Administrator pensiune turistica

Click pe imagine pentru a vizualiza filmul:

1

Prezentare ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA

AI URMARIT FILMUL CU ATENTIE? CLICK AICI SI TESTEAZA-TI CUNOSTINTELE!

 

apt

 

Funcțiile suportului  video

Utilizarea suportului video în cadrul activității didactice poate fi foarte utilă pentru diferite faze de formare.
Fazele cele mai importante au fost identificate ca fiind: orientarea, activitatea frontală în clasă, activitatea didactică propriu-zisă/învățarea individuală și evaluarea/autoevaluarea.

Profesorul poate folosi suportul video în modul și în momentul în care consideră că este cel  mai bine pentru integrarea tuturor funcțiilor didactice. Cu siguranță, este esențial să se echilibreze în mod corespunzător momentul de expunere a videoclipurilor, ținând cont de caracteristicile cursantului, de  nevoile sale dar  și de  conformitatea celor propuse vizual cu ceea ce este necesar în practica profesională.

În continuare vom analiza cele patru etape:

Orientarea

Scopul etapei de orientare este de a sprijini procesul de alegere din partea beneficiarului. Modalitățile optime pentru ca participantul să obțină mai multe beneficii de la vizionarea clipurilor video sunt cu siguranță: vizualizarea integrală a clipurilor video simultan cu comentariile generale privind același videoclip. Aceste comentarii sunt concepute pentru a explica conținutul care se vizualizează de către participant și pentru a sublinia care sunt oportunitățile de creștere profesională individuală precum și cerințele solicitate pentru figurile profesionale care sunt reprezentate.

Cu cât este prezentat mai mult material, pe aceeași zonă de ocupare a forței de muncă, cu atât vor exista mai multe posibilități ca metoda didactică utilizată să aibă efect.

Un astfel de sprijin pentru alegerea personală oferă simultan o imagine de ansamblu asupra șanselor de ocupare a persoanei, un cadru ierarhic funcțional al  relațiilor de muncă  și o idee despre  procesele de producție în care profesionistul în cauză poate fi utilizat.

Activitatea frontală

Această etapă captează atenția grupului de participanți prin introducerea temei lecției și prin rezumarea subiectelor discutate anterior.

Modalitatea cea mai bună pentru ca această etapă să obțină maximum de  eficiență este cea de a alege și de a dezbate doar câte o competență pe rând pentru a o putea aborda în totalitate.

În scopul de a exploata cât mai bine această fază, proiecția trebuie pregătită din timp pentru a evita orice inconveniente care ar putea duce la distragerea clasei.

Activitatea didactică propriu-zisă/învățarea individuală

Obiectivul acestei etape este acela de a explica exemplificările utilizate în teorie reducând sarcina cognitivă și contextualizând conceptele exprimate.

Transferul cel mai important al acestei activități este simularea practicii, susținând dinamica de comunicare a clasei.

Modalitatea cea mai bună pentru a face ca un videoclip să aibă un impact mai mare este acela de a recurge la importanța comentariilor legate de vizualizarea videoclipului.

Vizualizarea pasivă de către cursanți ar fi total inutilă. În acest scop, videoclipul are pauze pentru a-i permite profesorului să facă comentarii.

Fiecare video care reprezintă prestații profesionale diferite face referire la situații optime ale profesiei, dar și la erori și inexactități. Astfel, cursanții sunt stimulați de profesor să aibă o viziune activă și ulterior își vor îndrepta atenția către identificarea și sublinierea modalităților operaționale care sunt reprezentate în videoclip.

Prin urmare, se vor putea reconstrui fluxurile de lucru normal, relațiile funcționale dintre profilurile profesionale diferite și identificarea output-urilor fiecărui proces de producție.

Prin vizualizarea videoclipului se poate prelungi perioada de atenție a clasei și se pot crea ocazii de participare directă a cursanților, inclusiv într-un mediu teoretic. Acest lucru se va putea obține dacă profesorul va ști să echilibreze cât mai bine timpul reușind să-l împartă în vizualizarea videoclipurilor, comentarii și discuții.

În situația în care video clipul este vizualizat individual, după finalizarea cursurilor, există avantajul alegerii momentului celui mai propice și al temporizării celei mai eficace. Neexistând presiunea timpului, vizualizarea poate deveni mult mai reflexivă, inducându-i subiectului raționamente comparative și legături teoretice care fixează mult mai bine contextul de lucru real.

Evaluarea/autoevaluarea

Această fază are scopul de a verifica în mod indirect ceea ce se învață în clasă și oferă suport și completare pentru testing și pentru verificările pe parcurs și finale.

Modalitățile de evaluare a cursantului prin intermediul videoclipurilor sunt multiple. Cursantului i se poate solicita să identifice instrumente speciale sau modalități de producție sau să identifice și să comenteze o greșeală sau să sugereze un punct de discuție cu clasa.

Videoclipurile pot fi oprite în punctele critice solicitând identificarea și comentarea motivului pentru care a fost oprit. O altă metodă poate fi aceea de a întrerupe o secvență operațională solicitând cursanților să presupună cum decurg imaginile după oprire.

În orice caz, testul video este o completare a diverselor probe de verificare a cunoștințelor. Permite o evaluare imediată a proceselor de lucru privind procedurile operaționale, facilitând contextualizarea testului. Pentru ca testingul video să fie mai eficient, trebuie acordată o atenție deosebită fazelor de stop, go și rewind.

În cazul autoevaluării, aceeași lipsă a presiunii din faza anterioară poate stimula conștientizarea responsabilă a punctelor critice din propria activitate zilnică și a nevoii de îmbunătățire a propriilor competențe.

Structura suportului video

Fiecare film include:

 • Un text citit sau o mărturie. Textul constă dintr-o introducere la profilul profesional, la specificația si descrierea sa generală, completată cu o introducere în competențele specifice analizate. Mărturia poate servi la clarificarea calității prestaţiei.
 • Secvența video. Obiectul secvenței video sunt principalele etape ale activităţii specializării prezentate, alese datorită importanței deosebite, semnificației sau dificultăţii.
 • Evidenţierea competențelor descrise în film. Facilitează dobândirea fiecărei competențe.

Există mai multe piste audio:

 • Prima pistă: textul în limba italiană, citit de o voce în limba italiană
 • A doua pistă: traducere a aceluiași text, citit de o voce în limba română
 • A treia pistă: comentariul explicativ, care însoțește imaginile operaționale
 • A patra pistă: comentariul muzical de fundal și/sau reproducerea sunetului legat de activitatea în sine.

 

Conținutul suportului video

Pentru profilul profesional al administratorului pensiunii turistice au fost alese următoarele macro-acțiuni:

 • Promovarea produselor turistice
 • Gestionarea activităților de cazare și catering

1) Pentru promovarea produselor turistice sunt evidențiate următoarele competențe:

 1. Organizarea programelor turistice care pot fi oferite propriilor oaspeți
 2. Interpretarea nevoilor propriilor clienți și armonizarea lor cu oportunitățile oferite de operatorii turistici din teritoriu
 3. Garantarea corectitudinii și a actualizării surselor documentației informative și a caracterului adecvat al propunerii propriilor clienți
 4. Furnizarea de informații complete, precise, clare și captivante.
 5. Structurarea programului în mod atent, dar flexibil, care respectă necesitățile și caracteristicile propriilor clienți, care vor fi asistați pe întreaga perioadă a cazării la unitate
 6. Oferirea de produse turistice speciale evidențiind avantajele și dezavantajele
 7. Pregătirea variantelor de oferte standard și propunerea unor soluții inovative în conformitate cu așteptările clienților

a) Pentru organizarea programelor turistice care pot fi oferite propriilor oaspeți, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de programe turistice
 • Elemente de cultură teritorială
 • Tipuri de evenimente teritoriale
 • Tipuri de resurse de mediu
 • Procedura de programare turistică

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de programare turistică

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea serviciului
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Autonomie în organizare
 • Respectarea procedurilor

b) Pentru interpretarea nevoilor propriilor clienți și armonizarea lor cu oportunitățile oferite de operatorii turistici din teritoriu, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de programe turistice
 • Elemente de cultură teritorială
 • Tipuri de evenimente teritoriale
 • Tipuri de resurse de mediu
 • Tipuri de instituții turistice teritoriale
 • Tipuri de clienți
 • Criterii pentru evaluarea pachetelor turistice

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Interpretarea necesităților clienților
 • Evaluarea pachetelor turistice

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea serviciului
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Atitudine către analiză
 • Flexibilitate în ceea ce privește gestionarea evenimentelor

c) Pentru garantarea corectitudinii și a actualizării surselor documentației informative și a caracterului adecvat al propunerii propriilor clienți, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de programe turistice
 • Tipuri de instituții turistice teritoriale
 • Criterii pentru evaluarea pachetelor turistice

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Evaluarea pachetelor turistice

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea serviciului
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Atitudine către analiză

d) Pentru furnizarea de informații complete, precise, clare și captivante, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de programe turistice
 • Elemente de cultură teritorială
 • Tipuri de evenimente teritoriale
 • Tipuri de resurse de mediu
 • Tipuri de clienți
 • Stăpânirea comunicării eficiente

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea comunicării eficiente

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea serviciului
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Atitudine către precizie
 • Atitudine către comunicarea interpersonală
 • Orientare către amabilitate

e) Pentru structurarea programului în mod atent, dar flexibil, care respectă necesitățile și caracteristicile propriilor clienți, care vor fi asistați pe întreaga perioadă a cazării la unitate se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de programe turistice
 • Elemente de cultură teritorială
 • Tipuri de evenimente teritoriale
 • Tipuri de resurse de mediu
 • Tipuri de clienți
 • Stăpânirea comunicării eficiente
 • Procedura de structurare a programului turistic

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de structurare a programului turistic
 • Realizarea comunicării eficiente
 • Interpretarea nevoilor clientului

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea serviciului
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Respectarea procedurilor
 • Autonomie în organizare
 • Atitudine către comunicarea interpersonală
 • Flexibilitate în ceea ce privește gestionarea evenimentelor
 • Orientare către amabilitate

f) Pentru oferirea de produse turistice speciale evidențiind avantajele și dezavantajele, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de programe turistice
 • Elemente de cultură teritorială
 • Tipuri de evenimente teritoriale
 • Tipuri de resurse de mediu
 • Tipuri de clienți
 • Stăpânirea comunicării eficiente

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea comunicării eficiente

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea serviciului
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Atitudine către comunicarea interpersonală
 • Orientare către amabilitate
 • Autonomie în organizare

g) Pentru pregătirea variantelor de oferte standard și propunerea unor soluții inovative în conformitate cu așteptările clienților, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de programe turistice
 • Elemente de cultură teritorială
 • Tipuri de evenimente teritoriale
 • Tipuri de resurse de mediu
 • Tipuri de clienți
 • Procedura de structurare a programului turistic
 • Stăpânirea comunicării eficiente

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea comunicării eficiente
 • Realizarea procedurii de structurare a programului turistic

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea serviciului
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Atitudine către comunicarea interpersonală
 • Orientare către amabilitate
 • Autonomie în organizare
 • Flexibilitate în ceea ce privește gestionarea evenimentelor

2) Pentru gestionarea activităților de cazare și catering se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 1. Verificarea, înainte de sosirea oaspeților, a funcționării corecte a echipamentelor, a pregătirii camerelor, a condițiilor de curățenie și igienă în fiecare loc.
 2. Verificarea, înainte de sosirea oaspeților, a funcționării corecte a bucătăriei, a pregătirii sălii de restaurant, a aprovizionării corespunzătoare a cămării pentru a oferi un meniu de calitate și adecvat cu preferințele și necesitățile clienților.
 3. Verificarea ca serviciile de primire a clientului să poată primi atât clienții care au făcut rezervare cât și clienții fără rezervare.
 4. Monitorizarea periodică a evoluției rezervărilor pentru a măsura nivelul de ocupare a unității
 5. Îndrumarea către alte unități a clienților care au sosit fără să anunțe și care nu pot fi găzduiți, verificând ca aceste unități să fie în măsură să îi primească în mod corespunzător.
 6. Primirea oaspeților cu amabilitate, verificând datele furnizate de client în momentul rezervării, completând cu exactitate formularele de înregistrare, oferind informații fundamentale privind serviciile oferite și însoțindu-i în cameră.
 7. recomandarea într-un mod amabil a serviciilor disponibile în cadrul unității, ținând cont de nevoile clientului, evidențiind avantajele de care oaspetele ar putea beneficia, comunicând clar eventualele condiții și costuri suplimentare pentru serviciul propus.
 8. Pregătirea documentelor de plată necesare pentru plecarea propriilor oaspeți, expunând clientului valorile indicate.
 9. Verificarea conformității înregistrării cu serviciile primite de oaspete și încasarea sumei datorate, numerar sau monedă electronică, în conformitate cu preferințele clientului

a) Pentru verificarea, înainte de sosirea oaspeților, a funcționării corecte a echipamentelor, a pregătirii camerelor, a condițiilor de curățenie și igienă în fiecare loc, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Stăpânirea organizării hotelului
 • Norme de securitate igienico-sanitară
 • Tipuri de echipamente hoteliere
 • Procedurile de pregătire a primirii la hotel
 • Criterii pentru evaluarea eficienței hotelului

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de pregătire a primirii la hotel
 • Evaluarea eficienței hotelului

Următoarele componente ale competenței referitoare la comportament:

 • Atenție către calitatea serviciului
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Atenție la curățenie
 • Atenție la ordine
 • Respectarea procedurilor
 • Respectarea normelor de igienă
 • Autonomie în ceea ce privește gestionarea timpului
 • Autonomie în organizare

b) Pentru verificarea, înainte de sosirea oaspeților, a funcționării corecte a bucătăriei, a pregătirii sălii de restaurant, a aprovizionării corespunzătoare a cămării pentru a oferi un meniu de calitate și adecvat cu preferințele și necesitățile clienților, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Norme de securitate igienico-sanitară
 • Stăpânirea organizării în sectorul cateringului
 • Criterii pentru evaluarea eficienței hotelului

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Evaluarea eficienței hotelului

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea serviciului
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Atenție la curățenie
 • Atenție la ordine
 • Respectarea normelor de igienă
 • Atitudine către precizie
 • Autonomie în ceea ce privește gestionarea timpului
 • Autonomie în organizare

c) Pentru verificarea ca serviciile de primire a clientului să poată primi atât clienții care au făcut rezervare cât și clienții fără rezervare se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de clienți
 • Procedura de primire la hotel
 • Stăpânirea organizării hotelului
 • Criterii pentru evaluarea organizării hotelului

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Evaluarea organizării hoteliere

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea serviciului
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Atenție la ordine
 • Atitudine către precizie
 • Autonomie în ceea ce privește gestionarea timpului
 • Autonomie în organizare

d) pentru monitorizarea periodică a evoluției rezervărilor pentru a măsura nivelul de ocupare a unității, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Stăpânirea organizării hotelului
 • Tipuri de clienți
 • Procedura de gestionare a rezervării la hotel
 • Criterii de evaluare a gestionării rezervării la hotel

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Evaluarea gestionării rezervării la hotel

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea serviciului
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Respectarea procedurilor
 • Atitudine către precizie
 • Autonomie în organizare

e) pentru îndrumarea către alte unități a clienților care au sosit fără să anunțe și care nu pot fi găzduiți, verificând ca aceste unități să fie în măsură să îi primească în mod corespunzător, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Stăpânirea organizării hotelului
 • Tipuri de clienți
 • Procedura de gestionare a rezervării la hotel
 • Tipuri de hoteluri teritoriale
 • Criterii pentru evaluarea hotelurilor
 • Stăpânirea comunicării eficiente

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Evaluarea hotelurilor
 • Realizarea comunicării eficiente

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea serviciului
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Autonomie în ceea ce privește gestionarea timpului
 • Autonomie în organizare
 • Atitudine către comunicarea interpersonală

f) pentru primirea oaspeților cu amabilitate, verificând datele furnizate de client în momentul rezervării, completând cu exactitate formularele de înregistrare, oferind informații fundamentale privind serviciile oferite și însoțindu-i în cameră, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Stăpânirea organizării hotelului
 • Tipuri de clienți
 • Procedura de gestionare a rezervării la hotel
 • Procedura de check-in la hotel
 • Stăpânirea comunicării eficiente

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de comunicare eficientă
 • Realizarea procedurii de check-in la hotel

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea serviciului
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Respectarea procedurilor
 • Atitudine către precizie
 • Atitudine către comunicarea interpersonală
 • Autonomie în organizare

g) pentru recomandarea într-un mod amabil a serviciilor disponibile în cadrul unității, ținând cont de nevoile clientului, evidențiind avantajele de care oaspetele ar putea beneficia, comunicând clar eventualele condiții și costuri suplimentare pentru serv o, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Stăpânirea organizării hotelului
 • Tipuri de clienți
 • Stăpânirea comunicării eficiente
 • Tipuri de servicii hoteliere
 • Stăpânirea comunicării eficiente
 • Criterii pentru evaluarea clientului
 • Criterii pentru evaluarea serviciilor hotelului

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Evaluarea clientului
 • Evaluarea serviciilor hotelului
 • Realizarea comunicării eficiente

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea serviciului
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Atitudine către comunicarea interpersonală
 • Autonomie în organizare

h) pentru pregătirea documentelor de plată necesare pentru plecarea propriilor oaspeți, expunând clientului valorile indicate, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Stăpânirea organizării hotelului
 • Tipuri de clienți
 • Stăpânirea comunicării eficiente
 • Tipuri de documente de administrare a hotelului
 • Tipuri de costuri de primire la hotel
 • Procedura de redactare a documentelor administrative ale hotelului

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de redactare a documentelor administrative ale hotelului
 • Realizarea comunicării eficiente

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea serviciului
 • Atenție către calitatea serviciului
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Respectarea procedurilor
 • Atitudine către precizie
 • Autonomie în ceea ce privește gestionarea timpului
 • Autonomie în organizare

i) pentru verificarea conformității înregistrării cu serviciile primite de oaspete și încasarea sumei datorate, numerar sau monedă electronică, în conformitate cu preferințele clientului, se va ține cont de următoarele componente ale competenței referitoare la cunoștințe:

 • Tipuri de plăți
 • Stăpânirea organizării hotelului
 • Tipuri de clienți
 • Stăpânirea comunicării eficiente
 • Tipuri de documente de administrare a hotelului
 • Tipuri de costuri de primire la hotel
 • Tipuri de sisteme de plăți
 • Funcționarea sistemului electronic de plată
 • Procedura de control al facturii hotelului
 • Procedura de încasare a plăților

Următoarele componente ale competenței referitoare la capacitate:

 • Realizarea procedurii de încasare a plăților
 • Realizarea încasării plăților
 • Realizarea comunicării eficiente

Următoarele componente ale competenței referitoare la  comportament:

 • Atenție către calitatea serviciului
 • Atenție către satisfacerea clientului
 • Respectarea procedurilor
 • Atitudine către precizie
 • Autonomie în ceea ce privește gestionarea timpului
 • Autonomie în organizare