Agentul de curatenie – Profil profesional

Comentariile sunt închise pentru Agentul de curatenie – Profil profesional
Agentul de curatenie – Profil profesional

1. Scurtă prezentare a ocupației
Ocupaţia Agent de curăţenie presupune competenţe legate de desfăşurarea activităţilor de curăţenie în incinte – reşedinţe, birouri, sectoare industriale şi administrative – şi mijloace de transport. Competenţele agentului de curăţenie se referă la utilizarea sculelor şi utilajelor cu acţionare manuală, punerea în funcţiune, exploatarea şi oprirea utilajelor cu acţionare electro-mecanică şi a celor acţionate prin motoare cu ardere internă, conform instrucţiunilor de lucru, cu respectarea normelor specifice de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor, în corelaţie cu particularităţile spaţiului de curăţat şi cu scopul urmărit.
Agentul de curăţenie demonstrează capacităţi de verificare şi întreţinere a echipamentelor de lucru pentru menţinerea duratei de viaţă proiectate a acestora şi pentru protejarea suprafeţelor de curăţat în timpul derulării activităţilor. El trebuie să dovedească abilități de pregătire a operaţiilor de curăţare, cu identificarea particularităţilor spaţiilor de curăţat, pregătirea acestora în vederea curăţării şi selectarea utilajelor şi produselor ce urmează a fi folosite, în corelaţie cu natura murdăriei, posibilitatea de înlăturare a acesteia şi factorii care influenţează procesul de curăţare.
Agentul de curăţenie clădiri şi mijloace de transport trebuie să aibă următoarele însuşiri: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitate de orientare în spaţiu, capacitate de comunicare etc, și să nu aibă antecedente penale.

2. Ce pregătire trebuie să aibă agentul de curățenie ?
Agentul de curățenie trebuie să fie absolvent al învățământului minim obligatoriu și al unui curs de calificare – Agent de curățenie.

3. Tip de curs: curs de calificare de nivel I.

4. Durata: cursul are o durată de două luni, cuprinzând 180 de ore de pregătire.

5. Planul de formare cuprinde următoarele 5 module:
Comunicarea la locul de muncă
Aplicarea normelor de protecția muncii/prevenirea și stingerea incendiilor și a normelor igienico-sanitare
Utilizarea sculelor/utilajelor și întreținerea echipamentelor de lucru
Pregătirea operației de curățare și curățarea incintelor
Salubrizarea vagoanelor de cale ferată și a mijloacelor de transport rutier

6. Cursul cuprinde două părți:
o parte teoretică, cu prezentări la clasă prin metode și mijloace moderne de formare, studii de caz, dezbateri, jocuri de rol, suporturi de curs, materiale informative
un stagiu de practică în cadrul unei unități sanitare cu paturi în care lucrează cursantul, rezumat într-un caiet de practică.

7. Evaluare: cursantul este evaluat periodic și, dacă are situația școlară încheiată la toate modulele, poate participa la examenul final.

8. Examenul final, desfășurat în prezența unei comisii ANC (CNFPA) cuprinde 2 probe:
un test teoretic cuprinzând toată problematica prezentată la curs
o probă orală pe bază de bilete cuprinzând întrebări punctuale referitoare la activitatea practică a unei unități sanitare cu paturi.

9. Obținerea Certificatului de calificare:
Absolvirea cursului și reușita la examenul final se concretizează printr-un CERTIFICAT DE CALIFICARE, însotit de suplimentul descriptiv al compețentelor dobândite, certificat ANC cu recunoaștere la nivel național și european.