Agent de curatenie

Click pe imagine pentru a vizualiza filmul:

7

Prezentare AGENT DE CURATENIE

AI URMARIT FILMUL CU ATENTIE? CLICK AICI SI TESTEAZA-TI CUNOSTINTELE!

 

acuratenie

 

Funcțiile suportului  video

Utilizarea suportului video în cadrul activității didactice poate fi foarte utilă pentru diferite faze de formare.
Fazele cele mai importante au fost identificate ca fiind: orientarea, activitatea frontală în clasă, activitatea didactică propriu-zisă/învățarea individuală și evaluarea/autoevaluarea.

Profesorul poate folosi suportul video în modul și în momentul în care consideră că este cel  mai bine pentru integrarea tuturor funcțiilor didactice. Cu siguranță, este esențial să se echilibreze în mod corespunzător momentul de expunere a videoclipurilor, ținând cont de caracteristicile cursantului, de nevoile sale dar  și de  conformitatea celor propuse vizual cu ceea ce este necesar în practica profesională.

În continuare vom analiza cele patru etape:

Orientarea

Scopul etapei de orientare este de a sprijini procesul de alegere din partea beneficiarului. Modalitățile optime pentru ca participantul să obțină mai multe beneficii de la vizionarea clipurilor video sunt cu siguranță: vizualizarea integrală a clipurilor video simultan cu comentariile generale privind același videoclip. Aceste comentarii sunt concepute pentru a explica conținutul care se vizualizează de către participant și pentru a sublinia care sunt oportunitățile de creștere profesională individuală precum și cerințele solicitate pentru figurile profesionale care sunt reprezentate.

Cu cât este prezentat mai mult material, pe aceeași zonă de ocupare a forței de muncă, cu atât vor exista mai multe posibilități ca metoda didactică utilizată să aibă efect.

Un astfel de sprijin pentru alegerea personală oferă simultan o imagine de ansamblu asupra șanselor de ocupare a persoanei, un cadru ierarhic funcțional al  relațiilor de muncă  și o idee despre  procesele de producție în care profesionistul în cauză poate fi utilizat.

Activitatea frontală

Această etapă captează atenția grupului de participanți prin introducerea temei lecției și prin rezumarea subiectelor discutate anterior.

Modalitatea cea mai bună pentru ca această etapă să obțină maximum de  eficiență este cea de a alege și de a dezbate doar câte o competență pe rând pentru a o putea aborda în totalitate.

În scopul de a exploata cât mai bine această fază, proiecția trebuie pregătită din timp pentru a evita orice inconveniente care ar putea duce la distragerea clasei.

Activitatea didactică propriu-zisă/învățarea individuală

Obiectivul acestei etape este acela de a explica exemplificările utilizate în teorie reducând sarcina cognitivă și contextualizând conceptele exprimate.

Transferul cel mai important al acestei activități este simularea practicii, susținând dinamica de comunicare a clasei.

Modalitatea cea mai bună pentru a face ca un videoclip să aibă un impact mai mare este acela de a recurge la importanța comentariilor legate de vizualizarea videoclipului.

Vizualizarea pasivă de către cursanți ar fi total inutilă. În acest scop, videoclipul are pauze pentru a-i permite profesorului să facă comentarii.

Fiecare video care reprezintă prestații profesionale diferite face referire la situații optime ale profesiei, dar și la erori și inexactități. Astfel, cursanții sunt stimulați de profesor să aibă o viziune activă și ulterior își vor îndrepta atenția către identificarea și sublinierea modalităților operaționale care sunt reprezentate în videoclip.

Prin urmare, se vor putea reconstrui fluxurile de lucru normal, relațiile funcționale dintre profilurile profesionale diferite și identificarea output-urilor fiecărui proces de producție.

Prin vizualizarea videoclipului se poate prelungi perioada de atenție a clasei și se pot crea ocazii de participare directă a cursanților, inclusiv într-un mediu teoretic. Acest lucru se va putea obține dacă profesorul va ști să echilibreze cât mai bine timpul reușind să-l împartă în vizualizarea videoclipurilor, comentarii și discuții.

În situația în care video clipul este vizualizat individual, după finalizarea cursurilor, există avantajul alegerii momentului celui mai propice și al temporizării celei mai eficace. Neexistând presiunea timpului, vizualizarea poate deveni mult mai reflexivă, inducându-i subiectului raționamente comparative și legături teoretice care fixează mult mai bine contextul de lucru real.

Evaluarea/autoevaluarea

Această fază are scopul de a verifica în mod indirect ceea ce se învață în clasă și oferă suport și completare pentru testing și pentru verificările pe parcurs și finale.

Modalitățile de evaluare a cursantului prin intermediul videoclipurilor sunt multiple. Cursantului i se poate solicita să identifice instrumente speciale sau modalități de producție sau să identifice și să comenteze o greșeală sau să sugereze un punct de discuție cu clasa.

Videoclipurile pot fi oprite în punctele critice solicitând identificarea și comentarea motivului pentru care a fost oprit. O altă metodă poate fi aceea de a întrerupe o secvență operațională solicitând cursanților să presupună cum decurg imaginile după oprire.

În orice caz, testul video este o completare a diverselor probe de verificare a cunoștințelor. Permite o evaluare imediată a proceselor de lucru privind procedurile operaționale, facilitând contextualizarea testului. Pentru ca testingul video să fie mai eficient, trebuie acordată o atenție deosebită fazelor de stop, go și rewind.

În cazul autoevaluării, aceeași lipsă a presiunii din faza anterioară poate stimula conștientizarea responsabilă a punctelor critice din propria activitate zilnică și a nevoii de îmbunătățire a propriilor competențe.

Structura suportului video

Fiecare film include:

 • Un text citit sau o mărturie. Textul constă dintr-o introducere la profilul profesional, la specificația si descrierea sa generală, completată cu o introducere în competențele specifice analizate. Mărturia poate servi la clarificarea calității prestaţiei.
 • Secvența video. Obiectul secvenței video sunt principalele etape ale activităţii specializării prezentate, alese datorită importanței deosebite, semnificației sau dificultăţii.
 • Evidenţierea competențelor descrise în film. Facilitează dobândirea fiecărei competențe.

Există mai multe piste audio:

 • Prima pistă: textul în limba italiană, citit de o voce în limba italiană
 • A doua pistă: traducere a aceluiași text, citit de o voce în limba română
 • A treia pistă: comentariul explicativ, care însoțește imaginile operaționale
 • A patra pistă: comentariul muzical de fundal și/sau reproducerea sunetului legat de activitatea în sine.

Conținutul suportului video

Pentru profilul profesional al personalului de curățenie industrială, au fost alese următoarele macro-acțiuni:

 1. Utilizarea echipamentelor manuale pentru curățenia industrială
 2. Utilizarea echipamentelor electromecanice pentru curățenia industrială
 3. Întreținerea echipamentelor pentru curățenia industrială

1) Pentru utilizarea echipamentelor manuale sunt evidențiate următoarele competențe:

a. Evaluarea echipamentelor care se vor utiliza în funcție de tipul de murdărie și de caracteristicile suprafețelor care se vor curăța, ținând sub control instrumentele înainte de utilizare și evitând deteriorarea suprafețelor

b. Igienizarea mediului folosind detergenți și materiale adecvate, în funcție de caracteristicile și condițiile mediului care urmează a fi dezinfectat, respectând instrucțiunile de utilizare și dozele recomandate.

c. Utilizarea protecțiilor individuale și respectarea normelor de securitate în timpul manevrării produselor

 

a. Pentru evaluarea echipamentelor care se vor utiliza, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate igienico–sanitare
 • Procedura de igienizare a mediului
 • Tipuri de echipamente manuale pentru curățenia industrială
 • Criterii de evaluare a echipamentelor manuale pentru curățenia industrială
 • Tipuri de murdărie
 • Tipuri de suprafețe care urmează a fi igienizate

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Evaluarea echipamentelor manuale pentru curățenia industrială

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție la calitatea muncii
 • Atenție la curățenie
 • Respectarea normelor de igienă

b. Pentru igienizarea mediului, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate igienico-sanitare
 • Procedura de igienizare a mediului
 • Tipuri de echipamente manuale pentru curățenia industrială
 • Tipuri de produse pentru igienizarea mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de igienizare a mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție la calitatea muncii
 • Respectarea procedurilor
 • Respectarea normelor de igienă
 • Atitudine către precizie

c. Pentru respectarea normelor de securitate, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate igienico–sanitare
 • Norme de securitate
 • Procedura de reorganizare a igienizării mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Aplicarea normelor de securitate igienico–sanitare
 • Aplicarea normelor de securitate

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție la calitatea muncii
 • Atenție la curățenie
 • Respectarea normelor de igienă
 • Respectarea normelor de securitate

2) Pentru utilizarea echipamentelor electromecanice sunt evidențiate următoarele competențe:

a. Pregătirea și asamblarea componentelor aparatelor de curățat respectând caracteristicile tehnice.

b. Verificarea dacă tensiunea utilizată a aparatului corespunde cu cea indicată de producător și dacă toți conectorii electrici sunt intacți și dacă sunt corect introduși.

c. Utilizarea echipamentelor electromecanice respectând instrucțiunile producătorilor, conform procedurilor stabilite de societate și de normele de securitate

d. Utilizarea aparatului adecvat pentru fiecare tip de suprafață care urmează a se curăța și pentru fiecare tip de curățenie care se va efectua: aspirator praf și lichide, mașină de spălat-uscat podele, bătător covor, mătură electrică, mașină cu aburi, aparat de spălat geamuri

e. Încărcarea apei și a detergenților cu grijă, în funcție de tipul murdăriei care urmează a se îndepărta și de tipul suprafeței care va fi curățată.

f. Eliberarea spațiilor în care se lucrează de mobilier pentru a nu împiedica curățenia corectă și manevrarea sigură a echipamentelor.

g. Pornirea, oprirea și păstrarea eficienței mașinilor de curățare respectând procedurile specifice.

h. Golirea și curățarea recipientelor de colectare a deșeurilor seci și lichide

i. Curățarea adecvată a accesoriilor (țevi de evacuare, clești, filtre de apă și aer, lame, șpaclu, cuve, rezervoare, roți, perii etc.)

a. Pentru pregătirea și asamblarea componentele mașinilor de curățare, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate
 • Procedura de curățenie a mediului
 • Tipuri de echipamente pentru curățenia mediului
 • Funcționarea echipamentelor pentru curățenia mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la  capacitate:

 • Utilizarea de echipamente pentru curățarea mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție la calitatea muncii
 • Atenție la curățenie
 • Atenție la ordine
 • Respectarea procedurilor
 • Respectarea normelor de igienă
 • Respectarea normelor de securitate
 • Atitudine către precizie
 • Autonomie în ceea ce privește organizarea

b. Pentru a controla dacă tensiune utilizată de aparat corespunde cu cea indicată de producător și dacă toți conectorii electrici sunt intacți și corect introduși, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate
 • Funcționarea echipamentelor pentru curățenia mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Utilizarea echipamentelor pentru curățenia mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție la calitatea muncii
 • Respectarea procedurilor
 • Respectarea normelor de securitate
 • Atitudine către precizie

c. Pentru utilizarea echipamentelor electromecanice respectând instrucțiunile producătorilor, conform procedurilor stabilite de societate și de normele de securitate se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate
 • Procedura de curățenie a mediului
 • Tipuri de echipamente pentru curățenia mediului
 • Funcționarea echipamentelor pentru curățenia mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Utilizarea de echipamente pentru curățarea mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție la calitatea muncii
 • Atenție la curățenie
 • Atenție la ordine
 • Respectarea procedurilor
 • Respectarea normelor de igienă
 • Respectarea normelor de securitate
 • Atitudine către precizie
 • Autonomie în ceea ce privește organizarea

d. Pentru utilizarea aparatului adecvat pentru fiecare tip de suprafață care urmează a se curăța și pentru fiecare tip de curățenie care se va efectua: aspirator praf și lichide, mașină de spălat-uscat podele, bătător covor, mătură electrică, mașină cu aburi , aparat de spălat geamuri, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate
 • Procedura de curățenie a mediului
 • Tipuri de echipamente pentru curățenia mediului
 • Funcționarea echipamentelor pentru curățenia mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Utilizarea echipamentelor pentru curățenia mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție la calitatea muncii
 • Atenție la curățenie
 • Atenție la ordine
 • Respectarea procedurilor
 • Respectarea normelor de igienă
 • Respectarea normelor de securitate
 • Atitudine către precizie
 • Autonomie în ceea ce privește organizarea

e. Pentru a efectua încărcarea apei și a detergenților cu grijă, în funcție de tipul murdăriei care urmează a se îndepărta și de tipul suprafeței care va fi curățată se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate
 • Procedura de curățenie a mediului
 • Tipuri de echipamente pentru curățenia mediului
 • Tipuri de produse pentru curățenia mediului
 • Criterii pentru evaluarea produselor pentru curățarea mediului
 • Funcționarea echipamentelor pentru curățenia mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Utilizarea de echipamente pentru curățarea mediului
 • Evaluarea produselor pentru curățarea mediului
 • Utilizarea produselor pentru curățenia mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție la calitatea muncii
 • Atenție la curățenie
 • Atenție la ordine
 • Respectarea procedurilor
 • Respectarea normelor de igienă
 • Respectarea normelor de securitate
 • Atitudine către precizie
 • Autonomie în ceea ce privește organizarea

f. Pentru eliberarea spațiilor în care se lucrează de mobilier pentru a nu împiedica curățenia corectă și manevrarea sigură a echipamentelor se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate
 • Procedura de curățenie a mediului
 • Funcționarea echipamentelor pentru curățenia mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Utilizarea de echipamente pentru curățarea mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție la calitatea muncii
 • Atenție la curățenie
 • Atenție la ordine
 • Respectarea procedurilor
 • Respectarea normelor de igienă
 • Respectarea normelor de securitate
 • Atitudine către precizie
 • Autonomie în ceea ce privește organizarea

g. Pentru pornirea, oprirea și păstrarea eficienței mașinilor de curățare respectând procedurile specifice se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate
 • Procedura de curățenie a mediului
 • Tipuri de echipamente pentru curățenia mediului
 • Funcționarea echipamentelor pentru curățenia mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Utilizarea de echipamente pentru curățarea mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție la calitatea muncii
 • Atenție la curățenie
 • Atenție la ordine
 • Respectarea procedurilor
 • Respectarea normelor de securitate
 • Atitudine către precizie
 • Autonomie în ceea ce privește organizarea

h. Pentru golirea și curățarea recipientelor de colectare a deșeurilor seci și lichide, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Procedura de curățenie a mediului
 • Tipuri de echipamente pentru curățenia mediului
 • Funcționarea echipamentelor pentru curățenia mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Utilizarea de echipamente pentru curățarea mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție la calitatea muncii
 • Atenție la curățenie
 • Atenție la ordine
 • Respectarea procedurilor
 • Respectarea normelor de igienă
 • Respectarea normelor de securitate
 • Atitudine către precizie
 • Autonomie în ceea ce privește organizarea

i. Pentru curățarea adecvată a accesoriilor (țevi de evacuare, clești, filtre de apă și aer, lame, șpaclu, cuve, rezervoare, roți, perii etc., se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate
 • Procedura de curățenie a mediului
 • Tipuri de echipamente pentru curățenia mediului
 • Tipuri de produse pentru curățenia mediului
 • Funcționarea echipamentelor pentru curățenia mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la  capacitate:

 • Utilizarea de echipamente pentru curățarea mediului
 • Utilizarea produselor pentru curățenia mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție la calitatea muncii
 • Atenție la curățenie
 • Atenție la ordine
 • Respectarea procedurilor
 • Respectarea normelor de igienă
 • Respectarea normelor de securitate
 • Atitudine către precizie
 • Autonomie în ceea ce privește organizarea

3) Pentru întreținerea echipamentelor, sunt luate în evidență următoarele  competențe:

a) controlarea în mod regulat a echipamentelor de lucru pentru a verifica eventualele semne de uzură.

b) în caz de funcționare necorespunzătoare a mașinilor sau a echipamentelor, sau dacă se constată că există părți deteriorate, avizați imediat responsabilul, oferind toate informațiile necesare pentru a identifica partea care urmează a se substitui sau avaria care trebuie reparată

a) Pentru a controla în mod regulat echipamentele de lucru pentru a verifica eventualele semne de uzură, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate
 • Procedura de curățenie a mediului
 • Tipuri de echipamente pentru curățenia mediului
 • Funcționarea echipamentelor pentru curățenia mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Utilizarea de echipamente pentru curățarea mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție la calitatea muncii
 • Atenție la curățenie
 • Atenție la ordine
 • Respectarea normelor de securitate
 • Atitudine către precizie
 • Autonomie în ceea ce privește organizarea

b) Pentru a aviza imediat responsabilul întreținerii, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Procedura de curățenie a mediului
 • Tipuri de echipamente pentru curățenia mediului
 • Funcționarea echipamentelor pentru curățenia mediului
 • Elemente de comunicare eficientă
 • Criterii de evaluare a funcționării echipamentelor pentru curățenia mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea comunicării eficiente
 • Evaluarea funcționării echipamentelor pentru curățenia mediului

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție la calitatea muncii
 • Respectarea procedurilor
 • Atitudine către precizie
 • Autonomie în ceea ce privește organizarea