Baby sitter

Click pe imagine pentru a vizualiza filmul:

8

Prezentare BABY SITTER

AI URMARIT FILMUL CU ATENTIE? CLICK AICI SI TESTEAZA-TI CUNOSTINTELE!

 

bsitter

 

Funcțiile suportului  video

Utilizarea suportului video în cadrul activității didactice poate fi foarte utilă pentru diferite faze de formare.
Fazele cele mai importante au fost identificate ca fiind: orientarea, activitatea frontală în clasă, activitatea didactică propriu-zisă/învățarea individuală și evaluarea/autoevaluarea.

Profesorul poate folosi suportul video în modul și în momentul în care consideră că este cel  mai bine pentru integrarea tuturor funcțiilor didactice. Cu siguranță, este esențial să se echilibreze în mod corespunzător momentul de expunere a videoclipurilor, ținând cont de caracteristicile cursantului, de  nevoile sale dar  și de  conformitatea celor propuse vizual cu ceea ce este necesar în practica profesională.

În continuare vom analiza cele patru etape:

Orientarea

Scopul etapei de orientare este de a sprijini procesul de alegere din partea beneficiarului. Modalitățile optime pentru ca participantul să obțină mai multe beneficii de la vizionarea clipurilor video sunt cu siguranță: vizualizarea integrală a clipurilor video simultan cu comentariile generale privind același videoclip. Aceste comentarii sunt concepute pentru a explica conținutul care se vizualizează de către participant și pentru a sublinia care sunt oportunitățile de creștere profesională individuală precum și cerințele solicitate pentru figurile profesionale care sunt reprezentate.

Cu cât este prezentat mai mult material, pe aceeași zonă de ocupare a forței de muncă, cu atât vor exista mai multe posibilități ca metoda didactică utilizată să aibă efect.

Un astfel de sprijin pentru alegerea personală oferă simultan o imagine de ansamblu asupra șanselor de ocupare a persoanei, un cadru ierarhic funcțional al  relațiilor de muncă  și o idee despre  procesele de producție în care profesionistul în cauză poate fi utilizat.

Activitatea frontală

Această etapă captează atenția grupului de participanți prin introducerea temei lecției și prin rezumarea subiectelor discutate anterior.

Modalitatea cea mai bună pentru ca această etapă să obțină maximum de  eficiență este cea de a alege și de a dezbate doar câte o competență pe rând pentru a o putea aborda în totalitate.

În scopul de a exploata cât mai bine această fază, proiecția trebuie pregătită din timp pentru a evita orice inconveniente care ar putea duce la distragerea clasei.

Activitatea didactică propriu-zisă/învățarea individuală

Obiectivul acestei etape este acela de a explica exemplificările utilizate în teorie reducând sarcina cognitivă și contextualizând conceptele exprimate.

Transferul cel mai important al acestei activități este simularea practicii, susținând dinamica de comunicare a clasei.

Modalitatea cea mai bună pentru a face ca un videoclip să aibă un impact mai mare este acela de a recurge la importanța comentariilor legate de vizualizarea videoclipului.

Vizualizarea pasivă de către cursanți ar fi total inutilă. În acest scop, videoclipul are pauze pentru a-i permite profesorului să facă comentarii.

Fiecare video care reprezintă prestații profesionale diferite face referire la situații optime ale profesiei, dar și la erori și inexactități. Astfel, cursanții sunt stimulați de profesor să aibă o viziune activă și ulterior își vor îndrepta atenția către identificarea și sublinierea modalităților operaționale care sunt reprezentate în videoclip.

Prin urmare, se vor putea reconstrui fluxurile de lucru normal, relațiile funcționale dintre profilurile profesionale diferite și identificarea output-urilor fiecărui proces de producție.

Prin vizualizarea videoclipului se poate prelungi perioada de atenție a clasei și se pot crea ocazii de participare directă a cursanților, inclusiv într-un mediu teoretic. Acest lucru se va putea obține dacă profesorul va ști să echilibreze cât mai bine timpul reușind să-l împartă în vizualizarea videoclipurilor, comentarii și discuții.

În situația în care video clipul este vizualizat individual, după finalizarea cursurilor, există avantajul alegerii momentului celui mai propice și al temporizării celei mai eficace. Neexistând presiunea timpului, vizualizarea poate deveni mult mai reflexivă, inducându-i subiectului raționamente comparative și legături teoretice care fixează mult mai bine contextul de lucru real.

Evaluarea/autoevaluarea

Această fază are scopul de a verifica în mod indirect ceea ce se învață în clasă și oferă suport și completare pentru testing și pentru verificările pe parcurs și finale.

Modalitățile de evaluare a cursantului prin intermediul videoclipurilor sunt multiple. Cursantului i se poate solicita să identifice instrumente speciale sau modalități de producție sau să identifice și să comenteze o greșeală sau să sugereze un punct de discuție cu clasa.

Videoclipurile pot fi oprite în punctele critice solicitând identificarea și comentarea motivului pentru care a fost oprit. O altă metodă poate fi aceea de a întrerupe o secvență operațională solicitând cursanților să presupună cum decurg imaginile după oprire.

În orice caz, testul video este o completare a diverselor probe de verificare a cunoștințelor. Permite o evaluare imediată a proceselor de lucru privind procedurile operaționale, facilitând contextualizarea testului. Pentru ca testingul video să fie mai eficient, trebuie acordată o atenție deosebită fazelor de stop, go și rewind.

În cazul autoevaluării, aceeași lipsă a presiunii din faza anterioară poate stimula conștientizarea responsabilă a punctelor critice din propria activitate zilnică și a nevoii de îmbunătățire a propriilor competențe.

Structura suportului video

Fiecare film include:

 • Un text citit sau o mărturie. Textul constă dintr-o introducere la profilul profesional, la specificația si descrierea sa generală, completată cu o introducere în competențele specifice analizate. Mărturia poate servi la clarificarea calității prestaţiei.
 • Secvența video. Obiectul secvenței video sunt principalele etape ale activităţii specializării prezentate, alese datorită importanței deosebite, semnificației sau dificultăţii.
 • Evidenţierea competențelor descrise în film. Facilitează dobândirea fiecărei competențe.

Există mai multe piste audio:

 • Prima pistă: textul în limba italiană, citit de o voce în limba italiană
 • A doua pistă: traducere a aceluiași text, citit de o voce în limba română
 • A treia pistă: comentariul explicativ, care însoțește imaginile operaționale
 • A patra pistă: comentariul muzical de fundal și/sau reproducerea sunetului legat de activitatea în sine.

Conținutul suportului video

Pentru profilul profesional pentru babysitter au fost alese următoarele macro-competențe:

 • Gestionarea nutriției copilului
 • Crearea unui context stabil și coerent

1) Pentru gestionarea nutriției copilului sunt evidențiate următoarele competențe:

a. Prepararea meselor pentru copii în conformitate cu indicațiile primite de la familie, ținând cont de restricții și respectând dietele sau valorile etice sau religioase ale familiei

b. Respectarea riguroasă a normelor igienice privind manipularea și servirea alimentelor

c. Respectarea preferințelor exprimate de copil acordând prioritate indicațiilor nutriționale privind vârsta, nivelul de dezvoltare și condiția copilului.

d. Transmiterea către copil, cu activități ludice, a normelor de igienă cum ar fi spălatul mâinilor înainte de a se apropria de masă

e. Implicarea copilului în fazele de pregătire a spațiului dedicat consumării alimentelor și de amenajare a mesei.

f. Asistarea copilului în momentul în care mănâncă, stimulându-i autonomia și supraveghind comportamentul corect

a) Pentru prepararea meselor pentru copii în conformitate cu indicațiile primite de la familie, ținând cont de restricții și respectând dietele sau valorile etice sau religioase ale familiei se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Elemente de științe ale alimentației
 • Procedura de pregătire a meselor pentru copii
 • Stăpânirea unei comunicări eficiente
 • Tipuri de rețete pentru copii

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de pregătire a meselor pentru copii
 • Realizarea comunicării eficiente

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atitudine către comunicarea interpersonală
 • Autonomie în organizare
 • Atenție la curățenie
 • Respectarea procedurilor

b) Pentru respectarea riguroasă a normelor igienice privind manipularea și servirea alimentelor, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate igienico-sanitare
 • Procedura de pregătire a meselor pentru copii

Următoarele componente ale competenței referitoare la  capacități:

 • Realizarea procedurii de pregătire a meselor pentru copii
 • Aplicarea normelor de securitate igienico-sanitare

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Respectarea normelor
 • Atitudine către precizie
 • Autonomie în organizare

c) Pentru respectarea preferințelor exprimate de copil acordând prioritate indicațiilor nutriționale privind vârsta, nivelul de dezvoltare și condiția copilului, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Elemente de științe ale alimentației
 • Procedura de pregătire a meselor pentru copii
 • Stăpânirea unei comunicări eficiente
 • Elemente de psihologie a copiilor în creștere
 • Elemente de pediatrie

Următoarele componente ale competenței referitoare la  capacități:

 • Realizarea comunicării eficiente
 • Realizarea procedurii de pregătire a meselor pentru copii

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Respectarea procedurilor
 • Atitudine către comunicarea interpersonală
 • Autonomie în organizare

d) Pentru transmiterea către copil, cu activități ludice, a normelor de igienă cum ar fi spălatul mâinilor înainte de a se apropria de masă, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate igienico-sanitare
 • Stăpânirea unei comunicări eficiente
 • Elemente de psihologie a copiilor în creștere
 • Elemente de pedagogie

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea comunicării eficiente

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție la curățenie
 • Respectarea normelor
 • Atitudine către precizie
 • Atitudine către comunicarea interpersonală
 • Autonomie în organizare

e) Pentru implicarea copilului în fazele de pregătire a spațiului dedicat consumării alimentelor și de amenajare a mesei, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Stăpânirea unei comunicări eficiente
 • Elemente de psihologie a copiilor în creștere
 • Procedura de amenajare a spațiului dedicat consumului de alimente la copii
 • Elemente de pedagogie

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de amenajare a spațiului dedicat consumului de alimente la copii
 • Realizarea comunicării eficiente

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atenție la ordine
 • Respectarea procedurilor
 • Autonomie în organizare
 • Atitudine către comunicarea interpersonală

f) Pentru asistarea copilului în momentul în care mănâncă, stimulându-i autonomia și supraveghind comportamentul corect, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Stăpânirea unei comunicări eficiente
 • Elemente de psihologie a copiilor în creștere
 • Elemente de pedagogie

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea comunicării eficiente

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atitudine către comunicarea interpersonală
 • Autonomie în organizare

2) Pentru crearea unui context stabil și coerent sunt evidențiate următoarele competențe:

a. Însoțirea copilului în cadrul activităților ludice, prin intermediul unei educații pozitive, siguranța sa emoțională

b. Confruntarea cu familia pentru a stabili, inclusiv în legătură cu vârsta și nivelul de dezvoltare a copilului, un program de activități ludice și educaționale care trebuie desfășurat prin înțelegerea nevoilor individuale ale copilului și integrarea cu nevoile educaționale exprimate de familie.

c. Îngrijirea aspectelor de dezvoltare a copilului, de la cel fizic la personalitate, de la cel emoțional la cel social, motiv pentru care se vor alterna activitățile motorii cu cele psihomotorii, activitățile de relaționare și comparare, momentele de fantazie și creativitate, momentele de gândire și raționalizare compatibile cu vârsta și cu obiectivele educaționale stabilite

a) Pentru însoțirea copilului în cadrul activităților ludice, prin intermediul unei educații pozitive, siguranța sa emoțională, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Stăpânirea unei comunicări eficiente
 • Elemente de psihologie a copiilor în creștere
 • Elemente de pedagogie

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea comunicării eficiente

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atitudine către comunicarea interpersonală
 • Autonomie în organizare

b) Pentru confruntarea cu familia pentru a stabili, inclusiv în legătură cu vârsta și nivelul de dezvoltare a copilului, un program de activități ludice și educaționale care trebuie desfășurat prin înțelegerea nevoilor individuale ale copilului și integrarea cu nevoile educaționale exprimate de familie, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Stăpânirea unei comunicări eficiente
 • Elemente de psihologie a copiilor în creștere
 • Elemente de pedagogie
 • Procedura de organizare a activităților ludice-educaționale pentru copii

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea comunicării eficiente
 • Realizarea procedurii de organizare a activităților ludice-educaționale pentru copii

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atitudine către comunicarea interpersonală
 • Autonomie în organizare
 • Respectarea procedurilor

c) Pentru îngrijirea aspectelor de dezvoltare a copilului, de la cel fizic la personalitate, de la cel emoțional la cel social, motiv pentru care se vor alterna activitățile motorii cu cele psihomotorii, activitățile de relaționare și comparare, momentele de fantazie și creativitate, momentele de gândire și raționalizare compatibile cu vârsta și cu obiectivele educaționale stabilite, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Stăpânirea unei comunicări eficiente
 • Elemente de psihologie a copiilor în creștere
 • Elemente de pedagogie
 • Tipuri de activități psihomotorii pentru copii
 • Tipuri de activități de relaționare pentru copii
 • Tipuri de activități creative pentru copii
 • Tipuri de activități educaționale pentru copii
 • Criterii pentru evaluarea activităților psihomotorii pentru copii
 • Criterii pentru evaluarea activităților de relaționare pentru copii
 • Criterii pentru evaluarea activităților creative pentru copii
 • Criterii pentru evaluarea activităților educaționale pentru copii

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea comunicării eficiente
 • Evaluarea activităților psihomotorii pentru copii
 • Evaluarea activităților relaționare pentru copii
 • Evaluarea activităților creative pentru copii
 • Evaluarea activităților educaționale pentru copii
 • Realizarea activităților psihomotorii pentru copii
 • Realizarea activităților de relaționare pentru copii
 • Realizarea activităților creative pentru copii
 • Realizarea activităților educaționale pentru copii

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea muncii
 • Atitudine către comunicarea interpersonală
 • Autonomie în organizare