestionarea timpului;
 • Orientarea către finalizare;
 • Capacitatea de a se conforma reglementărilor

d) Pentru limitarea deșeurilor și micșorarea produsului rezultate din prelucrarea acestuia, se va ţine cont de următoarele elemente de competenţă în ceea ce privește cunoștinţele:

 • Standardele de siguranță alimentară;
 • Normele de igienă a produselor alimentare;
 • Parametrii de evaluare a integrității produselor alimentare;
 • Parametrii de evaluare a calității produselor alimentare;
 • Tipuri de produse alimentare;
 • Tipuri de alimente semi-preparate.

Următoarele competențe în ceea ce privește capacitatea:

 • Evaluarea produselor alimentare;
 • Evaluarea semipreparatelor alimentare;
 • Evaluarea integrității produselor alimentare;
 • Evaluarea calității produselor alimentare;
 • Aplicarea standardelor de siguranță alimentară;
 • Aplicarea normelor de igienă a produselor alimentare.

Următoarele competențe în ceea ce privește comportamentul:

 • Atenția la calitatea produselor;
 • Atenţia la calitatea muncii;
 • Atenția la ordine;
 • Atenţia la curăţenie;
 • Autonomia în organizare
 • Orientarea către finalizare;
 • Capacitatea de a se conforma reglementărilor.

e) Pentru pregătirea ingredientele necesare pentru pregătirile ulterioare, se va ţine cont de următoarele elemente de competenţă în ceea ce privește cunoștinţele:

 • Standardele de siguranță alimentară;
 • Normele de igienă a produselor alimentare;
 • Parametrii de evaluare a integrității produselor alimentare;
 • Parametrii de evaluare a calității produselor alimentare;
 • Tipuri de produse alimentare;
 • Tipuri de semi-preparate alimentare;
 • Tipuri de rețete;
 • Proceduri pentru conservarea semipreparatelor alimentare.

Următoarele competențe în ceea ce privește capacitatea:

 • Evaluarea produselor alimentare;
 • Evaluarea semipreparatelor alimentare;
 • Evaluarea integrității produselor alimentare;
 • Evaluarea calității produselor alimentare;
 • Aplicarea standardelor de siguranță alimentară;
 • Aplicarea normelor de igienă a produselor alimentare;
 • Efectuarea conservării produselor alimentare semipreparate.

Următoarele competențe în ceea ce privește comportamentul:

  • Atenția la calitatea produselor;
  • Atenţia la calitatea muncii;
  • Atenția la ordine;
  • Atenţia la curăţenie;
  • Autonomia în organizare
  • Orientarea către finalizare;
 • Capacitatea de a se conforma reglementărilor.

 2) Pentru realizarea preparatelor culinare sunt evidențiate următoarele competențe:

a) Planificarea operaţiunilor de pregătire a felului de mâncare, alegând tehnicile culinare cele mai potrivite;

b) Pregătirea echipamentelor și a instrumentelor care vor fi necesare pentru a evita pierderea de timp și riscul de accidentare în timpul prelucrării, ţinând cont de necesitatea de a organiza locul de muncă, dotându-l cu toate echipamentele și instrumentele necesare pentru pregătirea reţetei și verificarea stării de funcţionare a echipamentelor;

c) Preluarea din magazie, din frigidere și/sau din depozit a ingredientelor, semipreparatelor sau a materiilor prime proaspete deja pregătite, având în vedere să se aleagă și să se selecţioneze produsele, să se verifice integritatea și calitatea, dozând cantitatea în recipiente speciale, respectând procedurile de igienă alimentară și timpul prevăzut pentru o utilizare corectă.

d) Pregătirea rețetei folosind tehnicile de gătit corespunzătoare, având în vedere să se aleagă timpii și metodele de gătit și de preparare, cu respectarea procedurilor cu privire la igiena alimentelor și siguranța la locul de muncă, timpii de producție și la calitatea produsului finit.

e) Așezarea pe farfurie și ornarea vasului, verificând rezultatul rețetei și având grijă să respecte standarde de calitate și de estetică.

f) Atenţia acordată transformărilor pe care le suferă ingredientele în timpul gătitului și a diferitelor prelucrări, asigurând calitatea felului de mâncare.

a) Pentru planificarea operațiunilor de pregătire a felului de mâncare, se va ţine cont de următoarele elemente de competenţă în ceea ce privește cunoștinţele:

 • Standardele de siguranță alimentară;
 • Normele de igienă a produselor alimentare;
 • Tipurile de produse alimentare;
 • Tipurile de semipreparate alimentare;
 • Tipurile de rețete;
 • Tipurile de tehnici de gătit;
 • Procedura de pregătire a locului de muncă.

Următoarele competențe în ceea ce privește capacitatea:

 • Evaluarea produselor alimentare;
 • Evaluarea semipreparatelor alimentare;
 • Evaluarea ingredientelor pentru gătit;
 • Evaluarea tehnicilor de gătit;
 • Aplicarea standardelor de siguranță alimentară;
 • Aplicarea normelor de igienă a produselor alimentare;
 • Executarea procedurii de dotare a postului de lucru.

Următoarele competențe în ceea ce privește comportamentul:

 • Atenția la calitatea produselor;
 • Atenţia la calitatea muncii;
 • Atenția la ordine;
 • Atenţia la curăţenie;
 • Autonomia în organizare;
 • Autonomia în gestionarea timpului;
 • Orientarea către finalizare;
 • Orientarea către rapiditate;
 • Capacitatea de a se conforma reglementărilor.

b) Pentru pregătirea echipamentelor și a ustensilelor care vor fi necesare, se va ţine cont de următoarele elemente de competenţă în ceea ce privește cunoștinţele:

 • Standardele de siguranță alimentară;
 • Normele de igienă a produselor alimentare;
 • Tipurile de rețete;
 • Tipurile de ustensile de bucătărie;
 • Tipurile de echipamente de bucătărie;
 • Tipurile de tehnici de gătit;
 • Procedura de pregătire a locului de muncă.

Următoarele competențe în ceea ce privește capacitatea:

 • Aplicarea standardelor de siguranță alimentară;
 • Aplicarea normelor de igienă a produselor alimentare;
 • Realizarea procedurii de pregătire a locului de muncă;
 • Evaluarea ustensilelor de bucătărie;
 • Evaluarea echipamentelor pentru bucătărie;
 • Evaluarea tehnicilor de gătit.

Următoarele competențe în ceea ce privește comportamentul:

 • Atenția la calitatea produselor;
 • Atenţia la calitatea muncii;
 • Atenția la ordine;
 • Atenţia la curăţenie;
 • Autonomia în organizare;
 • Autonomia în gestionarea timpului;
 • Orientarea către finalizare;
 • Orientarea către rapiditate;
 • Capacitatea de a se conforma reglementărilor.
 • Grija pentru instrumentele de lucru

c) Pentru preluarea din magazie, din frigidere și/sau din depozit a ingredientelor, semipreparatelor sau a materiilor prime proaspete deja pregătite, se va ţine cont de următoarele elemente de competenţă în ceea ce privește cunoștinţele:

 • Standardele de siguranță alimentară;
 • Normele de igienă a produselor alimentare;
 • Parametrii de evaluare a integrității produselor alimentare;
 • Parametrii de evaluare a calității produselor alimentare;
 • Tipurile de produse alimentare;
 • Tipurile de semipreparate alimentare;
 • Tipurile de rețete;
 • Procedura de preluare din magazie sau depozit;
 • Funcționarea frigiderului;
 • Procedura de pregătire a locului de muncă.

Următoarele competențe în ceea ce privește capacitatea:

 • Evaluarea produselor alimentare;
 • Evaluarea semipreparatelor alimentare;
 • Evaluarea integrității produselor alimentare;
 • Evaluarea calității produselor alimentare;
 • Evaluarea ingredientelor pentru gătit;
 • Aplicarea standardelor de siguranță alimentară;
 • Aplicarea normelor de igienă a produselor alimentare;
 • Utilarea locului de muncă;
 • Dozarea ingredientelor pentru gătit;
 • Executarea procedurii de dotare a locului de muncă;
 • Executarea procedurii de preluare din magazie sau din depozit;
 • Utilizarea frigiderului.

Următoarele competențe în ceea ce privește comportamentul:

 • Atenția la calitatea produselor;
 • Atenţia la calitatea muncii;
 • Autonomia în organizare;
 • Orientarea către finalizare;
 • Orientarea către rapiditate;
 • Atenția la ordine;
 • Atenţia la curăţenie;
 • Capacitatea de a se conforma reglementărilor.
 • Autonomia în gestionarea timpului;

d) Pentru pregătirea rețetei folosind tehnicile de gătit corespunzătoare, se va ţine cont de următoarele elemente de competenţă în ceea ce privește cunoștinţele:

 • Standardele de siguranță alimentară;
 • Normele de igienă a produselor alimentare;
 • Noţiuni de știinţa alimentaţiei;
 • Parametrii de evaluare a integrității produselor alimentare;
 • Parametrii de evaluare a calității produselor alimentare;
 • Tipurile de produse alimentare;
 • Tipurile de semipreparate alimentare;
 • Tipurile de rețete;
 • Tipurile de ustensile de bucătărie;
 • Tipurile de echipamente de bucătărie;
 • Tipurile de tehnici de gătit;
 • Tipurile de gătit;
 • Procedura de tăiere a produselor alimentare;
 • Procedura de curăţare a produselor alimentare;
 • Procedura de pregătire a sosurilor;
 • Procedura de pregătire a felurilor de mâncare din carne;
 • Procedura de pregătire a felurilor de mâncare din pește;
 • Procedura de pregătire a felurilor de mâncare din legume;
 • Procedura de pregătire a preparatelor dulci;
 • Procedura de pregătire a preparatelor din paste și similare;
 • Procedura de pregătire a aluaturilor de bază în bucătărie;
 • Funcţionarea echipamentelor de bucătărie.

Următoarele competențe în ceea ce privește capacitatea:

 • Aplicarea standardelor de siguranță alimentară;
 • Aplicarea normelor de igienă a produselor alimentare;
 • Evaluarea produselor alimentare;
 • Evaluarea semipreparatelor alimentare;
 • Evaluarea integrității produselor alimentare;
 • Evaluarea calității produselor alimentare;
 • Evaluarea ingredientelor pentru gătit;
 • Evaluarea ustensilelor de bucătărie;
 • Evaluarea echipamentelor pentru bucătărie;
 • Evaluarea tehnicilor de gătit;
 • Evaluarea mâncărurilor gătite;
 • Interpretarea reţetei;
 • Dozarea de ingredientelor pentru gătit;
 • Gestionarea mâncărurilor gătite;
 • Utilizarea de echipamentelor pentru bucătărie;
 • Executarea procedurii de tăiere a produselor alimentare;
 • Executarea procedurii de curățare a produselor alimentare;
 • Executarea procedurii de pregătire a sosurilor;
 • Executarea procedurii de pregătire a felurilor de mâncare din carne;
 • Executarea procedurii de pregătire a felurilor de mâncare din pește;
 • Executarea procedurii de pregătire a felurilor de mâncare din legume;
 • Executarea procedurii de pregătire a preparatelor dulci;
 • Executarea procedurii de pregătire a preparatelor din paste și similare;
 • Executarea mâncărurilor.

Următoarele competențe în ceea ce privește comportamentul:

 • Îndemânarea;
 • Atenția la calitatea produselor;
 • Atenţia la calitatea muncii;
 • Atenția la ordine;
 • Atenţia la curăţenie;
 • Atenția la satisfacerea clientului;
 • Autonomia în organizare;
 • Autonomia în gestionarea timpului;
 • Orientarea către finalizare;
 • Orientarea către rapiditate;
 • Capacitatea de a se conforma reglementărilor;
 • Grija pentru instrumente de lucru

e) Pentru așezarea pe farfurie și ornarea vasului, se va ţine cont de următoarele elemente de competenţă în ceea ce privește cunoștinţele:

 • Standardele de siguranță alimentară;
 • Normele de igienă a produselor alimentare;
 • Noţiuni de știinţa alimentaţiei;
 • Parametrii de evaluare a integrității produselor alimentare;
 • Parametrii de evaluare a calității produselor alimentare;
 • Tipurile de produse alimentare;
 • Tipurile de decorare a felurilor de mâncare;
 • Tipurile de echipamente pentru decorarea felurilor de mâncare;
 • Procedura de decorare a felurilor de mâncare.

Următoarele competențe în ceea ce privește capacitatea:

 • Aplicarea standardelor de siguranță alimentară;
 • Aplicarea normelor de igienă a produselor alimentare;
 • Evaluarea integrității produselor alimentare;
 • Evaluarea calității produselor alimentare;
 • Evaluarea decorării felurilor de mâncare;
 • Evaluarea produselor alimentare;
 • Executarea procedurii de decorare a felurilor de mâncare;
 • Utilizarea echipamentului pentru decorarea felurilor de mâncare;

Următoarele competențe în ceea ce privește comportamentul:

 • Îndemânarea;
 • Capacitatea de a se conforma reglementărilor;
 • Creativitatea;
 • Atenția la calitatea produselor;
 • Atenţia la calitatea muncii;
 • Atenția la ordine;
 • Atenţia la curăţenie;
 • Atenția la satisfacerea clientului;
 • Atenția la estetică;
 • Autonomia în gestionarea timpului;
 • Autonomia în organizare;
 • Orientarea către finalizare;
 • Orientare către rapiditate.

f) Pentru atenția acordată transformărilor pe care le suferă ingredientele în timpul gătitului și a diferitelor prelucrări, se va ţine cont de următoarele elemente de competenţă în ceea ce privește cunoștinţele:

 • Standardele de siguranță alimentară;
 • Normele de igienă a produselor alimentare;
 • Noţiuni de știinţa alimentaţiei;
 • Noţiuni de chimie alimentară;
 • Parametrii de evaluare a integrității produselor alimentare;
 • Parametrii de evaluare a calității produselor alimentare;
 • Tipurile de produse alimentare;
 • Tipurile de gătit;
 • Tipurile de prelucrare a produselor alimentare.

Următoarele competențe în ceea ce privește capacitatea:

 • Aplicarea standardelor de siguranță alimentară;
 • Aplicarea normelor de igienă a produselor alimentare;
 • Evaluarea integrității produselor alimentare;
 • Evaluarea calității produselor alimentare;
 • Evaluarea produselor alimentare;
 • Evaluarea preparatelor gătite;
 • Evaluarea prelucrării produselor alimentare.

Următoarele competențe în ceea ce privește comportamentul:

 • Îndemânarea;
 • Capacitatea de a se conforma reglementărilor;
 • Atenția la calitatea produselor;
 • Atenţia la calitatea muncii;
 • Atenție la ordine;
 • Atenţie la curăţenie;
 • Atenție la satisfacerea clientului;
 • Autonomia în organizare;
 • Autonomia în gestionarea timpului;
 • Orientarea către finalizare cu succes a activității;
 • Orientare către rapiditate.