Baby Sitter – Profil profesional

Comentariile sunt închise pentru Baby Sitter – Profil profesional
Baby Sitter – Profil profesional

1. Scurtă prezentare a ocupației
Baby sitter-ul este persoana care acordă îngrijire la domiciliu copilului, în baza unui contract încheiat între părinţi, baby sitter şi o agenţie de baby sitting autorizată. Alegerea unei persoane pentru a avea grijă de un copil este foarte dificilă. Din această cauză este indicat ca decizia pentru selecţia baby sitter-ului să fie luată de ambii părinţi.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană aleasă pentru îngrijirea unui copil mic sunt: să fie echilibrată psihoemoţional – este indicat să se facă o evaluare psihologică (nu se recomandă pentru această meserie persoanele nervoase, impulsive şi dictatoriale); să aibă o condiţie fizică bună; să fie clinic sănătoasă; să demonstreze responsabilitate şi maturitate; să aibă cunoştinţe în domeniu şi experienţă; să găsească mereu soluţii creative la probleme şi să ceară sfatul beneficiarilor, pentru ca, împreună, să contribuie la o bună creştere şi educare a copilului; să informeze părinţii asupra activităţilor zilnice pe care le-a avut împreună cu copilul; să aibă un bagaj solid de cunoştinţe pentru a fi capabilă să-i acorde o educaţie bună copilului; să acorde foarte mare grijă menajului copilului, ceea ce înseamnă că este atentă ca micuţul să fie în permanență curat, îi spală şi îi calcă hăinuţele, îi face mâncare proaspătă şi îi păstrează camera mereu ordonată şi curată.
Foarte important! O bonă bună este aceea care, în permanenţă, are grijă de siguranţa copilului, astfel încât accidentele să apară foarte rar, poate chiar deloc.

2. Ce pregătire trebuie să aibă baby-sitter-ul?
Baby sitter-ul trebuie să fie absolvent al învățământului minim obligatoriu și al unui curs de calificare – Baby sitter.

3. Tip de curs: curs de calificare de nivel I.

4. Durata: Cursul are o durată de 360 de ore de pregătire – perioadă integrală și 180 de ore de pregătire – perioadă redusă.

5. Planul de formare cuprinde următoarele module:
Comunicarea şi dezvoltarea personală
Planificarea activităţilor şi gestionarea resurselor
Activităţile specifice îngrijirii copilului

6. Cursul cuprinde două părți:
O parte teoretică, cu prezentări la clasă prin metode şi mijloace moderne de formare, studii de caz, dezbateri, suport de curs, materiale informative, evaluări periodice în timpul cursului;
Un stagiu de practică în unităţile de profil în care lucrează cursantul, rezumat în caietul de practică, lucrări practice, evaluare.

7. Evaluare: cursantul este evaluat periodic şi dacă are situaţia şcolară încheiată la toate modulele, poate participa la examenul final.

8. Examenul final, desfăşurat în prezenţa unei comisii ANC (CNFPA) cuprinde două probe:
un test teoretic, care să cuprindă toată problematica prezentată la curs;
o probă practică, care să demonstreze dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor practice acumulate.

9. Obținerea Certificatului de calificare:
Absolvirea cursului şi reuşita la examenul final se concretizează prin CERTIFICAT DE CALIFICARE, însoţit de Suplimentul descriptiv al competenţelor dobândite, certificat ANC cu recunoaștere la nivel național și european.